Zamówienia publiczne

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 
 


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie:

 "Remont budynku mieszkalnego osada leśna Gawarzec"


Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto 31 870,66 zł.
Przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2024, godzina 11:00,
wpłynęły następujące oferty:

 1. Usługi budowlane Michał Lasota
  ul. Stołeczna 25/56, 15-873 Białystok.
  Cena oferty brutto: 77 701,13 zł.
 2. Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki
  16-400 Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 14 lok. 97.
  Cena oferty brutto: 26 935,58 zł.

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 15.05.2024 r.

Data udostępnienia: 

 15.05.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.05.2024 r., 14:30

 


Zestawienie ofert przesłanych na druk i skład wydawnictwa
pt. 35 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO


Liczba porządkowa w kolejności otwierania kopert

OFERENT

Ceny brutto za druk nr. specjaln. wraz z dostawą [zł]

1

ZAPOL Sobczyk

28 536,90

2

Edyta Wojciechowska-Jadczak E-BIT

22 995

3

R2 PRINT Adam Rytter

20 202

4

Zakład Poligraficzny SINDRUK

25 830

5

AR EUREKA PLUS

23 436

6

AW PAY-Press

19 005

7

Drukarnia SIL-VEK-DRUK

26 145

8

PRINT PROFIT

18 777

9

PRACOWNIA C&C

27 720

10

Djpress - Dariusz Dalaszyński

23 760

11

AGA PRESS

20 790

12

Drukarnia DIMOGRAF

26 355

13

AW ARGI

20 874

14

REMI

22 572

15

AR TOP Agnieszka Łuczak

62 640

16

NOWE HORYZONTY

brak oferty z hasłem

17

GRAF MEDIA

brak możliwości weryfikacji

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 25.04.2024 r.

Data udostępnienia: 

 25.04.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.04.2024 r., 14:30Informacja z otwarcia ofert

dotyczącego dostawy sprzętu optycznego.

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że w postepowaniu na dostawę sprzętu optycznego wpłynęła 1 oferta cenowa zgodnie z zestawieniem zawartym w poniższej tabeli. Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 20 000 złotych. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Leśny Rynek Piotr Bremerski, ul. Gen. M. Mackiewicza 6, 16-400 Suwałki

17038,99

Wymieniony w tabeli Wykonawca złożył ofertę częściową na 3 pozycje, to jest na 1 termowizor, 2 lornetki oraz 2 latarki opisane w postępowaniu. Wykonawca nie zaoferował fotopułapki z osprzętem. Zamawiający po przeanalizowaniu oferty stwierdza, że oferta spełnia wszelkie wymogi niniejszego postępowania.

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.11.2023 r.

Data udostępnienia: 

 08.11.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 08.11.2023 r., 09:40

 


Zestawienie ofert w postępowaniu

 na dostawę 1 sztuki drona DJI Mavic 3 THERMAL

W dniu 01 września 2023 roku dokonano otwarcia ofert na dostawę 1 sztuki drona DJI Mavic 3 THERMAL . W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 01.09.2023 roku wpłynęły 2 oferty:

1.     Drono Strefa Łukasz Grunwald ul. Jagiellończyka 38/10 – cena 27 740,00 zł

2.     TPI SP Z O.O. 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 22 – 45 999,00 zł

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 01.09.2023 r.

Data udostępnienia: 

 01.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 01.09.2023 r., 13:10

 


Zestawienie ofert w postępowaniu

 na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w  2023 roku.

 

W dniu 26 maja 2023 roku dokonano otwarcia ofert na dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom parku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 26 maja 2023 roku wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski,  Gen. M. Mackiewicza 6, 16 – 400 Suwałki. Wartość oferty 159364,95 złotych brutto. Oferta spełnia wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania.

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 26.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 26.05.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 

 26.05.2023 r., 11:20

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 19.05.2023 r. Zamawiający WIGIERSKI PARK NARODOWY dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Sporządzenie 2 sztuk dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę obiektów hydrotechnicznych.

Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:
 • W zakresie części 1 zamówienia Budowa mostu dla pieszych 42 000.00 zł brutto.
 • W zakresie części 2 zamówienia Budowa slipu do wodowania jednostek pływających 44 100,00 zł brutto
 1. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

W zakresie części 1 zamówienia tj. Budowa mostu dla pieszych

Nr oferty

Wykonawca

Sporządzenie dokumentacji

zł brutto

Sprawowanie nadzoru autorskiego

zł brutto

1

mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86. 16-402 Suwałki

45 000.00

200,00

2

Hydroinvest Sp. Z O.O.

ul. Pawła Włodkowica 2C, 03-262 Warszawa

69 925,50

9 225,00

W zakresie części 2 zamówienia Budowa slipu do wodowania jednostek pływających

Nr oferty

Wykonawca

Sporządzenie dokumentacji

zł brutto

Sprawowanie nadzoru autorskiego

zł brutto

1

Hydro-Projekt Łukasz Cieszyński

ul. Warszawska 26 c/20; 16-260 Lubawa

55 350,00

6 150,00

2

Hydroinvest Sp. Z O.O.

ul. Pawła Włodkowica 2C, 03-262 Warszawa

69 925,50

9 225,00


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 19.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 19.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 19.05.2023 r., 10:55

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 18.05.2023 r. Zamawiający WIGIERSKI PARK NARODOWY dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Sporządzenie 4 sztuk map do celów projektowych w skali 1:1000 o zasięgu i szczegółowości wymaganej przez organy administracyjne do wydania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

Zamawiający informuje, że:

 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 18 450,00 PLN
 2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto

1

GEOB Usługi Geodezyjne Piotr Kusek ul Sejneńska 1; 16-400 Suwałki

13 530, 00

2

Usługi Geodezyjne Grzegorz Wiszowaty 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 11

20 664,00

3

Usługi Geodezyjne Jacek Chudziński ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 56 lok 30

15 800,00

4

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEO” Andrzej Kalwajtys ul. Papieża Jana Pawła II 16 16-400 Suwałki

20 787,00

5

Geo-Marka Usługi geodezyjne Marek Kacprzyk 16-400 Suwałki ul. Sikorskiego 2/6

36 900,00


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 18.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.05.2023 r., 10:37

 

 

 

Informacja o ofertach złożonych
 w dniu 16.05.2023 do postępowania o nazwie

„Oczyszczenie i impregnacja oraz wymiana zbutwiałych elementów drewnianej konstrukcji wieży widokowej w m. Krusznik”
 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto 69 586,92 zł.

W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. PPHU SEBEX Sebastian Szeblotko; Mikaszówka 7; 16-326 Płaska; Cena oferty brutto 55 227,00 zł.
2. Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz; Krzywe 62 A, 16-402 Suwałki. Cena oferty brutto 66 921,51 zł

Dodatkowo Zamawiający otrzymał wiadomość email od przedsiębiorcy F.P.H.U. „DAREX” zawierające hasło do otwarcia oferty złożonej drogą elektroniczną. Wiadomości z ofertą Zamawiający nie otrzymał.
 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 16.05.2023 r.

Data udostępnienia: 

 16.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.05.2023 r., 12:50

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 28.03.2023 r. Zamawiający WIGIERSKI PARK NARODOWY dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

 

Wykonanie 2 szt. kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym, dwurodzinnym, w miejscowości Tartak

 

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 60 000,00 zł brutto

2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

1) San-Serwis ul. Akacjowa 10, 16-020 Czarna Białostocka.  Cena oferty 79 380,00 zł. Okres gwarancji 24 miesiące.

2) Handan Instalacje sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp.j.; Stanisławowo 14, 15-604 Białystok. Cena oferty 77 760,00 zł. Okres gwarancji 24 miesiące.

3) MAX-BUD Krzysztof Citkowski, 2, 16-402 Stary Folwark, Cena oferty brutto 62 400,00 zł. Okres gwarancji 60 miesięcy.


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 28.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.03.2023 r., 11:53

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 01.03.2023 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Przebudowa wiatrołapu z adaptacją na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym siedziby Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego Zamawiający w dniu 10.03.2023 otrzymał 2 oferty złożone przez:
1. Przedsiębiorstwo BMP Maciej Ponikwicki, ul. Michała Motoszko 8/8, 15-111 Białystok. Cena ofertowa brutto 79 483,82 zł.
2. Global-Build Hubert Kozłowski ul. Środkowa 7a/22; 19-400 Olecko. Cena ofertowa brutto 53 982,43 zł
 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 55 000 zł brutto.

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.03.2023 r.

Data udostępnienia: 

 10.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.03.2023 r., 12:39

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Remont mieszkania nr 1 w budynku Krzywe 82”

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 72 000 zł

2. Zamawiający w dniu 07.01.2023 do godziny 11:00 otrzymał 5 ofert

3. Oferty otwarto w dniu 07.01.2023 o godzinie 11:10

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

1

Max-BUD Krzysztof Citkowski

Stary Folwark 2, 16-402 Suwałki

86 105,01

90

2

Zakład Ogólnobudowlany Zach Marek,

ul. Łokietka 46 a; 16-400 Suwałki

63 916,82

90

3

Remonty-Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki

ul. Klasztorna 40 16-400 Suwałki

81 853,53

90

4

Dachtechnik Szymon Kopko

Wychodne 24 B, 16-402 Suwałki

64 786,44

90

5

Usługi Remontowo- Budowlane Mariusz Piasecki ul. Młynarskiego 14/97 16-400 Suwałki

75 002,05

90

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 08.02.2023 r.

Data udostępnienia: 

 08.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.02.2023 r., 12:13

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie

 

Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych przy realizacji projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena łączna brutto za przedmiot zamówienia

Uwagi

1

Mitel Michał Szorc
Suwalska 69a, 19-300 Ełk

65 159,25

Oferta złożona elektronicznie.
Prawidłowo podpisana

2

NORDWECO Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin

57 681,12

Oferta złożona elektronicznie.
Prawidłowo podpisana

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 20.12.2022 r.

Data udostępnienia: 

 20.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.12.2022 r., 11:55

 

 

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 09.11.2022 r. w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami.

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 121 203,54 zł brutto.

 2. Zamawiający w dniu 09.11.2022 r. do godziny 9:00 otrzymał 6 ofert

 3. Oferty otwarto w dniu 09.11.2022 o godzinie 9:15

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część I
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

70 110,00

12.12.2022 r.

24 miesiące na rowery
36 miesiący na baterie

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część II
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

8 610,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

2

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

8 979,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Fabryczna 19
34-300 Żywiec

8 319,72

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część III
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

P.T. Tanalski Piotr Tanalski
ul. Szczecińska 28/30
91-222 Łódź

10 199,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

2

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

12 312,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Fabryczna 19
34-300 Żywiec

10 949,04

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część IV
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

8 100,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

2

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

7 992,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

Medeir Przemysław Fila
ul. Ochla-Niedźwiedzia 8
66-006 Zielona Góra

6 372,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część V
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

ARIAL Piotr Karwalski
ul. Napoleońska 17
96-100 Skierniewice

10 789,20

23.10.2022 r.

24 miesiące

2

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa
ul. Gliwicka 218E
40-860 Katowice

10 584,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

3

Medeir Przemysław Fila
ul. Ochla-Niedźwiedzia 8
66-006 Zielona Góra

9 720,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

4

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda
ul. Fabryczna 19
34-300 Żywiec

7 466,04

12.12.2022 r.

24 miesiące

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część VI
brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

PHU "Tandem" Marek Iwanicki
ul. Reja 46E
16-400 Suwałki

4 428,00

12.12.2022 r.

24 miesiące

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 09.11.2022 r.

Data udostępnienia: 

 09.11.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.11.2022 r., 13:50

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 26.10.2022 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Wykonanie plansz informacyjnych i tyflografik.

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 48 031,50 zł brutto.

 2. Zamawiający w dniu 26.10.2022 do godziny 9:00 otrzymał 5 ofert

 3. Oferty otwarto w dniu 26.10.2022 o godzinie 9:15

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty Część I brutto

Cena oferty Część II brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Signum Pracownia Reklamy S.C.
ul. Spichlerzowa 38b
35-322 Rzeszów

8 713,32

-

31.12.2022 r.

24 miesiące

2

Altix Sp. z o.o.
ul. Modlińska 246c
03-152 Warszawa

-

31 342,50

05.12.2022 r.

24 miesiące

3

"Przestrzeń Dostępna" Jakub Nowak
ul. Witkacego 3/189
35-111 Rzeszów

-

47 970,00

05.12.2022 r.

24 miesiące

4

Xpression Marceli Łankiewicz
ul. Północna 46A
16-400 Suwałki

7 626,00

-

05.12.2022 r.

24 miesiące

5

Sensetec Krzysztof Kulik
ul. Kamińskiego 16/15
03-130 Warszawa

-

61 500,00

05.12.2022 r.

24 miesiące

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Adam Januszewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 26.10.2022 r.

Data udostępnienia: 

 26.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.10.2022 r., 13:15

 

 

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 22.03.2022 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bryzgiel 41 – PKOB 1110

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10 095,35 zł

 2. Zamawiający w dniu 22.03.2022 do godziny 10:00 otrzymał 1 ofertę

 3. Oferty otwarto w dniu 22.03.2022 o godzinie 11:05

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Remonty Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki ul. Klasztorna 40 16-400 Suwałki

15 155,37

30 dni

36 miesięcy

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 22.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.03.2022 r., 13:55

 

 

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 22.03.2022 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Montaż na wieży widokowej w m. Krusznik kamery video wraz
z jej podłączeniem i konfiguracją do pracy w sieci GSM i videostreamingu i wykonanie autonomicznego źródła zasilania energię elektryczną ”

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 19 999,80 zł

 2. Zamawiający w dniu 22.03.2022 do godziny 10:00 otrzymał 2 oferty

 3. Oferty otwarto w dniu 22.03.2022 o godzinie 10:05

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

NEO TECHNIK Sp z o.o. ul. Stanisława Bąka 16, 54-701 Wrocław

51 660,00

60 dni

36 miesięcy

2

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki

22 878,00

60 dni

36 miesięcy

 


 

Metryczka informacjii

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

22.03.2022 r.

Data udostępnienia: ;

22.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: ;

22.03.2022 r., 13:55

 

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nie wymagającymi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w 2022 r.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena i wskaźnik % za sprawowanie nadzoru w branży:

Konstrukcyjno budowlanej

Instalacyjna elektryczna

Instalacyjna sanitarna

Drogowa

1

EUROENERGIA Mirosław Polens, Konińska 2,

16-400 Suwałki

%

%

%

%

19 000

3,8

8 8000

8,8

8 800

8,8

8 250

5,5

2

Usługi Inżynierskie w Budownictwie Rafał Stankiewicz

Ul. Raginisa 8

13-300 Augustów

11 250

2,25

2 000

2,0

2 000

2,0

3 450

2,3

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 09.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 09.02.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.02.2022 r., 12:25Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe

 

W dniu 08.02.2022 Zamawiający otrzymał 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena łączna za koncepcję, projekt i nadzór autorski

Uwagi

1

Solarwat Jacek Chancewicz,

16-100 Sokółka

ul.Wschodnia 6

8 364,00

Oferta złożona elektronicznie. Prawidłowo podpisana

2

Exergon Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 4,

44-100 Gliwice

67 650,00

Oferta złożona elektronicznie. Prawidłowo podpisana

3

4Technology Sp. z o.o.

ul. Lniana 41

15-665 Białystok

Oferta niemożliwa do otwarcia

Brak możliwości zapoznania się z treścią oferty i weryfikacji podpisu elektronicznego

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 08.02.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.02.2022 r., 12:49

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 21.09.2021 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
116 000,00 zł

2. Zamawiający w dniu 21.09.2021 do godziny 10:00 otrzymał 2 oferty

3. Oferty otwarto w dniu 21.09.2021 o godzinie 10:05

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Dach-Pol ul. Gen.Wł. Sikorskiego 2

16-400 Suwałki

131 889,75

30.11.2021

60 miesięcy

2

Dachtechnik Szymon Kopko

Wychodne 24 B; 16-402 Suwałki

117 033,13

30.11.2021

60 miesięcy

 


   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 21.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.09.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.09.2021 r., 11:10

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 31.03.2021 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 280 063,23 zł brutto
 2. Zamawiający w dniu 31.03.2021 o godzinie 10:15 dokonał otwarcia ofert.
 3. Wykaz otrzymanych i otwartych ofert zawiera poniższa tabela
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Okres gwarancji w miesiącach

1

Usługi Remontowo Budowlane

Zbigniew Dariusz Kopko,

ul Partyzantów 22

16-400 Suwałki

248 950,00

96

2

Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki

Ul. E. Młynarskiego 14 lok. 97

16-400 Suwałki

256 724,60

96

 


   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 31.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 31.03.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.03.2021 r., 12:10

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku cz.2

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2021/S 040-099415

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), zawiadamia o ofertach złożony w postępowaniu.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr

część zamówienia

KWOTY ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

151169,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

151169,54 zł

2

KRZYWE

186848,21 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

186848,21 zł

5

SLUPIE

120501,63 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

120501,63 zł

9

WYSOKI MOST

221705,86 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

221705,86 zł

Razem:

680225,23 zł


686766,17 zł

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Sprostowanie do Informacji z Otwarcia Ofert
 

Informacja z zestawienia ofert na zamówienie:
Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku
cz.2  została poprawiona. W pierwotnej wersji omyłkowo, zamiast cen złożonych ofert w kolumnie "Cena oferty" podano kwoty zamawiającego. Błąd ten został skorygowany. Poniżej została zamieszczona tabela z prawidłowymi cenami ofert.

 

NR

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

KWOTY ZAMAWIAJĄCEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

151169,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

151339,54 zł

2

KRZYWE

186848,21 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

188966,74 zł

5

SLUPIE

120501,63 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

125001,79 zł

9

WYSOKI MOST

221705,86 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

221458,10 zł

Razem:

680225,23 zł


686766,17 zł


   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 31.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 31.03.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.04.2021 r., 11:00

 

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

dotyczącymi wykonania usługi pn.

„Zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK w Wigierskim Parku Narodowym”

 

W dniu 24-02-2021 r. o godzinie 10.15 niżej podpisani pracownicy, dokonali otwarcia kopert z ofertami i załącznikami na realizację zadania publicznego „Zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK w Wigierskim Parku Narodowym”

 

Łącznie wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1 – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Oferta nr 2 – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Oferta nr 3 – Compesa Towarzystwo Ubezpieczeń nażycie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oferta nr 4 – PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, bud. New City, 02-674 Warszawa

Oferta nr 5 – Bank Polskiej Spółdzielczości Towarzystwo funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 25.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 25.02.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.02.2021 r., 11:30

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 252-636500

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia o kwotach przewidzianych na realizację poszczególnych części oraz o ofertach złożony w postępowaniu.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr

część zamówienia

KWOTY ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

155921,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

155909,23 zł

2

KRZYWE

200738,63 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

207498,46 zł

3

LESZCZEWEK

200600,17 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16 - 506 Giby

199577,09 zł

4

GAWARZEC

180897,30 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

180589,60 zł

5

SLUPIE

122634,63 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

130095,51 zł

6

POWAŁY + Krusznik

363308,65 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska i

362026,69 zł

7

MIKOLAJEWO

227809,80 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Barszczewski, Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

227799,00 zł

8

LIPOWE

147222,79 zł

Brak ofert

-

9

WYSOKI MOST

226430,86 zł

Brak ofert

-

10

zrębkowanie

141955,20 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

141955,20 zł

Razem:

1967519,57 zł

1605450,78 zł

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej łapiński

Data wytworzenia: 

 28.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.12.2020 r., 11:47

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym dostawy energii elektrycznej
do 19 obiektów WPN w 20201 roku

 1.  Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 85 000 zł
 2. Zamawiający w dniu 4.12.2020 do godziny 9:00 otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Eniga Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76 – 200 Słupsk

72025,33

2

AudaxEnergia spzoo, ul Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

73246,54

3

RENPRO spzoo, ul Małopolska 43, 70-515 Szczecin

72759,67

4

Entrade sp zoo,ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce

83938,18

5

Orange Energia sp. Zoo Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

72773,00

6

Green S.A. w restrukturyzacji, ul. Antoniego Słonimskiego 6,
50-304 Wrocław

75763,67

7

PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów

74629,57

8

Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

72748,09

 

Zamawiający informuje, że w postepowaniu wystąpił błąd, który polegał na różnicy w szacowanej ilości energii zamieszczonej w dokumentach postępowania. Zamawiający oszacował zamawianą wartość energii na 203000 kwh. W formularzu cenowym po przeliczeniu wartości w poszczególnych grupach taryfowych ilość zapotrzebowanej energii wynosiła 202620 kwh. Różnica wynikała z faktu dodania 2 obiektów w taryfie G11 i tym samym zwiększenia zapotrzebowanej ilości energii o 380 kwh. 7 oferentów kalkulując wartość oferty przyjęła ilość 202620 kwh.

Firma PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów kalkulując wartość oferty przyjęła ilość 203000 kwh. Zamawiający zwrócił się zatem do Firmy PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów o wyrażenie zgody na zmniejszenie ilości zapotrzebowanej energii o 380 kwh w grupie taryfowej G11 i ponowne przeliczenie wartości oferty. Firma PGE Obrót S.A. wyraziła zgodę na ponowne przeliczenie oferty.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 04.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 04.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.12.2020 r., 12:45