Jednostki organizacyjne
Wigierskiego Parku Narodowego
    

  • jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio dyrektorowi parku

Zespół ds. finansowo-księgowych:
główny księgowy: Marta Kopiczko, tel. 87 563 25 47
starszy księgowy Małgorzata Kowalewska, tel. 87 563 25 58
starszy księgowy Beata Koncewicz, tel. 87 563 25 48
starszy księgowy Małgorzata Jankowska, tel. 87 563 25 46

  

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych:
specjalista ds. kadr i płac Alicja Sobota, tel. 87 563 25 53

  

Posterunek Straży Parku:
tel. 607 559 004, 87 563 25 67
komendant straży: Piotr Gwaj
starszy strażnik Straży Parku Grzegorz Czarniecki

starszy strażnik Straży Parku Waldemar Aleksandrowicz

strażnik Straży Parku Adrian Podolewski

   

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
kierownik działu: Stefan Mackiewicz, tel. 87 563 25 64, 695 075 165
starszy inspektor ds. remontowo-budowlanych Marek Wrona, tel. 87 563 25 55, 601 917 567
sekretarka Danuta Makowska-Woroniecka, tel. 87 563 25 40, 510 992 670
konserwator Andrzej Maliszewski
konserwator Arkadiusz Maliszewski
sprzątaczka Dorota Poświatowska
sprzątaczka Barbara Maliszewska  

  • jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio z-cy dyrektora ds. edukacji, nauki, udostępniania i ekosystemów wodnych

Pracownia Naukowo-Edukacyjna:
p.o. kierownik pracowni: Aleksandra Mackiewicz, tel. 87 563 25 60
adiunkt: Lech Krzysztofiak, tel. 87 563 25 61
asystent Maciej Romański, tel. 87 563 25 78
starszy laborant Mariusz Szczęsny, tel. 87 563 25 60
starszy specjalista
ds. ochrony przyrody Mateusz Danilczyk, tel. 87 563 25 78
         

   

Dział Edukacji:
tel. 510 992 696
kierownik działu: Joanna Adamczewska, tel. 87 563 25 45
starszy specjalista ds. edukacji Elżbieta Perkowska, tel. 87 563 25 54
starszy specjalista ds. edukacji Katarzyna Łukowska, tel. 87 563 25 54
starszy specjalista ds. edukacji Wojciech Misiukiewicz, tel. 87 563 25 63

Zespół Muzeum Wigier

tel. 87 563 01 52
p.o. kierownik ośrodka edukacyjno - muzealnego: Maciej Ambrosiewicz, tel. 510 992 695
starszy specjalista ds. edukacji Jacek Adamczewski
starszy specjalista ds. edukacji Joanna Górecka
starszy specjalista ds. edukacji Małgorzata Januszewicz
rob. gosp. Antoni Hołubowicz
Zespół Udostępniania Parku:
tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510 992 674
kierownik zespołu: Barbara Perkowska, tel. 87 56 32 568, 510 992 672

starszy specjalista ds. udostępniania parku Adam Januszewicz, tel. 87 56 32 562
referent techniczny Paulina Pajer-Giełażys, tel. 87 56 32 562

referent techniczny Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, tel. 87 56 32 562

   

Wodny Obręb Ochronny:
konserwator obrębu: Michał Osewski, tel. 87 563 25 65, 600 994 266
starszy strażnik Krzysztof Bulkowski, tel. 510 992 697
rybak jeziorowy Wiesław Szuszko
rybak jeziorowy Michał Warakomski
rybak hodowca Janusz Wasilewski
rybak hodowca Bożena Wasilewska
rybak hodowca Tomasz Mackiewicz

   

  • jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio z-cy dyrektora ds. ekosystemów lądowych

Dział Ochrony Przyrody:
tel. 510 992 671
kierownik działu: Wojciech Kamiński, tel. 87 563 25 50
starszy
specjalista ds. ochrony przyrody Marcin Strug, tel. 87 563 25 71

specjalista ds. ochrony przyrody Sylwia Daniłowicz-Depka, tel. 87 563 25 69

specjalista - informatyk Maciej Łapiński, tel. 87 563 25 52
referent techniczny Dorota Zaborowska, tel. 87 563 25 57

   

Obręb Ochronny Wigry:
nadleśniczy: Jacek Łoziński, tel. 609 568 434
Obwód Ochronny Krzywe
   leśniczy: Józef Koncewicz, tel. 510 992 673
   podleśniczy: Paweł Gwiazdowski, tel. 519 370 246
Obwód Ochronny Leszczewek
   leśniczy: Piotr Rogala, tel. 510 992 678
   podleśniczy: Wojciech Wąsowicz, tel. 510 992 679
Obwód Ochronny Lipniak
   leśniczy: Marek Juszkiewicz, tel. 510 992 676
   podleśniczy: Andrzej Butkiewicz, tel. 510 992 683
Obwód Ochronny Gawarzec
   leśniczy: Zbigniew Tarlecki, tel. 510 992 680
Obwód Ochronny Słupie
   leśniczy: Marek Jeromin, tel. 510 992 682

   

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda:

nadleśniczy: Jacek Łoziński, tel. 609 568 434
Obwód Ochronny Mikołajewo
   leśniczy: Łukasz Niedźwiecki, tel. 605 676 780
   podleśniczy: Radosław Kisłowski, tel. 510 992 692
Obwód Ochronny Powały
   leśniczy: Marta Dobreńczyk-Maślak, tel. 507 168 864
   podleśniczy: Jan Myszkowski, tel. 510 992 685
Obwód Ochronny Krusznik
   leśniczy: Leszek Świacki, tel. 510 992 686
   podleśniczy: Karol Korsakowski, tel. 605 559 003
Obwód Ochronny Lipowe
   leśniczy: Jerzy Bednarek, tel. 601 580 987
   podleśniczy: Marek Barszczewski, tel. 510 992 690
Obwód Ochronny Wysoki Most
   leśniczy: Zdzisław Zaborowski, tel. 510 992 688
   podleśniczy: Marcin Grzędziński  tel. 506 518 827

   

.   

Metryczka informacji:
Wytworzyła:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  04.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  04.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  06.10.2023 r., 09:52