Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIA O KWOCIE


Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej adaptacji ganku na toaletę dla osób niepełnosprawnych

W wyniku ogłoszonego w dniu 16.03.2022 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zamawiający w dniu 24.03.2022 otrzymał 1 ofertę,

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Ilość pkt

1

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A;

16-400 Suwałki

Sporządzenie dokumentacji projektowej 12 900,00 zł

Sprawowanie nadzoru autorskiego 1000, 00 zł

100

Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Wykonawcy Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A; 16-400 Suwałki za kwotę brutto 12 900,00 zł. plus 1 000,00 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.


.  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Marek Wrona
Wprowadził:  Paulina Pajer-Giełażys 
Data wytworzenia:  24.03.2022 r. 
Data udostępnienia:  24.03.2022 r. 
Ostatnia modyfikacja:  24.03.2022 r., 13:40


Zawiadomienie
o wysokości kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia


Zgodnie z treścią art. 222 ust.4 informuję, że na sfinansowanie zamówienia o nazwie Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe - przebudowa i rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 410 481,42 zł brutto.


.  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Marek Wrona
Wprowadził:  Adam Januszewicz 
Data wytworzenia:  27.04.2021 r. 
Data udostępnienia:  27.04.2021 r. 
Ostatnia modyfikacja:  27.04.2021 r., 9:50

  

Zawiadomienie
o wysokości kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia


Zgodnie z treścią art. 222 ust.4 informuję, że na sfinansowanie zamówienia o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 280 063,23 zł brutto.


.  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Marek Wrona
Wprowadził:  Adam Januszewicz 
Data wytworzenia:  31.03.2021 r. 
Data udostępnienia:  31.03.2021 r. 
Ostatnia modyfikacja:  31.03.2021 r., 9:00