ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 ROKU

KRZYWE 2019

3.7. Udostępnianie Parku

3.7.1. Liczba turystów na terenie WPN

Barbara Perkowska

Na podstawie liczby obsłużonych grup zorganizowanych, liczby turystów indywidualnych, sprzedanych kart wstępu, licencji wędkarskich, danych z liczników turystów oraz danych uzyskanych od podmiotów prywatnych obsługujących turystów na terenie parku szacujemy, że Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 140 tys. turystów czyli około 15 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Trudno jest określić rzeczywistą liczbę odwiedzających Park ze względu na fakt, że przez teren parku przebiega wiele dróg. Niektórzy turyści mogli być niepoliczeni, jeśli nie korzystali z atrakcji parku lub też policzeni wielokrotnie, jeśli korzystali z kilku atrakcji np. statku i kolejki, przebywali na szlaku turystycznym i byli jednocześnie zliczeni przez automatyczne liczniki.

Zespół ds. Udostępniania Parku wraz z przewodnikami obsłużył w 2018 r. 223 grup zorganizowanych (8 304 osoby), które korzystały z różnych atrakcji oferowanych przez WPN oraz około 9 900 turystów indywidualnych. Zarówno grupy zorganizowane jak i turyści indywidualni korzystali z sześciu ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, tras narciarskich, Muzeum Wigier, wystaw: przyrodniczej „Nad Wigrami”, etnograficznej „Ocalić od zapomnienia” oraz rybackiej „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”, ognisk, bezpłatnych projekcji filmów o Wigierskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych Polski oraz z audioprzewodników.

Za sprawą ładnej pogody ruch turystyczny na terenie parku rozpoczął się już w połowie kwietnia i trwał do końca października. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miesiącach maj–czerwiec oraz wrzesień–październik dominowały wycieczki szkolne, które realizowały w parku tzw. zielone lekcje. Najwięcej wycieczek szkolnych przyjechało z województw: podlaskiego, głównie Białegostoku, mazowieckiego ale też z małopolskiego. Zdecydowana większość grup szkolnych korzystała z noclegów w Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie. Zorganizowane grupy dorosłych stanowiły około 25% wszystkich grup i odwiedziły park zazwyczaj latem i podczas tzw. długich weekendów. Większość grup przebywała w parku jeden dzień, około 21% grup – ponad 3 dni. Pośród zagranicznych turystów przeważali Litwini, Rosjanie, Niemcy, Belgowie, Szwajcarzy, Francuzi, Włosi, Finowie, Łotysze, Estończycy. Odnotowaliśmy też większy udział turystów z krajów azjatyckich, głównie z Izraela i Chin.

Zanotowaliśmy znacznie większą w porównaniu z 2017 r. liczbę turystów indywidualnych, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Przyczyny tego stanu rzeczy dopatrujemy się w rządowych programach wsparcia rodzin: program „500+” i Karta Dużej Rodziny. Posiadacze takiej karty nie płacili za wstęp do parków narodowych i korzystali z innych ulg np. przy wypożyczeniu roweru, udziału w zajęciach edukacyjnych, pobytu na polach namiotowych. Turyści wybierali aktywne formy wypoczynku: wycieczki piesze i rowerowe. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że tłoczno było również nad jeziorami i na rzece Czarna Hańcza. Rejsy łodzią z przeszklonym dnem „Leptodora II” i statkiem „Tryton” podobnie jak w latach ubiegłych też cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łodzią „Leptodora II” pływało 2415 osób, a statkiem 5150 osób. Spływy kajakowe rzeką Czarną Hańczą cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Jak poinformowały wypożyczalnie kajaków, bywały takie dni, że brakowało sprzętu. Podobnie jak w latach ubiegłych, jezioro Wigry przyciągnęło też wielu żeglarzy. Odbyły się tu XXVI Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (29 jednostek), LXII Regaty „O Błękitną Wstęgę Wigier” (48 jednostek) oraz kilka innych. Również wędkowanie znalazło wielu amatorów, w tym roku sprzedano ponad 3600 licencji wędkarskich. Nad bezpieczeństwem wodniaków czuwało Suwalskie WOPR, które na terenie parku przeprowadziło 27 akcji, podczas których udzieliło pomocy 54 osobom. Ponadto WOPR ze Strażą WPN i policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przeprowadzali w weekendy wspólne dyżury i patrole akwenu jeziora Wigry. Sukcesem jednej z takich akcji było odnalezienie i wydobycie zatopionego jachtu kabinowego z dna jeziora Wigry, wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Suwałkach. Służby te monitorowały, razem z innymi służbami stan i zagrożenia środowiska (awaria oczyszczalni ścieków w Suwałkach).

Kiedy pogoda była mniej „plażowa”, wówczas tłoczniej było na ścieżkach i szlakach turystycznych. Potwierdzają to dane z automatycznych liczników turystów. Analiza ruchu turystycznego w 6 punktach na szlakach turystycznych parku w okresie od 1 stycznia do 6 listopada 2018 r. przedstawiała się następująco:

Tabela 14. Ruch turystyczny na szlakach WPN (na podstawie odczytów z liczników) w roku 2018

Lokalizacja

licznika

ruchu

Liczba osób

zarejestrowanych

w 2018 roku

Średnia dzienna/

średnia miesięczna

Najbardziej

ruchliwy

dzień

tygodnia

Maksimum ruchu:

data (liczba osób)

Bartny Dół

29 431

95/2 943

czwartek

19 sierpnia (751)

Kładka na

Czarnej Hańczy

11 765

38/1 177

niedziela

25 sierpnia (270)

Piaski

9 900

32/999

niedziela

25 sierpnia (241)

Słupie

5 455

18/546

niedziela

3 maja (88 )

Suchary

8 253

27/825

niedziela

9 września (532)

Las

22 743

73/2 274

czwartek

3 maja (372)

Tabela 15. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2017 i 2018 r.

Lp.

Rodzaj

Rok

2017

2018

1

Przewodnictwo w języku polskim

50

262

2

Przewodnictwo w języku obcym (niemiecki, angielski, rosyjski)

-

-

3

Ogółem

50

262

Tabela 16. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2017.

Rok

Liczba

dni

Liczba

osób

skontro-

lowanych

% osób

bez

kart

wstępu

Liczba

sprzeda-

nych

kart

ogółem

Wartość

(zł)

Liczba

sprzeda-

nych

kart

pełno-

płatnych

Wartość

(zł)

Liczba

sprzeda-

nych

kart

ulgowych

Wartość

(zł)

2006

36

3 517

50,0

1 753

3 681,0

701

2 103

1 052

1 578

2007

57

5 417

44,0

2 359

5 367,0

1 219

3 657

1 140

1 710

2008

34

3 230

36,0

1 170

2 434,0

453

1 359

717

1 075

2009

38

3 676

36,0

1 311

3 912,0

645

2 580

666

1 332

2010

46

4 410

28,0

1 256

3 802,0

645

2 580

611

1 222

2011

44

3 241

39,0

1 965

3 788,0

618

2 472

658

1 316

2012

35

4 090

40,0

1 562

4 816,0

846

3 384

916

1 432

2013

62

8 034

30,0

2 419

7 732,0

1 447

5 788

972

1 944

2014

41

5 309

34,0

3 398

5 646,0

1 014

4 056

795

1 590

2015

29

3 437

40,0

1 371

4 370,0

814

3 256

557

1 114

2016

18

2 857

43,3

1 241

5 202,5

840

4 200

401

1 002

2017

29

5 180

50,6

2 623

8 587,5

1 811

4 528

812

4 060

W 2018 r. nie prowadzono dyżurów na wodzie.

Tabela 17. Zestawienie zewnętrznych podmiotów turystycznych sprzedających karty wstępu w 2018 r.

Lp.

Podmiot turystyczny

Karta wstępu

jednodniowa

Karta wstępu

tygodniowa

Karta wstępu

dwutygodniowa

Razem

pełno-

płatna

ulgowa

pełno-

płatna

ulgowa

pełno-

płatna

ulgowa

1.

Wigierska Kolejka Wąskotorowa

2 500

2 500

5 000

2.

PPHU ARMATOR
Błażej Bieńkowski

3 000

4 000

7 000

3.

Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody

400

400

800

4.

AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej

1 300

700

2 000

5.

Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy

80

600

680

6.

Przedsiębiorstwo turystyczne Szot

600

200

800

7.

„PIK” Zbigniew Trocki

150

150

300

8.

Centrum Informacji Suwałki

20

20

40

9.

Relax

300

300

600

10.

PTTK

100

100

35

235

11.

Wypożyczalnia kajaków Strumyk

400

200

600

12.

CAMPA Spływy Kajakowe

100

100

200

13.

Janusz Trocki

100

100

50

50

300

14.

Wypożyczalnia kajaków Grzegorz Pietranis

100

20

120

15.

Zofia Tarasiewicz

30

30

60

16.

AGA Piotr Szczerbiński

160

70

69

21

41

13

374

17.

Fundacja Ultra

317

159

476

18.

Pensjonat Wigierski

100

100

30

20

250

19.

Przedsiębiorstwo Turyst. Potok

20

20

20.

Maratony Kresowe

100

250

350

21.

Katarzyna Maliszewska - Parking

1 000

600

1 600

22.

Kapi kajak

50

50

100

Ogółem

10 927

10 749

149

126

41

13

22 005

Tabela 18. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2017 i 2018 r.

Lp.

Rodzaj

Lata

2017

2018

1

Karty wstępu

32 380

32 661

2

Licencje wędkarskie

3995

3 630

3

Karty wstępu dla żaglówek

78

70

Tabela 19. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2018 r.

Rodzaje kart wstępu/

podmioty sprzedające

Jednodniowe

Tygodniowe

Dwutygodniowe

Roczne

Ogółem

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

ulgowe

Podmioty zewnętrzne (21)

10 927

10 749

149

126

41

13

-

-

22 005

Pracownicy WPN (9)

3 623

5 965

339

162

30

30

-

2

10 151

System e-parki

241

127

68

54

8

5

-

2

505

Ogółem

14 791

1 684

556

342

79

48

-

4

32 661

W 2018 r. ogólna liczba sprzedanych kart, w porównaniu do 2017 r., była o 281 szt. niższa.

W porównaniu do roku poprzedniego spadła o 2 tys. liczba kart sprzedanych przez kolejkę wąskotorową, natomiast armator statku sprzedał o 4,5 tys. kart więcej – łącznie 7 tys. Przychód ze sprzedanych kart wyniósł 114 786,50 zł.

Poprzez uruchomiony 1.04.2017 r. system E-parki., w 2018 roku turyści odwiedzający Wigierski Park Narodowy dokonali 767 transakcji na kwotę 11 422 zł (zakupiono: 505 kart wstępu, 247 licencje wędkarskie oraz dokonano opłaty za 4 żaglówki i 13 pobytów na polach namiotowych).

Tabela 20. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z innych ofert WPN w 2017 i 2018 r.

Lp.

Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta

Liczba turystów w latach

2017

2018

1.

Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem

9 400

9 900

2.

Muzeum Wigier

13 393

14 826

3.

Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

9 200

9 450

4.

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

5 560

5 150

5.

Wystawa „Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa”

2 606

3 332

6.

Ścieżka „Las”

21 212

24 243

7.

Ścieżka „Suchary”

8 485

9 053

8.

Ścieżka „Jeziora”

5 427

6 255

9.

Ścieżka „Ols”

9 600

9 010

10.

Ścieżka „Płazy”

655

1 100

11.

Ścieżka „Puszcza”

890

960

12.

Ścieżka „Samle”

ok. 2 100

2 500

13.

Ścieżka spacerowa „Dąbek”

ok. 4 000

3 000

14.

Punkt widokowy Bartny Dół

na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

25 833

30 031

15.

Szlak zielony wokół Wigier

8 686 (Piaski)

10 300 (Kładka)

10 190 (Piaski)
12 065 (Kładka)

16.

Szlak kajakowy

ok. 9 000

ok. 13 000

17.

Osoby korzystające z rowerów WPN

ok. 610

421

18.

Organizacja ognisk (liczba grup)

78

50

Rysunek 8. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2018.

Tabela 21. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w latach 2017 i 2018.

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych – m.n.)

Liczba osób w latach

Liczba osobonocy

w latach

2017

2018

2017

2018

Pokoje w leśniczówkach:

Mikołajewo 34 (5 m.n.)

52

5

294

273

Maćkowa Ruda 57 (6 m.n.)

62

43

274

154

RAZEM pokoje w leśniczówkach

121

48

630

427

Pokoje gościnne w dyrekcji WPN
(8 m.n,, 12 m.n.)

313

268

970

1 000

RAZEM wszystkie pokoje

434

316

1 600

1 424

Pola biwakowe: Za szkołą, Bindużka, Gremzdówka

299

356

338

506

Pole biwakowe Jastrzęby

305

470

3 100

1 480

Mikołajewo 34 (5 m.n.)*

49

52

271

294

Leszczewek 40 (5 m.n.)*

35

-

146

-

Gawarzec – Gawrych Ruda 58 (5 m.n.)*

34

-

150

-

Maćkowa Ruda 57 (6 m.n.)

45

62

172

274

Bryzgiel (3 m.n.)

15

-

71

-

Lipowe (3 m.n.)

6

7

38

62

RAZEM pokoje w leśniczówkach

184

121

848

630

Pokoje gościnne w zarządzie Parku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku przestały funkcjonować pokoje w leśniczówce w Lipowem Obecnie dysponujemy 12 miejscami noclegowymi w siedzibie parku oraz 11 miejscami w leśniczówkach w Mikołajewie i Maćkowej Rudzie. Przed sezonem turystycznym zostały zmodernizowane dwa pokoje gościnne w dyrekcji parku. W 2018 r. z pokoi parkowych skorzystało w sumie 316 osób. Udzielono 1 424 osobo-noclegów. Przychód z wynajmu pokoi wyniósł niecałe 60 000 zł.

Pola namiotowe w zarządzie Parku

„Jastrzęby” – w związku z tym, że w kwietniu 2018 r. skończyła się 5-letnia umowa z dotychczasowym dzierżawcą panią Honoratą Łysenko, w grudniu 2017 r. został ogłoszony przetarg na dzierżawę i obsługę ruchu turystycznego na tym polu w latach 2018 – 2022. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez najbliższe pięć obsługą pola zajmie się firma Aga Piotr Szczerbiński z Sejn. Na polu odpoczywało około 470 turystów, którym udzielono w sumie 1 480 osobo-noclegów.

„Za szkołą” i „Bindużka” – sprzątaniem pól zajmowała się firma ZUL Barszczewski, a pobieraniem opłat pracownik WPN. Na polach przebywało w sumie 356 osób, przede wszystkim kajakarzy. Przychody z udostępniania pól wyniosły 2 533,80 zł a koszt ich utrzymania 1 119,30 zł.

„Gremzdówka” – prowadzeniem pola namiotowego „Gremzdówka” zajmował się pan Romuald Jurkun, z którym dyrektor WPN podpisał w roku 2014 umowę na obsługę pola do roku 2019.

Tabela 22. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych, nie będących w zarządzie WPN, w latach 2017 i 2018.

Wyszczególnienie

Liczba osób w 2017 roku

Liczba osób w 2018 roku

Wigierski Areopag
Nowej Ewangelizacji

55 087 turystów indywidualnych
242 grupy zorganizowane
3 472 noclegi

60 000 turystów indywidualnych

Młodzieżowy Ośrodek
Edukacyjno-Wypoczynkowy
"Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie

264 turystów indywidualnych
70 grup zorganizowanych
14 843 noclegi

438 turystów indywidualnych
51 grup zorganizowanych
12 120 noclegi

PTTK Oddział Suwałki

420 uczestników spływów kajakowych
243 uczestników regat

7 009 plażowiczów
395 uczestników spływów kajakowych
308 uczestników regat żeglarskich
37 narciarzy na rajdzie
120 osób korzystających z noclegów

Ośrodek Wypoczynkowy „U Jawora”

brak danych

Brak danych

Hotel nad Wigrami

3 220 noclegów

3 586 osób, 5 991 noclegów

Folwark Hutta

2 184 noclegów

2 759 noclegów

Parkowe Centrum Wypoczynku WIDOK

450 turystów indywidualnych

510 turystów indywidualnych

Janusz Trocki

1 550 noclegów

1 600 noclegów

Żegluga pasażerska po jeziorze Wigry

Turystyczne przewozy pasażerskie w roku 2018 prowadziła firma PPHU Armator Błażej Bieńkowski. Rejsy statkiem „Tryton”, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyły się dużym zainteresowaniem, w sumie z tej atrakcji skorzystało około 5 150 osób. Armator sprzedał 7 000 kart wstępu jednodniowych (o 4 500 sztuk więcej niż w ubiegłym roku), na kwotę 18 770 zł oraz wniósł opłatę w wysokości 45 510 zł za korzystanie z wód jeziora Wigry.

Spływy kajakowe

Organizowaniem spływów kajakowych na rzece Czarna Hańcza zajmowało się, podobnie jak w latach ubiegłych, około 20 firm i były to między innymi: PTTK Oddział Suwałki, Hobbit s.c., Campa Spływy kajakowe, Przedsiębiorstwo turystyczne Szot, OSiR, Fundacja Wigry Pro, Wypożyczalnia kajaków Potok, Wypożyczalnia a-kajak, Trojan, Wypożyczalnia kajaków Strumyk, Wypożyczalnia Kajaków Pietranis, Kapi kajak, Biuro Turystyczne Sirocco, AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej, Neptun, Vista, „Zakole” Zbigniew Terlecki, Łukowy Kąt, Klub Wodny Hańcza, Szekla, Struga, Aquarius, Necko, wypożyczalnia Rospuda, gospodarstwo agroturystyczne „U Bociana” i inne. Podobnie jak w latach ubiegłych, do firm, które prawie w 100% sprzedawały karty należą: AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej (Maćkowa Ruda), Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody (Maćkowa Ruda), „PIK” Zbigniew Trocki (Wysoki Most) Przedsiębiorstwo turystyczne Szot (Augustów), Campa Spływy Kajakowe (Augustów) i Wypożyczalnia kajaków Strumyk i Wypożyczalnia Kajaków Pietranis (Magdalenowo), Kapi kajak (Wigry).

Żeglarstwo

W 2018 r. 70 właścicieli jachtów wykupiło karty dla jednostek żaglowych. Były to przede wszystkim kluby żeglarskie mające bazę nad Wigrami: Stowarzyszenie Wigierski Wiatr – 9 kart, Klub Wodny Hańcza – 7 kart, Klub Wodny Kamena – 11 kart, Klub Wodny PTTK – 35 kart, firma Marek Taraszkiewicz – 1 karta oraz turyści indywidualni – 7. Wszystkie na cały sezon.

W roku 2018 na jeziorze Wigry odbyły się następujące regaty:

 • 1–3.06. – Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie Cadet i Optymist, które były jednocześnie II eliminacją do Mistrzostw Świata (Niemcy). Oprócz ponad czterdziestu załóg z całej Polski była również reprezentacja z Ukrainy, która wygrała zawody. Organizatorem regat byli: Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” i Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 • 15.08. – XXVI Regaty o Puchar Dyrektora WPN w klasie Omega standard, MICRO i jachty kabinowe. W zawodach startowało 25 jachtów w klasach: „Omega Standard”, „MICRO” i „Jachty Kabinowe”. Uczestnikami (79 osób) byli żeglarze z Augustowa, Białegostoku, Warszawy, Poznania, Pabianic, Lublina, Wrocławia, Suwałk a także z gmin: Suwałki, Bakałarzewo i Krasnopol. Organizatorem regat był Klub Wodny PTTK Suwałki i Wigierski Park Narodowy;
 • 18.08. – XIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w klasie Omega standard i MICRO. Organizator: Klub Wodny PTTK i Gmina Suwałki; Wystartowało 15 jachtów, na których płynęło 51 osób. Uczestnikami regat byli mieszkańcy z Augustowa, Suwałk i gmin: Suwałki i Jeleniewo. Regaty uroczyście otworzył Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko a sekretarz Gminy Zbigniew Mackiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Marek Jeromin wręczyli zwycięskim załogom puchary, dyplomy oraz nagrody. Dodatkowo Przewodniczący Rady Gminy Suwałki ufundował nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego uczestnika regat;
 • 2.09. - LXII Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w klasie Omega standard, sport, MIRCO i jachty kabinowe, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wystartowało 60 jachtów, na których płynęło 178 osób. Uczestnicy pochodzili z różnych miast Polski m.in.: z Białegostoku, Warszawy, Augustowa, Sokółki, Pabianic, Suwałk, gm. Suwałki oraz z klubów wodnych: PTTK o/Suwałki, „HAŃCZA” i ”KAMENA” oraz Stowarzyszenia „Wigierski Wiatr”. Trasę regat najszybciej pokonała załoga z Warszawy na jachcie typu Storm 22 „Rykoszet” - sternik Przemysław Tkacz, zdobywając Puchar Prezydenta Miasta Suwałk z Błękitną Wstęgą.
 • 25–26.08. – XXI Otwarte Regaty o Puchar Prezesa F.M. „FORTE” S.A połączone z 35-leciem Klubu Żeglarskiego „KAMENA”. Rozegrane zostały w trzech klasach: Omega Standard (16 jachtów), Mikro (5 jachtów) i Jachty Kabinowe (10 jachtów). Żeglarze (ponad 100) osób zjechali się z wielu zakątków Polski. W Biegu Samotników (ku pamięci żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę), który odbywa się w ramach tych regat, wystartowało 12 sterników. Organizatorem regat był Klub Żeglarski Kamena oraz Fabryka Mebli „FORTE” S.A.

W sezonie jesiennym firma Martime Consulting Poland oraz Suwalskie Wodne Pogotowie Ratownicze przeprowadziły na jeziorze Wigry egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne.

Plaża w Krzywem

Zgodnie z zawartym trójstronnym porozumieniem, za właściwe funkcjonowanie plaży i kąpieliska odpowiedzialne w 2018 r. były: WPN (za porządek na plaży oraz czystość sanitariatów), gmina Suwałki (stan pomostów) oraz Urząd Miasta Suwałki (zapewnienie opieki ratowników). W imieniu parku od 2017 do 2021 r. obsługą plaży nad jeziorem Czarne zajmować się będzie firma „Gold Salution Łukasz Łukawski” z Suwałk.

W 2018 r. plaża i kąpielisko cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Korzystało z nich nawet 550 osób dziennie. Podobnie jak w latach ubiegłych, na plaży funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz mała gastronomia, a nad bezpieczeństwem kąpiących czuwali ratownicy, w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.

3.7.1.1. Promocja walorów WPN

W 2018 roku wydrukowano następujące materiały informacyjne:

Mapy zagospodarowania turystycznego WPN w (łącznie 31 000 egzemplarzy):

 1. Mapa ścieżek edukacyjnych „Las” i „Suchary” – 5 000 egz.,

 2. Mapa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” – 5 000 egz.,

 3. Mapa ścieżki edukacyjnej „Samle” – 2 000 egz.,

 4. Mapa ścieżki edukacyjnej „Puszcza” – 2 000 egz.,

 5. Mapa ścieżki edukacyjnej „Płazy” – 2 000 egz.

 6. Mapa „Wigierski Park Narodowy” – 10 000 egz.

 7. Mapa „Trasy narciarskie– Krzywe i Słupie” – 3 000 egz.

 8. Mapa „Szlak kajakowy rzeka Czarna Hańcza” – 2 000 egz.

Powyższe materiały wykonano i sfinansowano w ramach projektu „Wigierski Park Narodowy znam, rozumiem, wspieram. ZRYW 2017”.

Ponadto z funduszy parku wydrukowano następujące ulotki:

 • Ulotka Centrum Informacji Turystycznej 2018 – 5 000 egz., koszt: 807 zł
 • Ulotka Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym 2018 – 3 000 egz., koszt: 643 zł
 • Ulotka oferta turystyczna WPN w jez. angielskim 2018 – 3 000 egz., koszt: 643 zł
 • Mapa „Szlak kajakowy rzeka Czarna Hańcza” – 2 000 egz., koszt 312,42 zł

Ze środków własnych WPN zakupiono do sprzedaży w CIT Krzywe i Muzeum Wigier następujące gadżety i wydawnictwa:

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota brutto

Bóbr pracowity Mąciwoda

Wydawnictwo Bernardinum

20

819,80

Mapa WPN/SPK

Compass Kraków

400

2 570,00

Mapa Suwalszczyzna

100

Gipsowy trop wilka

Andrzej Mydliński Grajewo

100

300,00

Gipsowy bóbr

100

300,00

Gipsowa głowa wilka

50

200,00

Wisiorek z zębem dzika

100

500,00

Brelok drewniany

225

1 012,00

Magnes duży

50

225,00

Kły

300

1 500,00

Książka Suwalszczyzna

Wydawnictwo Dom Jan Bacewicz

20

500,00

Kubek

Bodman Tuchów

408

2 448,80

Suwalski Park Krajobrazowy

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Kulturalnych
Nad Czarną Hańczą

4

350,00

Dom

2

W drodze

2

Mapa WPN

TD MAPY

200

1 711,50

Mapa Czarna Hańcza

128

Zwierzęta - leśna kolorowanka

Multico

300

910,35

Torba z wilkiem

SMD Sp z o o.

500

1 950,00

Figurka ryś, wilk, jeleń

Stowarzyszenie
Harcerski Ruch
Ochrony Środowiska

6

270,00

Figurka łoś

2

100,00

Figurka bóbr

2

60,00

Figurka siekiera

2

50,00

Lupa

Bodman Tuchów

300

518,85

Książka Żubr Pompik

Media Rodzina Poznań

70

342,3

Znaczek turystyczny WPN

Znaczki turystyczne Sp. z o o.

200

2 066,40

Znaczek turystyczny Muzeum Wigier

200

Nalepka okrągła

SMD Sp z o o. Gdańsk

2 000

1 000,00

Figurka drewniana

MARCO Jelenia Góra

1 810

5 626,00

Karta wstępu: tygodniowa ulgowa

Xpression

2 000

3 840,78

Tygodniowa pełnopłatna

2 000

Dwutygodniowa ulgowa

2 000

Dwutygodniowa pełnopłatna

1 000

Karta wstępu ulgowa jednodniowa

40 000

Karta wstępu pełnopłatna jednodniowa

50 000

Karta roczna ulgowa

200

Karta roczna pełnopłatna

200

Figurka ze słomy

Maciej Kotowicz
Mała Huta

5

264,40

Wachlarzyk ze słomy

14

Aniołek ze słomy

3

Kwiatek ze słomy

2

Serce ze słomy

10

Magnes miękki prostokątny

Agencja Turystyczna Mazury

1 570

3 370,79

Magnes okrągły

200

Magnes

AC Aneta Chilmon Białobrzegi

220

616,00

Staroobrzędowcy

Paśny Buriat

20

400,00

Czyżyk na drogę

7

210,00

Patrząc na Wschód

2

112,00

Kubek

Bodman Tuchów

432

1 936,47

Koszulka z wilkiem, bobrem, rybami

Koszulka.pl

1 800 dla dorosłych,
480 dziecięce

22 966,56

Ze środków własnych WPN zakupiono na cele promocyjne (nie do sprzedaży) następujące gadżety:

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota

brutto

Notes ekologiczny z długopisem

SMD Gdańsk

300

14 159,51

Torba bawełniana z logo WPN

300

Torba papierowa ekologiczna

300

Zakładka/plan lekcji

4 000

Teczka papierowa z nadrukiem logo i napis

200

Nalepka

12 000

Kubek z zielonym wnętrzem

532

Ponadto, wspólnie z Fundacją Ultra, na cele promocyjne (biegi) zakupiono 100 szt. chust-kominów i 100 szt. kubków termicznych z logo parku i fundacji (koszt zakupu pokryli: WPN i Fundacja Ultra po 50%).

W ramach projektu „Wigierski Park Narodowy znam, rozumiem, wspieram. ZRYW 2017” na cele promocyjne dla uczestników wycieczek pieszych i rowerowych zakupiono następujące gadżety:

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota

brutto

Koszulki

z elementem odblaskowym

Kando Plus

Bydgoszcz

120

3 397,75

Kubek z logo WPN

SMD Gdańsk

120

2 193,33

Mapa WPN

TD Mapy

120

630,00

Chusta - komin z logo WPN

Feelgood sp. z o.o. Kraków

100

1 230,00

Notes

SMD Gdańsk

100

1 119,30

Wigierski Park Narodowy na Facebook-u

Polubienia: ponad 1 000 nowych osób w 2018 roku, 10 172 od początku funkcjonowania (stan na 6.12.2018 r.).

Najpopularniejsze posty:

Data

Tematyka

Liczba odbiorców
[tys.]

07.02.2018

Film: Wataha

12,0

14.02.2018

Jezioro Klonek na Walentynki

12,8

09.03.2018

O Wigrach – artykuł z 1904 r.

7,1

12.03.2018

Informacja o Nocy Sów

7,3

27.03.2018

Zdjęcia zamarzniętych Wigier

7,8

10.04.2018

Dzięciołowe wyzwanie

10,9

12.06.2018

Artykuł o wilkach z National Geographic

24,8

10.07.2018

Artykuł o wilku z Daily Mail

22,0

31.07.2018

Informacja o rzekomym zakwicie sinic w Wigrach

13,5

13.09.2018

Film z fotopułpaki: rykowisko

11,7

Kanał Wigierskiego Parku Narodowego na YouTube

Dodano 11 nowych filmów, 1 300 nowych subskrypcji, 616 200 wyświetleń (więcej o 333% w porównaniu z 2017 r.).

Dane ogólne z całego okresu (5.08.2013 – 6.12.2018): 90 filmów, 1 900 subskrypcji, 881 100 wyświetleń.

Tabela 23. Najpopularniejsze filmy na kanale WPN YouTube w 2018 r.

Nazwa filmu

Czas oglądania
(w minutach)

Liczba
wyświetleń

Oceny
pozytywne

Obserwator 57: Żar tropików

902 900

443 900

835

Obserwator 38: Śmierć przy wodopoju

428 800

221 200

275

Obserwator 49: Cienka szara linia

66 100

17 400

127

Obserwator 51: Z życia łosi

32 400

16 200

67

Obserwator 50: Żywot borsuka poczciwego

26 200

17 000

82

Obserwator 56: Leśne przedszkole

7 200

4 840

36

Obserwator 36: Leśne życie

4 140

1 720

31

Obserwator 76: Rykowisko 2018

3 680

1 460

18

Tabela 24. Najpopularniejsze filmy WPN w całym okresie udostępnienia na kanale YouTube

Nazwa filmu

Czas oglądania
(w minutach)

Liczba
wyświetleń

Oceny
pozytywne

Obserwator 57 Żar tropików

902 900

443 900

835

Obserwator 38: Śmierć przy wodopoju

428 800

221 100

275

Obserwator 49: Cienka szara linia

66 100

17 300

127

Obserwator 51: Z życia łosi

32 400

16 100

67

Obserwator 50: Żywot borsuka poczciwego

26 200

17 000

82

Obserwator 29: "Potyczka"

22 800

12 500

30

Obserwator 44: Jesienne serenady

22 500

9 100

10

Obserwator: 1. "Zielony mosteczek"

21 000

9 000

48

Obserwator 34: "Dzik jaki jest."

16 200

8 600

36

Obserwator 36: Leśne życie

15 800

6 400

31

Pracownik Zespołu udostępniania parku w ramach swoich obowiązków przygotował 68 filmów dotyczących przyrody WPN, oferty turystyczno-edukacyjnej, atrakcji, imprez turystycznych, działań ochronnych w parku. Filmy dostępne są na kanale YouTube „WPN – przyroda, turystyka, wydarzenia”: https://www.youtube.com/channel/UCIaicEuEP2V5Oi523WhZpmQ/videos.

W 2018 roku zarejestrowano 50 920 wyświetleń (dotyczy tylko nowych filmów z 2018 r.) i 148 subskrypcji tego kanału. Kanał funkcjonuje od 26 kwietnia 2013 r. i zamieszczono w nim w sumie 256 filmów (485 000 wyświetleń, 355 subskrypcji).

Tytuły filmów zrealizowanych w 2018 r.:

Lp.

Nazwa filmu

Liczba
wyświetleń

Czas
oglądania
(minuty)

Udostęp-
nienia

1

Time Lapse - Winter

0

0

0

2

Zimowa Kamionka

0

0

0

3

Czarna Hańcza - w oczekiwaniu na zimę

295

830

2

4

Ranek nad Czarną Hańczą

311

1 496

3

5

Jesienne impresje

443

1 798

3

6

Jesienna Kamionka. Część IV

547

2 170

2

7

Jesienna Kamionka. Część III

486

2 494

2

8

Jesienna Kamionka. Część II

476

1 472

2

9

Jesienna Kamionka. Część I

456

1 843

1

10

Jesienna pora

531

2 589

2

11

Jesienny pejzaż

435

2 231

3

12

Poranek

401

1 679

1

13

Barwy jesieni w WPN – Mglisty poranek

560

2 879

3

14

Barwy jesieni w WPN – Jesienny poranek nad Wigrami

443

1 798

4

15

Barwy jesieni w WPN – Jesienny poranek

453

2 157

3

16

Okolice Leszczewa

474

1 935

3

17

Leszczewo i jego okolice

593

2 923

3

18

Impresje WPN – Początek jesieni

575

2 923

2

19

Osamotnienie

630

1 262

3

20

Koniec lata w WPN

540

7 728

2

21

Wieża widokowa w Starym Folwarku

304

611

2

22

Meta Maratonu Wigry i Pogoni za bobrem

394

1 970

1

23

Maraton Wigry 2018/ujęcia z trasy biegu

522

2 658

1

24

Regaty o puchar Dyrektora WPN 2018

447

1 821

2

25

Czarna Hańcza od jeziora Postaw do Wysokiego Mostu

596

2 399

3

26

W nurtach Czarnej Hańczy

747

3 732

5

27

Załamanie pogody

799

2 365

3

28

Przed burzą

621

723

3

29

Letnie widoki z Wysokiej Góry

596

2 398

4

30

Wieczór nad Wigrami

938

3 576

4

31

Motyli świat

639

2 938

3

32

Wieczór nad Krusznikiem

659

1 935

2

33

Bieg Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego

390

1 512

2

34

Time Lapse of Wigry National Park

638

1 853

2

35

Środowe spotkania z naukowcami –
wykład prof. Wiesława Fałtynowicza:
„Niedyskrecje ze świata porostów”

271

3 252

2

36

Wycieczka rowerowa z przewodnikiem

386

1 453

3

37

Środowe spotkania z naukowcami –
wykład prof. Jarosława Buszko: „Motyle - wysłańcy Bogów”

294

3 522

3

38

Ryby wigierskich wód – wykład J. Adamczewskiego

210

2 389

2

39

Światowy Dzień Rybołówstwa nad Wigrami

216

459

4

40

Śladami Kamedułów

586

2 848

4

41

Wycieczka dookoła jeziora Wigry. Część I i II

475

2 824

6

42

Piesza wycieczka dookoła jeziora Wigry. Część II

865

4 298

5

43

Z nurtem Czarnej Hańczy. Część II

966

5 258

6

44

Spływ Czarną Hańczą

1 562

7 810

7

45

Czarna Hańcza

1 810

9 067

7

46

Majowy Wigierski Park Narodowy

1 089

5 404

2

47

Wieczorne widoki z Mikołajewa

875

2 623

3

48

Zachód słońca nad Wigrami

1 038

4 152

6

49

Jastrzęby o zachodzie słońca

940

3 687

3

50

Wieczór w Wigierskim Parku Narodowym

858

3 411

3

51

Piesza wycieczka dookoła jeziora Wigry. Część I

1 620

8 100

7

52

Wschód słońca w WPN

1 320

6 610

6

53

Piękno WPN – Dolina Wiatrołuży. Część I

1 250

6 298

5

54

Piękno WPN – jezioro Białe Wigierskie

1 465

7 248

4

55

Nad jeziorem Białym Wigierskim

1 393

6 956

5

56

Wiosenny ranek nad Sucharami

1 217

5 895

2

57

Pietronajć

827

4 658

4

58

Wiosenne widoki z Wysokiej Góry

788

3 827

3

59

Wiosenne wody Maniówki

1 067

5 379

4

60

Dolina Wiatrołuży – odgłosy wiosny

1 263

10 268

6

61

Gałęziste

960

3 821

2

62

Wiosenne wody Wiatrołuży

822

3 212

2

63

Marcowe piękno Wigierskiego Parku Narodowego

690

2 623

1

64

Maniówka w oczekiwaniu na wiosnę

647

3 335

2

65

Marcowa zima nad Kamionką

1 220

6 100

3

66

Nad Kamionką

1 568

7 798

1

67

Zima nad Samlanką

1 622

11 158

4

68

Czarna Hańcza – Początek zimy

1 801

9 258

4

Podsumowanie

50 920

247 696

Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej oraz walorów Wigierskiego Parku Narodowego

W 2018 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia służące promocji WPN:

 • Wizyta dwóch podróżników – Luny z Madrytu i Achilleasa z Aten, którzy w ramach projektu „Road Trip” poznawali atrakcje turystyczne, miejsca, projekty których realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. W parku zwiedzili m.in. Centrum Informacji, Muzeum Wigier, płynęli Leptodorą. Swoimi przeżyciami dzielą się na portalach społecznościowych;
 • Udział w IVI i V edycji akcji promocyjnej „Polska. Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”. Akcje zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mające na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Polsce, a także propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie kraju. Akcje odbyły się wiosną w dniach 31.03-2.04.2018 r. oraz jesienią: 6.10-8.10.2018 r. W ramach akcji turyści mogli skorzystać z 50% ulgi w opłacie za: pokoje gościnne w siedzibie parku, miejsca na polach namiotowych, wypożyczenie roweru, bilet do Muzeum Wigier. W obu akcjach udział wzięły w sumie 133;
 • Konkurs „SELFIE z Kamedułą” dotyczący odkrywania 10 miejsc związanych z historią kamedułów. Każda osoba, która odwiedziła wszystkie miejsca umieszczone na mapie i udokumentowała to na zdjęciach, otrzymywała chustę-komin zaprojektowaną specjalnie na okazję jubileuszu. W konkursie wzięło około 100 osób, głównie rodzin z dziećmi.
 • Akcja promocyjna „Bezpłatne czwartki”. W każdy czwartek w okresie 1.11.2017 r.–30.04.2018 r. turyści mieli możliwość bezpłatnego wejścia do Muzeum Wigier w Starym Folwarku (w 2018 r. z tej oferty skorzystało 355 osób), obejrzenia bezpłatnych projekcji filmów i zwiedzania wystaw: przyrodniczej i etnograficznej w Krzywem (skorzystało 315 osób);
 • Karta Dużej Rodziny. Posiadacze Karty mogli skorzystać z bezpłatnego wstępu do parku, z 50% ulgi w opłacie za udział w przyrodniczych zajęciach edukacyjnych i lekcjach muzealnych, 30% ulgi za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego „Jastrzęby”, 50% ulgi za nocleg na polach namiotowych „Za szkołą” i „Bindużka”, ulgi za wypożyczenie roweru. Z powyższych ulg skorzystało 1 455 osób (z tego 832 osób skorzystało z bezpłatnego wejścia do parku, 93 osoby – z ulgi na wypożyczenie roweru);
 • Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych WPN na wystawie TOP ZIEMI SUWALSKIEJ w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (16.03.2018 r.) przygotowanej przez Suwalską Organizację Turystyczną, której członkiem jest Wigierski Park Narodowy. Spotkanie było pierwszym z cyklu Let’s Go Outside zainicjowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną;
 • Magazyn Wiosło - promocja turystyki kajakowej i rowerowej;
 • Gazetka turystyczna „Pogodne Lato w Suwałkach i na Suwalszczyźnie” wydana przez Urząd Miasta w Suwałkach;
 • Czasopismo ALL INCLUSIVE;
 • Kalendarz 2018 z laureatami konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny” wydany przez Podklaską Organizacje Turystyczną w Białymstoku.

Wigierski Park Narodowy w mediach

Poniżej przedstawiono listę audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych dotyczących WPN:

 • „Wigierski Park Narodowy. Największe zmiany szykują się na jeziorze. Po Wigrach będzie pływał drugi statek” Gazeta Współczesna 10.02.2018
 • „Poranek Dzięcioła w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem” Radio Białystok, 13.04.2018
 • „Kajakowy maraton i rowerowe wycieczki – sportowy weekend nad Wigrami” Radio Białystok, 12.05.2018
 • “Nie zabierajmy dzikich zwierząt z lasu do domu - apeluje WPN” Radio Białystok, 22.05.2018
 • „Wigry” National Geographic Traveler, czerwiec 2018
 • “Wigierski Park Narodowy - 30 lat w cieniu złóż polimetalicznych” Portal Trybuny Górniczej, 20.07.2018
 • „Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego zebrali ponad 100 kg martwych ryb z Czarnej Hańczy” Radio Białystok 30.07.2018
 • „Więcej turystów i nowości” Radio 5, 23.07.2018
 • „Letnia Akademia Przyrody” TVP Białystok, 24.07.2018
 • „Śnięte ryby w Czarnej Hańczy po awarii oczyszczalni w Suwałkach”, TVP Białystok, 30.07.2018
 • „Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego zebrali ponad 100 kg martwych ryb z Czarnej Hańczy” Radio Białystok 30.07. 2018
 • „Można się kąpać” Radio 5.2.08.2018
 • „Można kąpać się w Wigrach i Czarnej Hańczy” Radio Białystok 2.08.2018
 • „Selfie z mnichem. Wigierski Park Narodowy zachęca do poznania historii kamedułów” Radio Białystok, 20.08.2018
 • „Park przyjazny turystom” TVP Białystok, 2.09.2018
 • „Ponad pół tysiąca zawodników na trasach Wigierskiego Parku Narodowego” Radio Białystok, 9.09.2018
 • „Uczestnicy warsztatów badali żyjące w Wigrach bezkręgowce” TVP Białystok, 7.09.18
 • „Rykowisko” TVP Białystok, 19.09.2018
 • „Uczniowie podlaskich szkół wzięli udział w akcji sprzątania świata” Radio Białystok, 21.09.2018
 • „W poniedziałek wyniki badań jeziora” Radio 5, 10.08.2018
 • „Ptaki pokazały podróżnicze zacięcie” Radio 5, 5.11.2018
 • „Zbadają stan zasobów przyrodniczych” Radio 5, 5.11.2018
 • „Wigierski Park Narodowy. Można będzie zobaczyć co się dzieje w parku” Kurier Poranny 17.11. 2018
 • „W Wigierskim Parku Narodowym trwają remonty infrastruktury turystycznej” TVP Białystok, 18.11.2018
 • „Zima będzie, albo i nie” Radio 5, 21.11.2018
 • „Ktoś ukradł fotopułapkę” Radio 5, 21.11.2018
 • „Będą obchodzić 30-lecie” Radio 5, 23.11.2018
 • „To pierwsze takie urządzenie w regionie - przy siedzibie Wigierskiego PN pojawił się ławostół solarny” Radio Białystok, 23.11.2018
 • „Naładuj się w Wigierskim Parku” Radio 5, 25.11.2018
 • „Wigierski Park Narodowy. Atrakcji w parku nie zabraknie: nowe trasy narciarskie, przystań wędkarska” Gazeta Współczesna, 25.11.2018
 • „Pomysły na rozbudowę Muzeum Wigier” Radio 5, 3.12.2018

Materiały i wydawnictwa WPN przekazano w celach promocyjnych następującym podmiotom:

 • Fundacja „Kierunek Ultra” i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Bieg „Policz się z cukrzycą”;
 • Zespół Szkół Sióstr Salezjanek - II Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie;
 • PTTK - Wędrówki Północy
 • Fundacja Szczęśliwe dzieciństwo – Festyn Rodzinny;
 • Fundacja – Zbieramy dla Zuzi;
 • Tygodnik Katolicki Niedziela – VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego;
 • Ministerstwo Środowiska – Dzień Dziecka, Mikołajki i inne imprezy;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku – Festyn „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi”;
 • Akwarystyczny spływ kajakowy;
 • Fundacja Płomyk;
 • Zakład Karny Wołów;
 • Dni Ochrony Środowiska;
 • Fundacja „Zwierzęta Niczyje” w Suwałkach;
 • Uniwersytet w Białymstoku – IV Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej;
 • Politechnika Białostocka - konferencja
 • CIT: Suwałki, Augustów, Sejny, Kościerzyna, Dowspuda, przy Suwalskim Parku Krajobrazowym, przy Fundacja Wigry Pro, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Łoździeje, Dzukijski Park Narodowy;
 • Suwalskie Towarzystwo Brydżowe w Suwałkach – XI Międzynarodowy Turniej Brydżowy;
 • Urząd Gminy w Suwałkach – Dni Samorządowca, Festyn Rodzinny;
 • Hotel Loft;
 • Gościniec Krzywe;
 • Dom gościnny „U Jawora”;
 • Pensjonat Wigierski;
 • Camping Nad Stawem;
 • Uczestnicy gry terenowej w WPN;
 • Uczestnicy festynu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”;
 • Gmina Krasnopol – VI edycja biegów „Bieg wśród krasnych pól”;
 • Przedszkole nr 3 - Konkurs wiedzy o przyrodzie;
 • Przedszkole nr 2;
 • Uniwersytet w Białymstoku, Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej;
 • Wielki Świąteczny Tydzień Konkursowy na portalu suwalki.info.

 

Tabela 25. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2018

Lp.

Nazwa targów lub festynu

Termin

Uwagi

1.

Targi Wiatr i Woda w Warszawie

8-11
marca

Wspólne stoisko
z Suwalską Organizacją Turystyczną.

2.

Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie
w Katowicach

23-25
marca

Materiały informacyjne
przekazano do CIT Suwałki

3.

Dzień Otwarty
i bazarek na rzecz zwierząt w potrzebie

17
czerwca

Udział pracowników WPN

4.

Blues Festiwal w Suwałkach

5-8
lipca

Udział pracowników WPN
– wspólne stoisko z CIT Suwałki

5.

Jarmark Kamedulski w Suwałkach

5-6
sierpnia

Udział pracowników WPN
– wspólne stoisko z CIT Suwałki

6.

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny
„Sąsiedzi przy stole” w Suwałkach

10
września

Materiały informacyjne
przekazano do CIT Suwałki

7.

II Międzynarodowy Kongres Turystyki
Religijnej i Pielgrzymkowej

8
listopada

Stoisko wspólnie z Fundacją Wigry Pro,
Diecezją Ełcka i Szlakami Papieskimi

Tabela 26. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2018 r.

Nazwa wydawnictwa lub adres portalu

Obsługiwane
przez WPN

Oficjalna strona WPN, strona WPN na Facebooku,
kanał WPN na YouTube, kanał Krzysztofa Steczkowskiego
na YouTube, Obserwator

Obsługiwane
przez inne podmioty

www.sot.suwalszczyzna.eu, www.podlaskieit.pl,
newsletter PROT, www.suwalking.pl, www.suwalki24.pl,
www.suwalki.info, www.basniowasuwalszczyzna.pl,
www.wrotapodlasia.pl

Ważniejsze wydarzenia turystyczne

23 stycznia rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę pola biwakowego Jastrzęby w Zakątach. Obsługę ruchu turystycznego na tym polu przez najbliższe 5 lat (2018-2022) wykonywać będzie Piotr Szczerbiński z Sejn.

Wigierski Park Narodowy wspierał organizacyjnie cykl 5 biegów ścieżkami parku na dystansie 10 km, zorganizowanego przez Fundację Ultra z Suwałk. Pierwsza edycja miała miejsce 4 lutego, a kolejne 11 marca, 15 kwietnia, 6 maja i finał 9 czerwca. W każdej edycji startowało od 42 do 65 biegaczy z całej Polski, a nawet z zagranicy. Po każdym biegu w Folwarku Hutta czekał na uczestników poczęstunek oraz nagrody. Podczas finału 9 czerwca odbył się rodzinny piknik, zabawy dla dzieci oraz rożnego rodzaju niespodzianki dla biegaczy oraz został ogłoszony zwycięzca całego cyklu biegów.

12 i 13 maja odbyła się Aktywna Majówka zorganizowana przez Suwalską Organizację Turystyczną przy współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym i Wigierskim Stowarzyszeniem Turystycznym. Impreza składała się z 2 elementów: I Wigierskiego Maratonu Kajakowego „W krainie Wigier”/Wigry Kayak Challenge oraz 2 wycieczek rowerowych. W Maratonie, na dystansie 52 km wystartowało 26 zawodników, a na dystansie 30 km – 7 zawodników. Poza maratonem kajakowym podczas Pikniku w Wigrach, przy zatoce kamedulskiej, odbył się test kajaków, zorganizowany przez spółkę KayakZone, natomiast na terenie ogrodów klasztornych można było wziąć udział w licznych quizach turystyczno-krajoznawczych z nagrodami, zapoznać się z ofertami turystycznymi, nabyć wydawnictwa turystyczne i lokalne produkty. W dwóch wycieczkach rowerowych zorganizowanych przez Wigierski Park Narodowy udział wzięło prawie 100 osób.

W związku z rokiem obchodów 350-lecia przybycia Kamedułów na Wigry, Wigierski Park Narodowy pragnąc zaznaczyć ich szczególną rolę nad Wigrami oznaczył 10 przystanków związanych z ich aktywnością gospodarczą. Przystanki opatrzone zostały logo WPN-u oraz symbolem Kongregacji Kamedulskiej Monte CORONA.

W sezonie letnim odbyło się 12 wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚiGW „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram”. W wyprawach udział wzięło 240 osób i byli to głównie mieszkańcy parku i otuliny, turyści, Uczestnicy wycieczek poznali wigierskie lasy oraz suchary i inne jeziora, rzeki, biologię ssaków głównie bobrów i wilków a także ptaków i płazów oraz otrzymali upominki: książki przyrodnicze, mapy, koszulki odblaskowe, kubki, notesy i inne.

16 czerwca pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Na Rynku Kościuszki w Białymstoku prezentowały się parki narodowe i krajobrazowe oraz inne instytucje. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym konkursy z nagrodami. Na stoisku Wigierskiego Parku Narodowego można było sprawdzić się m.in. w rozpoznawaniu skarbów przyrody za pomocą wzroku, węchu i dotyku. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

17 czerwca odbył się pierwszy Dzień Otwarty zorganizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Suwałkach. Wydarzenie to objął patronatem Wigierski Park Narodowy. W programie znalazły się prelekcje dotyczące działalności TOZu i porady dla właścicieli czworonogów, ale także atrakcje dla najmłodszych oraz bazarek, z którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc bezdomnym zwierzętom z terenu Suwalszczyzny.

15 lipca odbył się IV Bieg Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego. W imprezie wzięło udział 60 osób. Biegacze mieli do pokonania 11,5 km ścieżkami i szlakami parku. Start i meta były w „Dziupli”. Każdy biegacz w pakiecie otrzymał kubek termiczny z logo WPN i Fundacji Ultra, a na koniec biegu medal z podobizną wilka.

W lipcu został podpisany wniosek z funduszem leśnym na dofinansowanie modernizacji infrastruktury turystycznej na kwotę 1 126 706,86 zł netto. Więcej informacji w rozdziale 3.7.2.

13 sierpnia w 10 rocznicę inauguracji szlaku papieskiego „Tajemnice zawierzenia” miały miejsce spływ kajakowy rzeką Czarną Hańczą do Wysokiego Mostu i msza święta. W imprezie zorganizowanej przez Fundację Pro oraz Diecezję Ełcką udział wzięło około 50 kajakarzy z całej Polski.

15 sierpnia w klasztorze pokamedulskim na Wigrach odbył się tradycyjny jarmark odpustowy połączony ze Świętem Wojska Polskiego. Huczne obchody związane były z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z 350-leciem przybycia kamedułów nad Wigry. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszego Parku. Na stoisku WPN, oprócz materiałów promocyjnych, nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci.

25 sierpnia – VI edycja Maratonu Wigry. W imprezie wystartowało 424 zawodników z całej Polski, a także Grecji, Hiszpanii, Litwy i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy: 42 – kilometrową dookoła Jeziora Wigry (233 osoby) oraz 13 – kilometrową pętlę „Pogoni za Bobrem” (207 osób). Organizatorem maratonu była Fundacja ULTRA, a współorganizatorem Wigierski Park Narodowy.

9 września odbył się w Wigierskim Parku Narodowym wyścig kolarzy zaliczany do cyklu Maratonów Kresowych. Organizatorem imprezy, w której wzięło udział 363 uczestników, była Fundacja „Maratony Kresowe” przy wsparciu, Gminy Suwałki, Wigierskiego Parku Narodowego, Klubu Rowerowego MTB Suwałki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolarze ścigali się na 4 trasach: Mikro Biciklo – 300 m (dla przedszkolaków), Paleton Mini – 6,2 km, Półmaraton – 35 km, BLU Maraton – 73,5 km.

15 września gościliśmy w parku uczestników Światowego Kongresu Edukacyjnego Ogrodów Botanicznych, zorganizowanego przez Ogród Botaniczny UW i światową organizację Botatnic Gardens Conservation International, zrzeszającą ponad 1000 ogrodów botanicznych z całego świata. Uczestnicy kongresu zapoznali się z ofertą edukacyjno–turystyczną parku, przeszli się ścieżką edukacyjną, odwiedzili Muzeum Wigier i Ośrodek Edukacji Środowiskowej.

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem Młodych Naukowców „VIT” z Grodna. Celem jest wspólne przygotowanie transgranicznego projektu ukierunkowanego na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego parku oraz najstarszego cmentarza na Białorusi. 11 października przedstawiciele WPN gościli z wizytą w Grodnie.

17 października Wigierski Park Narodowy otrzymał z rąk Bogdana Dyjuka dwa certyfikaty Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w kategoriach: informacja i atrakcja turystyczna. W ramach przeprowadzonego w województwie podlaskim naboru bezterminowe rekomendacje otrzymało 178 podmiotów. Aby otrzymać certyfikat należało spełnić wiele wymogów m.in. możliwość skorzystania z pobytu w obiekcie noclegowym na jedną dobę, dostępność narzędzi do podstawowych napraw rowerów, czy bezpieczne i nieodpłatne ich przechowywanie.

18 października przewodnicy turystyczni Wigierskiego Parku Narodowego zapoznali się ze zmodernizowanymi obiektami Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach. Spotkaniu towarzyszyły też rozmowy dotyczące potrzeby przygotowania nowej wspólnej oferty turystyczno-edukacyjnej, głównie w sezonie zimowym.

8 listopada przedstawiciel parku wraz z Fundacją WigryPro i Diecezją Ełcką uczestniczyli w II Międzynarodowym Kongresie Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej w Centrum Jana Pawła w Krakowie. W spotkaniu, którego celem była promocja turystyki pielgrzymkowej oraz wymiana kontaktów, udział wzięli touroperatorzy, dziennikarze i organizatorzy turystyki z ponad 30 krajów z całego świata. Podczas licznych prelekcji, wykładów oraz warsztatów uczestnicy zapoznali się z ofertą wielu miejsc pielgrzymkowych świata.

W dniach 4-5 grudnia pracownik parku wziął udział w Forum Informacji Turystycznej w Zamościu. W obradach, w których uczestniczyły centra i punkty „it” z całej Polski, dyskutowano nad trendami rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, między innymi zmianami zachodzącymi w sposobie funkcjonowania „it” pod wpływem nowych technologii i wyzwaniami jakie współczesność stawia przed polską turystyką. Uczestnicy mieli też okazję poznać rynek w Zamościu, zobaczyć inscenizację wydarzenia historycznego „Legenda Stołu Szwedzkiego”, prezentację multimedialną „Historia twierdzy i miasta” oraz trasę podziemną oficyn Ratusza, skosztować potraw regionalnych.

Obsługa ruchu turystycznego

W sezonie turystycznym na terenie parku działały 3 punkty informacji turystycznej prowadzone przez Wigierski Park Narodowy: w siedzibie parku, na parkingu w Krzywem i w Muzeum Wigier. W sezonie turystycznym Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem otwarte było w dniach od 1 maja do 30 września codziennie: poniedziałek – piątek, w godzinach 7.00-16.00; sobota – niedziela, w godzinach 9.00-16.00. CIT, podobnie jak w 2017 r., oferowało sprzedaż kart wstępu, licencji wędkarskich, wydawnictw (również drogą pocztową), pamiątek regionalnych, usługi licencjonowanych przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim, organizację wycieczek po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny (w tym wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚiGW ”Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram”), organizację ognisk, wynajem rowerów, obsługę pokoi gościnnych w leśniczówkach i siedzibie parku, audioprzewodniki po wystawie przyrodniczej. CIT współpracowało z wieloma centrami informacji turystycznej regionu i województwa podlaskiego (wymiana informacji, regularne przekazywanie wydawnictw), stowarzyszeniami i biurami turystycznymi. Centrum udzielało informacji turystycznej również drogą mailową i telefoniczną.

Punkt informacji turystycznej przy parkingu funkcjonował podczas tzw. długich weekendów oraz od 1.07 do 30.08, w godz. 10.00-20.00. Turyści mogli tu również uzyskać informację turystyczną, nabyć wydawnictwa, karty wstępu i licencje wędkarskie.

W punktach informacji turyści najczęściej pytali o atrakcje przyrodnicze parku Suwalszczyzny, województwa podlaskiego, szlaki piesze i rowerowe, turystyczne trasy narciarskie, ścieżki przyrodnicze, pokoje gościnne w leśniczówkach, agroturystykę i tanią bazę noclegową, potrawy regionalne, miejsca wypożyczania rowerów, łodzi do wędkowania i kajaków, terminy kursowania kolejki i statku, Muzeum Wigier, zasady wędkowania w parku, atrakcje dla dzieci, atrakcje kulturalne w regionie, połączenia PKP. Podobnie jak w latach ubiegłych największym zainteresowaniem turystów cieszyły się bezpłatne wydawnictwa, a zwłaszcza mapki ścieżek edukacyjnych.

Propozycje turystów dotyczyły większej liczby miejsc z regionalnym jedzeniem, miejsc sprzedaży ryb, strzeżonych kąpielisk i atrakcji dla dzieci. Chętnie widzieliby też miejsca, gdzie można zobaczyć zwierzęta. Turyści zwrócili uwagę na potrzebę podniesienia standardu pokoi gościnnych, modernizację wystawy etnograficznej, oznakowanie szlaku kajakowego rzeki Czarna Hańcza, lepsze oznakowanie dojazdu do atrakcji turystycznych.

Odwiedzający park pozytywnie wypowiadali się na temat zagospodarowania turystycznego, a zwłaszcza dobrego oznakowania ścieżek przyrodniczych i szlaków, fachowej, kompleksowej informacji turystycznej oraz przewodnictwa

3.7.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Barbara Perkowska, Adam Januszewicz

2018 rok był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o rozbudowę i modernizację infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Zrealizowano wiele przedsięwzięć dotowanych ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektu pt. „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2018 roku”, sfinansowanego przez fundusz leśny: 1 126 706,86 zł netto, wykonano następujące zadania:

1) Budowa i modernizacja infrastruktury szlaku turystycznego „Wokół Wigier"

 • zagospodarowanie miejsca widokowego w Bryzglu:
 • odbudowa platformy widokowej o pow. pokładu 68,16 m2;
 • budowa bariery ochronnej o dł. 70 m;
 • ustawienie 1 toalety kompostującej.
 • zagospodarowanie miejsca odpoczynku Jastrzęby:
 • odbudowa pomostu o pow. 67,5 m2;
 • remont 2 budynków sanitariatów.
 • odbudowa pomostu w miejscowości Wigry - pow. 120,5 m2;
 • rozbudowa pomostu na płw. Łysocha - wym. 2,4 x 16 m;
 • odbudowa kładki Jastrzęby/Zakąty - wym. 106 m x 1,5 m.
 • wykonanie projektu na odbudowę mostu (przesmyk między jeziorem Leszczewek i jeziorem Wigry) wym. 86 m x 1,5 m.

2) Budowa i modernizacja parkingów

 • wykonanie nawierzchni parkingu koło osady Samle I, o powierzchni 188,5 m 2;

 • wykonanie nawierzchni parkingu w miejscowości Krusznik o wymiarach 25 x 25 m oraz dojście 15 x 3 m;

 • remont ogrodzenia parkingu w Krzywem, dł. ogrodzenia 158 m.

3) Remont szlaku turystycznego „Wokół Wigier"

 • wykonanie nawierzchni żwirowej na „łączniku” szlaku turystycznego i ścieżki Las w Krzywem - dł. 50 m i szer. 1,5 m;
 • zorganizowanie ruchu samochodowo-pieszego w miejscu odpoczynku przy Muzeum Wigier:
 • wykonanie bariery z bali o długości 25 m;
 • montaż blokady przejazdu dla samochodów – szt. 1.;
 • budowa wiaty na drewno opałowe w miejscu odpoczynku Dziupla ­– obrys 3,15 m x 4,16 m;
 • budowa nowych ławostołów: 6-osobowych (3 szt.), 12-osobowych (1 szt.);
 • wykonanie i montaż toalet kompostujących na trasie szlaku „Wokół Wigier" i rowerowego R11 - 3 szt.;
 • ustawienie ręcznych szlabanów obrotowych na drogach leśnych, przy szlakach, dojściach - 8 szt.;
 • zakup i instalacja zadaszonego ławostołu z autonomicznym systemem zasilania solarnego - 1 szt.

4) Odbudowa i remont infrastruktury turystycznej

 • odbudowa tablicy informacyjnej na przebiegu żółtego szlaku w Krzywem - 1 szt.;
 • remont tablic informacyjnych o stalowej konstrukcji - 1 szt.;
 • remont tablic informacyjnych typu 215 x 125 cm - 1 szt.;
 • odbudowa tablic informacyjnych przy granicy Parku (typu 120 x 80 cm oraz 215 x 125 cm) – 3 szt.;
 • modernizacja trasy narciarskiej w Krzywem – 1 szt.;
 • odnowienie i modernizacja szlaków turystycznych, ścieżek, dojść, tras narciarskich – 1 szt.