Analizy działalności
Wigierskiego Parku Narodowego

Plan działalności w roku 2022 w WPN
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w WPN
Sprawozdanie z wykonania planu działalności zarządczej za 2021 w WPN

              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)
  

Analiza działalności WPN-u w roku 2022
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)
  

Analiza działalności WPN-u w roku 2021
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)
  

Analiza działalności WPN-u w roku 2020
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)
  

Analiza działalności WPN-u w roku 2019
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)
  

Analiza działalności WPN-u w roku 2018
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2017
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2016
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

 Analiza działalności WPN-u w roku 2015
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2014
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2013
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2012
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2011
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2010
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2009
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2008
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2007
             
(po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2006
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2005
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2004
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2003
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2002
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2001
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 2000
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1999
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1998
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1997
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1996
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1995
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1994
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1993
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1992
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1991
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1990
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

Analiza działalności WPN-u w roku 1989
              (po obejrzeniu, aby powrócić do BIP, należy zamknąć okno przeglądarki)

  

.  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Jarosław Borejszo 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  9.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  9.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  10.10.2023 r.,14:15