Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA PONAD 130 000 ZŁ

 

Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Wykonanie prac leśnych w WPN w 2024 roku, cz. 3”.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-fb33bb72-e049-11ee-a01e-f641a8763d5f


Na stronie postępowania zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 15.03.2024

Data udostępnienia: 

 15.03.2024

Ostatnia modyfikacja: 

 15.03.2024 13:30

 


Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Wykonanie prac leśnych w WPN w 2024 roku – cz. 2”.

Stroną internetową postępowania jest:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7ef9f0f-bf57-11ee-9897-f6855eb846c0


Pod wyżej podanym adresem zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 01.02.2024

Data udostępnienia: 

 01.02.2024

Ostatnia modyfikacja: 

 01.02.2024 11:86

 


Plan zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na rok 2024

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Kod CPV

Rodzaj zamówienia

D, U, Rb

(Dostawy, Usługi, Roboty budowlane)

Wartość szacunkowa zamówienia netto w PLN

Proponowana procedura wyłonienia wykonawcy

1

2

3

4

6

7

1

Usługi leśne

77200000-2

U

3 000 000

Przetarg nieograniczony

2

Budowa punktu czerpania wody

45000000-7

Rb

300 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

3

Modernizacja sieci radiotelefonów

32344250-3

U

260 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

4

Dostawa narybku

03311000-2

D

140 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

5

Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Wigier

92510000-9

D,U,Rb

1 500 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

6

Rozbudowa Muzeum Wigier w Starym Folwarku

45000000-7

U, Rb

9 500 000

Przetarg nieograniczony

7

Zakup urządzeń pomiarowych na potrzeby Pracowni Naukowo Edukacyjnej

38422000-9

 

D

244 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

8

Zakup samochodu terenowego na potrzeby Pracowni Naukowo Edukacyjnej

34110000-1

D

210 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

9

Realizacja tematu badawczego

73110000-6

U

245 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

10

Zakup odzieży mundurowej i służbowej

18200000-1

D

150 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

11

Budowa drewnianego ogrodzenia (Zakąty, Jastrzęby)

45342000-6

Rb

153 000

Tryb podstawowy art. 275 PZP

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 31.01.2024 r.

Data udostępnienia: 

 31.01.2024 r

Ostatnia modyfikacja: 

 31.01.2024 r., 12:20


Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Wykonanie prac leśnych w WPN w 2024 roku”.

Stroną internetową postępowania jest:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c0eca80-844b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Pod wyżej podanym adresem zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 24.11.2023

Data udostępnienia: 

 24.11.2023

Ostatnia modyfikacja: 

 29.11.2023 09:56

 

 

Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Konserwacja nawierzchni dróg - dojazdów pożarowych w Wigierskim Parku Narodowym”.

Stroną internetową postępowania jest:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64d25105-3681-11ee-9aa3-96d3b4440790

Pod wyżej podanym adresem zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.08.2023

Data udostępnienia: 

 10.08.2023

Ostatnia modyfikacja: 

 10.08.2023 12:36

 

 

Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznych urządzeń obserwacji stałej obszarów leśnych”

Stroną internetową postępowania jest:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b26f17da-31c4-11ee-9aa3-96d3b4440790

 
Pod wyżej podanym adresem zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.08.2023

Data udostępnienia: 

 04.08.2023

Ostatnia modyfikacja: 

 04.08.2023 14:06

 

 

Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Zakup wraz z oznakowaniem, dostawą i montażem stacji ładowania do 23 Parków Narodowych – II postępowanie.”

Stroną internetową postępowania jest:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23ba6868-10e8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Pod wyżej podanym adresem zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.02.2023

Data udostępnienia: 

 28.02.2023

Ostatnia modyfikacja: 

 28.02.2023 13:28

 

Informuję, że na portalu eZamówienia ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Zaprojektowanie i budowa stacji ładowania łodzi edukacyjnej z napędem elektrycznym”

Stroną internetową postępowania jest:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a3776bd-a5f1-11ed-9236-36fed59ea7dd

Pod wyżej podanym adresem zamieszczono treść ogłoszenia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.02.2023

Data udostępnienia: 

 07.02.2023

Ostatnia modyfikacja: 

 07.02.2023 10:44

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na
„Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2023 roku, cz. 2”

Oficjalna strona prowadzonego postępowania (ogłoszenie, formularze, dokumenty, komunikacja, miejsce składania ofert) znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41e96c89-927c-11ed-b4ea-f64d350121d2

Termin składania ofert: 01.02.2023 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 01.02.2023 r. godz. 09:30

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciecj Kamiński

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 19.01.2023

Data udostępnienia: 

 19.01.2023

Ostatnia modyfikacja: 

 19.01.2023 10:55

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na
Zakup zeroemisyjnej łodzi z napędem elektrycznym

Oficjalna strona prowadzonego postępowania (ogłoszenie, formularze, dokumenty, komunikacja, miejsce składania ofert) znajduje się pod adresem:

Dostawy - 691058-2022 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.12.2022

Data udostępnienia: 

 12.12.2022

Ostatnia modyfikacja: 

 12.12.2022 09:57

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa stacji ładowania łodzi edukacyjnej z napędem elektrycznym w miejscowości Stary Folwark

Oficjalna strona prowadzonego postępowania (ogłoszenie, formularze, dokumenty, komunikacja, miejsce składania ofert) znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dad9ca-2986-a9eb-100a-0600107f432d
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.12.2022

Data udostępnienia: 

 12.12.2022

Ostatnia modyfikacja: 

 12.12.2022 09:57

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na
„Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2023 roku:

Oficjalna strona prowadzonego postępowania (ogłoszenie, formularze, dokumenty, komunikacja, miejsce składania ofert) znajduje się pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e6bbc7b-536c-11ed-8832-4e4740e186ac
 

Termin składania ofert: 22.12.2022 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.12.2022 r. godz. 09:30

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.11.2022

Data udostępnienia: 

 21.11.2022

Ostatnia modyfikacja: 

 21.11.2022 08:17

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki z platformą widokową na terenie podmokłym na działce numer geodezyjny 620

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.wrona@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki z platformą widokową na terenie podmokłym na działce numer geodezyjny 620

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f42058af-2f6b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000618/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie WPN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f42058af-2f6b-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. lub poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert)
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający do kontaktu z wykonawcami wyznacza następującą osobę: Marek Wrona e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f42058af-2f6b-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5 prowadzonym na podstawie art.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udzielona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą publikowane na stronie internetowej Instytutu, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego odział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zgodnie z art. 8a ust. 5 Ustawy PZP, Wigierski Park Narodowy informuje, że:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Wigierski Park Narodowy może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AGB-212-31_1-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych i usług.
1) powołanie kierownika budowy
2) roboty pomiarowe i przygotowawcze
3) demontaż tablicy informacyjnej z daszkiem zamontowanej na platformie widokowej (tablicę po demontażu przekazać Inwestorowi)
4) rozbiórkę istniejącej, drewnianej kładki z platformą widokową o łącznej powierzchni 107,4 m2
5) obcięcie istniejących pali na poziomie terenu bez ich wyciągania
6) wbicie pali drewnianych średnicy 25 cm z drewna sosnowego dł. 11,0 do 12,5 m młotem udarowym powyżej 70 cm od poziomu terenu, zespolenie pali drewnianych z przedłużeniami pali z tworzywa sztucznego średnicy 20 cm za pomocą rury-obejmy z ich dalszym wbiciem do poziomu projektowanego, tj. do rzędnej góry pali
7) montaż gotowych elementów kładki i platformy widokowej z tworzywa sztucznego: kleszczy 8 x 23 cm, belek-legarów 8 x 23 cm, pokładu 4,8 x 16 cm i barierek wys. 1,1 m. Pokłady kładki i platformy widokowej zaprojektowano na tym samym poziomie. Wymaga się wykonania budowli w taki sposób aby wejście na kładkę z terenu przyległego pozbawione było jakichkolwiek barier architektonicznych.
8) Wymiary kładki i platformy widokowej to:
a. kładka: 2.0 m x 27.0 m
b. platforma widokowa: 4.0x6.0 m
c. powierzchnia pokładu 78 m2
9) montaż wyposażenia: ławek i pulpitu informacyjnego elementy wykonane z tworzywa sztucznego identycznego jak pozostała cześć konstrukcji. (lokalizację wskaże Inwestor)
10) wykonanie wejścia na kładkę z płyt chodnikowych z umocnieniem skarp kamieniem polnym 10-13 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm, wg rys. nr 3
11) uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót
12) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z zarejestrowaniem w ośrodku geodezyjnym Starostwa w Suwałkach
3. Szczegółowy opis robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany, projekt architektoniczno budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, projekt rozbiórki istniejącej kładki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i pomocniczo przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4)). Zamawiający wymaga na podstawie (art. 116 ust. 1), aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego, która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 274 ust.1 PZP), aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Wykazu osób Załącznik nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, to jest decyzji poświadczającej posiadanie uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno budowlanej, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymaga się dołączenia do wykazu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień i kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda na podstawie art. 106 ust. 1 dołączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego w postaci kart katalogowych lub innych dowolnych dokumentów pozwalających ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego określona w Rozdziale 3 ust. 2 pkt. 13 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty katalogowe lub inne dokumenty pozwalające ustalić rodzaj tworzywa sztucznego celem potwierdzenia, że spełnia ono wymagania Zamawiającego określona w Rozdziale 3 ust. 2 pkt. 13 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie Załącznik nr. 2 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP)
5) Jeżeli dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Załącznik nr 3 do SWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. w sprawie braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału art. 125 ust. 5 PZP
6) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie Załącznik nr. 2 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:
a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych w tym udokumentowanych przerw w realizacji robót budowlanych (choroba lub kwarantanna pracowników) lub opóźnień w dostawach materiałów wynikłych z powodu epidemii COVID 19.
b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
d. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac – o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,
e. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych,
f. udokumentowanych, niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Zmiany siedziby stron umowy.
3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców
2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f42058af-2f6b-11ed-9171-f6b7c7d59353

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

 

Wykaz załączników:

  1. BZP ogłoszenie (*.pdf  119 kb)
  2. SWZ (*.pdf  623 kb)
  3. Załączniki nr 1 do 4 do SWZ (*.docx  45 kb)
  4. Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy (*.pdf  177 kb)
  5. Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja projektowa (*.zip 19 398 kb)

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.09.2022

Data udostępnienia: 

 12.09.2022

Ostatnia modyfikacja: 

 12.09.2022 12:34

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce geod. nr 649 w obrębie Leszczewek gm. Suwałki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_wpn@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce geod. nr 649 w obrębie Leszczewek gm. Suwałki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d52e051-d762-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000860/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa parkingu przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d52e051-d762-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja międzyZamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, z wykorzystaniem formularzy dostępnych na stronie internetowej postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d52e051-d762-11ec-9a86-f6f4c648a056
lub poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert).
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający do kontaktu z wykonawcami wyznacza następującą osobę:
Pan Marek Wrona
e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk Przeglądaj postępowania / konkursy").
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie eZamówienia:
ocds-148610-1d52e051-d762-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
7. https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy".
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5 prowadzonym na podstawie art.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udzielona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą publikowane na stronie internetowej Instytutu, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Zgodnie z art. 8a ust. 5 Ustawy PZP, Wigierski Park Narodowy informuje, że:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Wigierski Park Narodowy może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego odział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AGB-212-25/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w tym wykonanie następujących robót budowlanych.
1) Wykonanie robót przygotowawczych, wycinka i karczowanie 2 drzew, karczowanie rzadkich krzaków w pasie drogi dojazdowej i zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni inwestycji tj. 750 m2
2) Wykonanie drogi dojazdowej łączącej istniejący parking z nowo budowanym, nawierzchnia żwirowa o wymiarach 5,0 m x 12,0 m łączącej istniejący parking z parkingiem będącym przedmiotem zamówienia oraz drogi wewnętrznej, nawierzchniowa żwirowa o wymiarach 5,5 x 41 m. Nawierzchnie ograniczone krawężnikami i opornikami betonowymi.
3) Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, 32 miejsca postojowe w dwóch rządach 2 x po 16 miejsc, o nawierzchni żwirowej. Miejsca parkingowe wyznaczone zostaną przy pomocy obrzeży betonowych 8 x 30 cm.
4) Zagospodarowanie terenu przyległego w postaci trawników.
5) Uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy z pozostałości materiałów budowlanych i śladów po pracy maszyn budowlanych.
6) Obsługa geodezyjna budowy
7) Zapewnienie kierownika budowy posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane
8) Prowadzenie dokumentacji budowy a w szczególności dziennika budowy.
9) Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4)). Zamawiający wymaga na podstawie (art. 116 ust. 1), aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
Jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego, która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób Załącznik nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, to jest decyzji poświadczającej posiadanie uprawnień budowlanych w branży inżynieryjnej drogowej, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymaga się dołączenia do wykazu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień i kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3) Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
5) W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP)
6) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:
a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych w tym udokumentowanych przerw w realizacji robót budowlanych (choroba lub kwarantanna pracowników) lub opóźnień w dostawach materiałów wynikłych z powodu epidemii COVID 19.
b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
d. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac – o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,
e. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych,
f. udokumentowanych, niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Zmiany siedziby stron umowy.
3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony internetowej postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a2cc6a7-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056 zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

 

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d52e051-d762-11ec-9a86-f6f4c648a056

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.05.2022

Data udostępnienia: 

 23.05.2022

Ostatnia modyfikacja: 

 23.05.2022 10:06

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby budynku Dyrekcji WPN w m. Krzywe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875632540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_wpn@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby budynku Dyrekcji WPN w m. Krzywe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a2cc6a7-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000618/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 1) Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby budynku Dyrekcji WPN w m. Krzywe 82

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a2cc6a7-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
lub poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert)
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający do kontaktu z wykonawcami wyznacza następującą osobę:
Pan Marek Wrona
e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a2cc6a7-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
8. https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy".
9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5 prowadzonym na podstawie art.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udzielona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą publikowane na stronie internetowej Instytutu, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Zgodnie z art. 8a ust. 5 Ustawy PZP, Wigierski Park Narodowy informuje, że:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Wigierski Park Narodowy może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego odział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AGB-212-23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,14 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną a w szczególności:
1) montaż systemowej konstrukcji mocującej panele fotowoltaiczne na gruncie na dedykowanych stołach wykonanych z konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo z podporami wbijanymi w grunt. Zaprojektowano konstrukcję wolnostojącą przeznaczoną do mocowania modułów fotowoltaicznych w układzie horyzontalnym, opierającą się na stalowych podporach mocowanych w podłożu. Szkieletowa konstrukcja z profili metalowych umożliwia montaż czterech rzędów paneli fotowoltaicznych nachylonych pod kątem 25 stopni. Konstrukcja montowana za pomocą połączeń śrubowych i specjalnych uchwytów. W konstrukcji zabrania się stosowania połączeń spawanych. Konstrukcje zamontowane zostaną w trzech rzędach oddalonych od siebie o 4,7 m.
2) montaż 108 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy znamionowej co najmniej 455 wp każdy.
3) montaż falownika/inwertera fotowoltaicznego o mocy znamionowej 50 kW
4) montaż 56 sztuk optymalizatorów mocy,
5) okablowanie w części stałoprądowej (połączenia modułów między sobą, oraz połączenie serii modułów do inwertera) wykonać za pomocą przewodów jednożyłowych o przekroju 6 mm2 dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych odpornych na promieniowanie UV, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz mogących pracować przy napięciu minimum 1000 V DC.
6) okablowanie w części prądu przemiennego. Połączenie między stroną AC falownika instalacji fotowoltaicznej, a projektowanym złączem kablowym zaprojektowano z użyciem kabla YKYżo 5x25 mm2. Linię kablową do rozdzielnicy głównej budynku wykonać kablem YAKXs 4x70 mm2.
7) zabudowa zabezpieczeń po stronie stałoprądowej i zmiennoprądowej,
8) wykonanie niezbędnej infrastruktury i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej,
9) Podłączenie urządzenia z siecią ethernetową inwestora. Wizualizacja pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem oprogramowania producenta inwertera lub innego dedykowanego z wykorzystaniem kabli LAN.
10) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej.
11) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
12) Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci przez OSD .

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena wg kryteriów wyboru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4)). Zamawiający wymaga na podstawie (art. 116 ust. 1), aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
1. co najmniej 1 osobą wykonującą prace montażowe i posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji E;
2. co najmniej 1 osobą sprawującą nadzór nad czynnościami osób prowadzących prace montażowe i posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne D.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymaga się

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób Załącznik nr 4 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami instalacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia to jest świadectw kwalifikacyjnych SEP, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 z 2022 r z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5) W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:
a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych w tym udokumentowanych przerw w realizacji robót budowlanych (choroba lub kwarantanna pracowników) lub opóźnień w dostawach materiałów wynikłych z powodu epidemii COVID 19.
b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
d. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac – o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,
e. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych,
f. udokumentowanych, niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Zmiany siedziby stron umowy.
3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców
2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony internetowej postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a2cc6a7-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056 zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

 

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a2cc6a7-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056
 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.05.2022

Data udostępnienia: 

 23.05.2022

Ostatnia modyfikacja: 

 23.05.2022 10:06

 

wcześniejsze ogłoszenia (archiwalne)