Zarządzenia i decyzje dyrektora
Wigierskiego Parku Narodowego

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie cennika detalicznego na sprzedaż surowca drzewnego.

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie udostępniania obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 33/2023 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 32/2023 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie oraz cen materiałów informacyjnych.

Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie regulaminów parkingów Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad okazjonalnej pracy zdalnej.

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie wprowadzenia nowego obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego w WPN

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminów pokoi gościnnych w siedzibie parku i w leśniczówkach.

Zarządzenie nr 13/2019 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie warunków i wymagań dotyczących używania bezzałogowych statków powietrznych w strefie ograniczeń lotów R - ((Restricted Area), obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się nad Wigierskim Parkiem Narodowym.

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wycieczek narciarskich organizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu wypożyczalni rowerów w Wigierskim Parku Narodowym oraz regulaminu wycieczek rowerowych organizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu pomostu WPN na jeziorze Wigry przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu parkingu przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wolontariatu.

Aneks z dnia 16 września 2014 roku do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Procedur wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zasad wykorzystania fotopułapek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego
.

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w wprowadzenia w życie Procedur wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.    

        

   

DECYZJEE

   

brak nowych decyzji

   

   

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Dyrektor WPN
Wprowadził:  Maciej Kamiński,
Maciej Łapiński,
Paulina Pajer Giełażys
Data wytworzenia: ; 26.11.2003 r. 
Data udostępnienia:  26.11.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  06,06.2024 r., 11:25