ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2018 ROKU

KRZYWE 2019

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

Tabele:

Tabela 1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące.

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne.

Tabela 3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące.

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne.

Tabela 5. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2018 r.

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 2002–2018 r.

Tabela 7. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2018 r.

Tabela 8. Struktura sortymentowa pozyskania w latach 2016-2018.

Tabela 9. Pożary na terenie WPN w latach 2008-2018, odnotowane w WPN.

Tabela 10. Akcje SOPP w 2018 roku.

Tabela 11. Wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego.

Tabela 12. Monitoring ptaków Wigier w 2018 r.

Tabela 13. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2018 r.

Tabela 14. Ruch turystyczny na szlakach WPN (na podstawie odczytów z liczników) w roku 2018.

Tabela 15. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2017 i 2018 r..

Tabela 16. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2017.

Tabela 17. Zestawienie zewnętrznych podmiotów turystycznych sprzedających karty wstępu w 2018 r.

Tabela 18. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2017 i 2018 r.

Tabela 19. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2018 r.

Tabela 20. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z innych ofert WPN w 2017 i 2018 r.

Tabela 21. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w latach 2017 i 2018

Tabela 22. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych, nie będących w zarządzie WPN, w latach 2017 i 2018

Tabela 23. Najpopularniejsze filmy na kanale WPN YouTube w 2018 r.

Tabela 24. Najpopularniejsze filmy WPN w całym okresie udostępnienia na kanale YouTube

Tabela 25. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2018

Tabela 26. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2018 r.

Tabela 27. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2018 r.

Tabela 28. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2018 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia poniżej progów unijnych).

Tabela 29. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2018 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia powyżej progów unijnych).

Tabela 30. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2018 r.

Tabela 31. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015–2019

 

Rysunki:

Rysunek 1. Liczebność zwierzyny w latach 2002–2018.

Rysunek 2. Lokalizacja przypadków ASF stwierdzonych u padłych dzików w 2018 roku

Rysunek 3. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w latach 2007-2018

Rysunek 4. Wykonanie głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 2014–2018 [ha]

Rysunek 5. Struktura gatunkowa drewna pozyskanego w 2018 r. w cięciach przygodnych

Rysunek 6. Masa drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w latach 2006-2018

Rysunek 7. Zasiedlone drewno świerkowe usunięte w latach 1996-2018

Rysunek 8. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2018

 


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN