Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2014

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

25 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

  

1 stycznia 2014 roku minęło 25 lat od utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. W roku 2014 wiele razy i w różny sposób akcentowaliśmy 25 lecie naszej instytucji. Były to konkursy, wystawy, cykl podsumowujących artykułów w Kwartalniku Wigry, festyn i jubileuszowe spotkanie pracowników i emerytów, podczas którego odkurzyliśmy stare zdjęcia i wspomnienia.

  

17 października 2014 roku, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego miały miejsce jubileuszowe uroczystości poświęcone 25-leciu Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Dzięki uprzejmości Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach pana Bernarda Michniewicza mogliśmy zaprosić naszych dostojnych gości do wspaniałej sali koncertowej w nowopowstałej siedzibie szkoły. Uroczystość zgromadziła ponad 160 osób.

  

Swoją obecnością zaszczycili nas: Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski, posłowie na Sejm RP: Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, doradca Prezydenta RP pan Tomasz Borecki, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Waldemar Kwaterski i Cezary Cieślukowski. Z radością powitaliśmy Zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pana Janusza Zaleskiego i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ryszarda Ziemblickiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Lecha Magrela, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska panią Grażynę Żyłę-Pietkiewicz, Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza, Starostów powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego, Wójta gminy Suwałki, przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych oraz lokalnych komendantów i naczelników wojska, policji, służby celnej, straży pożarnej i nadleśniczych Lasów Państwowych. Licznie stawili się dyrektorzy polskich parków narodowych, sąsiedzi z parków krajobrazowych i narodowych Polski i Litwy. Nasze zaproszenie przyjęli także prezesi i dyrektorzy instytucji wspierających finansowo działalność parku: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zabrakło dyrektorów, prezesów i kierowników instytucji i firm współpracujących z Parkiem, wyróżnionych i emerytowanych pracowników WPN-u, członków Rady Naukowej i przyjaciół naszej instytucji. Obecni byli wszyscy dotychczasowi dyrektorzy Parku.

  

Jubileuszową sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Naukowej WPN dr Hanna Werblan-Jakubiec.

  

Dyrektor Jacek Łoziński w krótkim wystąpieniu przedstawił ważniejsze zagadnienia składające się na historię ochrony jezior wigierskich akcentując problemy i dokonania naszego Parku. Profesor Tomasz Borecki, Doradca Prezydenta RP i wieloletni przyjaciel Wigierskiego Parku Narodowego odczytał list Honorowego Patrona skierowany do organizatorów i uczestników obchodów jubileuszu Parku, w którym Bronisław Komorowski docenia i wyraża uznanie za ćwierć wieku dobrej opieki i należytej ochrony tego terenu. Po odczytaniu listu nastąpiła dekoracja wyróżnionych przez Pana Prezydenta RP pracowników Wigierskiego Parku Narodowego Medalami za Długoletnią Służbę.

  

Kolejne wyróżnienia – Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" przyjaciele Parku (Jerzy Korszuń, Celina Sawicka i Bogusław Zdanowski) oraz pracownicy otrzymali z rąk Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego, który także z uznaniem podsumował 25 lat działalności WPN.

  

Profesorowie Aleksander Sokołowski i Jacek Rutkowski, legitymujący się wybitnymi dokonaniami w zakresie poznania środowiska przyrodniczego Parku zostali wyróżnieni Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego.

  

Zaproszeni goście, na czele z posłami na Sejm RP panią Bożeną Kamińską i panem Jarosławem Zielińskim w uroczystych słowach wypowiadali się o ważnej roli, jaką pełni Wigierski Park Narodowy, składali gratulacje i podsumowywali współpracę. Poruszeni byliśmy tyloma komplementamim, jakie tego przedpołudnia usłyszeliśmy.

  

Dla uświetnienia uroczystości zaplanowano występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach. W ciągu pól godziny mieliśmy pokaz doskonałych umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży, a ich popisy były długo oklaskiwane. Na zakończenie spotkania Jan Walencik, wybitny polski filmowiec i dokumentalista przyrody, zaprezentował kilkunastominutowy zwiastun nowopowstającego filmu o Wigierskim Parku Narodowym. Przedstawiony obraz z muzyką Michała Lorenca zachwycił wszystkich obecnych i był wspaniałym zamknięciem naszego jubileuszu.

  

Podczas uroczystości 25-lecia odznaczenia państwowe i resortowe otrzymali następujący pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego:

  

Nazwisko i imię

Rodzaj odznaczenia

Bogusławski Zbigniew

Kamiński Maciej

Krzysztofiak Lech

Maliszewski Andrzej

Opanowski Antoni

Wrona Marek

Złoty „Medal za Długoletnią Służbę”

Borejszo Jarosław

Kopiczko Marta

Mackiewicz Aleksandra

Mackiewicz Stefan

Osewski Michał

Srebrny „Medal za Długoletnią Służbę”

Marek Barszczewski

Jarosław Borejszo

Joanna Górecka

Katarzyna Łukowska

Wojciech Misiukiewicz

Piotr Pieczyński

Maciej Romański

Odznaka honorowa

„Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

  

  

Lista Gości przybyłych na uroczystości 25-lecia WPN 17 października 2014 roku:

   

Lp Imię Nazwisko Firma/instytucja Tytuł/stanowisko/funkcja

1

Piotr

Adamski

CKPŚ

Dyrektor

2

Artur

Andruczyk

Komenda Powiatowa Policji

w Sejnach

Komendant

3

Piotr i Maria

Bajer

Radio 5

Prezes

4

Elżbieta

Bajkiewicz- Grabowska

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

5

Andrzej

Bałazy

Komenda Miejska Policji

w Suwałkach

Komendant

6

Piotr

Banaszuk

Katedra Ochrony

i Kształtowania Środowiska

Kierownik Katedry

7

Wiesława

Blusiewicz

WIOŚ Białystok,

Delegatura w Suwałkach

Kierownik Delegatury

8

Zbigniew

Bogusławski

Emeryt WPN

Z-ca Dyrektora

9

Tomasz

Borecki

Kancelaria Prezydenta

Przedstawiciel Prezydenta

10

Zdzisław

Borowski

WOPR

Prezes

11

Lina

Cerniauskiene

Dzukijski Park Narodowy

Pracownik

12

Tomasz

Chibowski

SP im. A .Lityńskiego

w Urszulinie

Zastępca Dyrektora

13

Wojciech

Chmielewski

ZOL Olsztyn

specjalista

14

Tadeusz

Chołko

Urząd Gminy Suwałki

Wójt Gminy Suwałki

15

Andrzej Paweł

Chuchnowski

Urząd Miejski w Suwałkach

Przewodniczący Rady Miasta

16

Mirosław

Chudzik

SP im. A .Lityńskiego

w Urszulinie

Dyrektor

17

Zenon

Cichanowicz

Emeryt WPN

Kierownicy

18

Cezary

Cieślukowski

LGR "Pojezierze

Suwalsko-Augustowskie"

Prezes

19

Zdzisław

Czakis

Komenda Powiatowa PSP

w Sejnach

Komendant

20

Janusz

Czerepko

IBL Warszawa

Recenzent planu ochrony

21

Aleksander

Daniłowicz

Przedsiębiorstwo DANBUD

Właściciel

22

Wojciech

Drażba

Suwałki24

Redaktor Naczelny

23

Jolanta

Ejsmont-Karabin

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

24

Wiesław

Fałtynowicz

Uniwersytet Wrocławski

Współwykonawca

operatu ochrony grzybów

25

Ryszard

Frąckiewicz

Płociczno

Dyrektor WPN 1989-1991

26

Janusz

Fujak

Babiogórski PN

Zastępca Dyrektora

27

Małgorzata

Górna

Wielkopolski PN

Specjalista

28

Andrzej

Górniak

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

29

Bogusław

Graboń

Klub Wodny "HAŃCZA"

Komandor

30

Maciej H.

Grabowski

Ministerstwo Środowiska

Minister Środowiska

31

Henryk

Grabowski

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

32

Czesław

Hołdyński

UWM w Olsztynie,

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziekan

33

Wojciech

Hurkała

Ministerstwo Środowiska

Naczelnik

34

Mieczysław

Jakubowski

Klub Żeglarski "KAMENA"

Komandor

35

Barbara

Jurczak

TAXUS SI

specjalista

36

Piotr

Kaczyński

Ministerstwo Środowiska

Szef Gab. Politycznego

37

Bożena

Kamińska

Sejm RP

Poseł

38

Krzysztof

Kanas

Wielkopolski PN

Zastępca Dyrektora

39

Michał

Komar

Żubrowa 11

Artysta

40

Jerzy

Korszuń

Państwowa Straż Rybacka

Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Rybackiej

41

Dorota

Korzun

Zespół Szkół w Krasnopolu

Zastępca Dyrektora

42

Zbigniew

Krzan

Tatrzański PN

Dyrektor

43

Marek

Ksepko

BULiGL Białystok

Zastępca Dyrektora

44

Dariusz

Kulbacki

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

45

Joanna

Kurzawa

Park Krajobrazowy

Puszczy Knyszyńskiej

Dyrektor

46

Jarosław

Kuźnicki

ZUL Wszelkie Prace w Lesie

Właściciel

47

Waldemar

Kwaterski

Urząd Marszałkowski

Woj. Podlaskiego

Radny Sejmiku Województwa

48

Grażyna

Łaska

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

49

Piotr

Łukowski

Leszczewek

Właściciel statku Kameduła

50

Lech

Magrel

RDOŚ

Dyrektor

51

Joanna

Majka

CKPŚ

Kierownik Zespołu

Informacji i Promocji

52

Jarosław

Malinowski

WFOŚiGW

Prezes

53

Sławomir

Małachowski

Starostwo Powiatowe

w Suwałkach

Przewodniczący Rady Powiatu

54

Jerzy

Małyszko

BULiGL Białystok

Dyrektor

55

Mirosław

Markowski

Kampinoski PN

Dyrektor

56

Bernard

Michniewicz

Państwowa Szkoła Muzyczna

I i II st. Suwałki

Dyrektor

57

Józef

Miszkiel

Starostwo Powiatowe

w Sejnach

Przewodniczący Rady Powiatu

58

Staniław

Miścicki

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

59

Ryszard

Modzelewski

Narwiański PN

Dyrektor

60

Andrzej

Muter

NFOŚiGW

Kierownik Wydz. ds. Progr. LIFE

61

Alojzy

Nawrat

Buda Ruska

Artysta

62

Elżbieta

Niedziejko

SIRT

Prezes

63

Wojciech

Nowicki

Narodowa Fundacja

Ochrony Środowiska

Główny wykonawca planu ochrony

64

Szczepan

Ołdakowski

Starostwo Powiatowe

w Suwałkach

Starosta

65

Bożena

Omiljanowicz

Zespół Szkół

w Starym Folwarku

Dyrektor

66

Paweł

Pawlikowski

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

67

Elżbieta

Pietras

Maćkowa Ruda

Artysta

68

Bazyli

Poskrobko

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

69

Tadeusz

Radziwonowicz

Archiwum Państwowe

w Suwałkach

Dyrektor

70

Andrzej

Raj

Karkonoski PN

Dyrektor

71

Czesław

Renkiewicz

Urząd Miejski w Suwałkach

Prezydent Suwałk

72

Wojciech

Rodak

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

73

Dariusz

Rogiński

WANE / delegat Biskupa

Ełckiego Jerzego Mazura

Dyrektor, ks.

74

Celina

Sawicka

Młodzieżowy Ośr.Eduk-Wyp.

Gawrych Ruda

Dyrektor

75

Ryszard

Sawicki

WANE

V-ce dyrektor, ks.

76

Waldemar

Siedlecki

14 Dywizjon

Artylerii Ppanc. S-ki

Dowódca 14 Suwalskiego

Dywizjonu Artylerii P-panc

77

Jerzy

Siemaszko

Muzeum Okręgowe Suwałki

St. kustosz

78

Piotr

Sikorski

SGGW Warszawa

Katedra Ochrony Środowiska

79

Dariusz

Siwicki

Komenda Miejska PSP

 w Suwałkach

Komendant

80

Roman

Skąpski

Biebrzański PN

Dyrektor

81

Aleksander

Sokołowski

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

82

Jerzy

Solon

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

83

Robert

Stabiński

PZW Suwałki

Dyrektor

84

Wojciech

Stankiewicz

Nadleśnictwo Szczebra

Nadleśniczy

85

Mirosław

Stepaniuk

Białowieski PN

Dyrektor

86

Rafał

Strumiłło

Maćkowa Ruda

Artysta

87

Zdzisław

Strupieniuk

Roztoczański PN

Dyrektor

88

Maciej

Suchocki

Urząd Gminy Suwałki

Przewodniczący Rady Gminy

89

Piotr

Szafraniec

Świętokrzyski PN

Dyrektor

90

Zdzisław

Szkiruć

RDLP Białystok

Dyrektor WPN 1995-2007

91

Maciej

Szneidrowski

TAXSUS SI

Współwykonawca planu ochrony

92

Andrzej

Szturgulewski

Starostwo Powiatowe

w Sejnach

Starosta

93

Janusz

Szwałkiewicz

ZOL Olsztyn

Kierownik

94

Jarosław

Szymański

Poleski PN

Dyrektor

95

Teresa

Świerubska

Suwalski Park Krajobrazowy

Dyrektor

96

Juliusz

Twaróg

Emeryt IBL

Kierownik Stacji Dośw. IBL

97

Jan

Walencik

Żubrowa 10

Artysta

98

Tadeusz Jerzy

Wasilewski

Nadleśnictwo Augustów

Nadleśniczy

99

Andrzej

Weigle

Narodowa Fundacja

Ochrony Środowiska

Główny

wykonawca planu ochrony

100

Jarosław

Wendt

Komenda Powiatowa PSP

w Augustowie

Komendant

101

Hanna

Werblan-Jakubiec

Rada Naukowa WPN

Przewodnicząca

Rady Naukowej WPN

102

Alicja

Węsierska-Kwiecień

ZS nr 1 / III LO

w Suwałkach im. A. Lityńskiego

Dyrektor

103

Tadeusz

Wilczyński

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Nadleśniczy

104

Dorota

Winiewicz

Urząd Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka

105

Franciszek

Wiśniewski

Starostwo Powiat. w Augustowie

Starosta

106

Dorota

Wójcik

Ministerstwo Środowiska

Gł. specjalista

107

Alfred

Wysocki

Maćkowa Ruda

Artysta

108

Janusz

Zaleski

Dyrekcja Generalna

Lasów Państwowych

Z-ca Dyr. Gen. LP

ds. gosp. leśnej

109

Dorota

Zawadzka

Rada Naukowa WPN

Członek Rady Naukowej WPN

110

Bożena

Zdancewicz

Zespół Szkół w Kaletniku

Dyrektor

111

Jarosław

Zieliński

Sejm RP

Poseł

112

Andrzej

Zieliński

Urząd Celny w Suwałkach

Naczelnik Urzędu Celnego

113

Ryszard

Ziemblicki

RDLP Białystok

Dyrektor

114

Halina

Zub

Biebrzański PN

Asystent

115

Lina

Žukauskienė

Wiejsiejski Park Regionalny

Dyrektor

116

Marcin

Zych

Uniwersytet Warszawski

Recenzent planu ochrony

117

Adam

Żulpa

Muzeum Okręgowe Suwałki

Wicedyrektor

118

Jan

Życzkowski

Fundacja Traditio Et Novitas

Prezes

119

Grażyna

Żyła-Pietkiewicz

WIOŚ Białystok

Podlaski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

  

  

Dalej »