Publicznie dostępny wykaz danych

o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

  

DECYZJE
POSTANOWIENIA
STRATEGIE, PLANY LUB PROGRAMY:

Zmiana zadań ochronnych dla WPN na 2024 r.

Zadania ochronne dla WPN na 2024 r.

    Załączniki do zadań ochronnych dla WPN na 2024 r.

Zadania ochronne dla WPN na 2022 - 2023 r.

Aktualizacja operatu ochrony wartości kulturowych

Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych

Operat ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb

Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny

Operat ochrony grzybów

Operat ochrony flory

Operat ochrony fauny (fauna lądowa)

Operat ochrony walorów lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych

Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych

Operat ochrony ekosystemów leśnych

PROJEKTY STRATEGII, PLANÓW LUB PROGRAMÓW:

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony

WNIOSEK o UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI: w pliku PDF;   w pliku WORD

 

  

Metryczka informacji:

Wytworzył: 

Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

Maciej Kamiński

Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

01.08..2008 r.

Data udostępnienia: 

01.08..2008 r.

Ostatnia modyfikacja: 

16.05. 2024 r., 08:55