Kierownictwo
Wigierskiego Parku Narodowego

Dyrektor
mgr inż. Tomasz Huszcza
e-mail: thuszcza@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 40 (sekretariat)

Z-ca Dyrektora
do spraw Edukacji, Nauki, Udostępniania i Ekosystemów Wodnych

mgr inż. Jarosław Borejszo
e-mail: jarek.borejszo@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 40 (sekretariat); 604 555 321

Z-ca Dyrektora
do spraw Ekosystemów Lądowych
mgr inż. Piotr Pieczyński
e-mail: piotr.pieczynski@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 40 (sekretariat)

Główna księgowa
mgr Marta Kopiczko
e-mail: marta.kopiczko@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 47

  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński
Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  21.05.2003 r. 
Data udostępnienia:  04.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  20.12.201` r., 08:37