Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego w 2004 roku

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

  Zakres działalności
  WPN-u
  01.12.2004 9:48   Maciej Kamiński   zmieniono link do ustawy o ochronie
  przyrody
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  01.12.2004 9:40   Maciej Kamiński   umieszczono  nowe ogłoszenie
  Jednostki
  organizacyjne
  16.10.2004 11:01   Maciej Kamiński   uaktualnienie danych
  dot.  pracowników  parku
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  10.10.2004 8:55   Maciej Kamiński   umieszczono  nowe ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenie
  Zamówienia publiczne
 - wyniki
  10.10.2004 8:55   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
  usunięto poprzedni wynik
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  03.09.2004 14:00   Maciej Kamiński   umieszczono  nowe ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  05.08.2004 12:45   Maciej Kamiński   umieszczono  nowe ogłoszenie
  Zamówienia publiczne
 - wyniki
  05.08.2004 12:45   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
  usunięto poprzedni wynik
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  05.08.2004 8:10   Maciej Kamiński   umieszczono  nowe ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenia
  Zarządzenia i decyzje   29.07.2004 13:40   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 6/2004,
  usunięto nieaktualne zarządzenia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  26.07.2004 8:31   Maciej Kamiński   umieszczono  nowe ogłoszenie
  Zarządzenia i decyzje   20.07.2004 12:21   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 9/2004
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  20.07.2004 12:21   Maciej Kamiński   umieszczono 3 nowe ogłoszenia
  Zarządzenia i decyzje   15.07.2004 12:57   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 8/2004
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  15.07.2004 12:28   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenie
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  06.07.2004 12:40   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  07.06.2004 11:00   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenie
  Zamówienia publiczne
 - wyniki
  03.06.2004 8:55   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  31.05.2004 13:20   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenia
  usunięto nieaktualne ogłoszenia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  21.05.2004 13:40   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  13.05.2004 10:00   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenia
  Podstawy prawne   12.05.2004 14:30   Maciej Kamiński   umieszczono tekst nowej ustawy
  o ochronie przyrody
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  30.04.2004 12:00   Maciej Kamiński   umieszczono nowe ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenia
  Zarządzenia i decyzje   30.04.2004 12:00   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 5/2004
  Zarządzenia i decyzje   24.03.2004 12:00   Maciej Kamiński   dodano decyzje nr 1/2004 i 2/2004
  Analizy działalności   11.03.2004 8:15   Maciej Kamiński   dodano analizę za rok 2003
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  01.03.2004 11:50   Maciej Kamiński   zamieszczono 3 nowe ogłoszenia,
  usunięto  nieaktualne ogłoszenie
  Zamówienia publiczne
 - wyniki
  11.02.2004 9:50   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  11.02.2004 9:50   Maciej Kamiński   zamieszczono nowe ogłoszenie,
  usunięto  nieaktualne ogłoszenie
  Podstawy prawne   20.01.2004 12:45   Maciej Kamiński   wprowadzono Rozporządzenie MŚ
  z dnia 26 listopada 2003 r.
  Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
  16.01.2004 13:55   Maciej Kamiński   zamieszczono nowe ogłoszenie,
  usunięto  nieaktualne ogłoszenia
  Zarządzenia i decyzje   16.01.2004 14:00   Maciej Kamiński   dodano Zarządzenie  Nr 1/2004
  Zarządzenia i decyzje   15.01.2004 14:50   Maciej Kamiński   dodano Aneks Nr 2, Zarządzenie
  Nr 2/2001
  Rejestr zmian BIP   15.01.2004 13:00   Maciej Kamiński   usunięto i zarchiwizowano rejestr
  zmian dokonanych w 2003 r.
  Zarządzenia i decyzje   15.01.2004 12:45   Maciej Kamiński   dodano  zarządzenie nr 14/2003
  usunięto i zarchiwizowano nieaktu-
  alne zarządzenia i decyzje z 2003 r.
  Zamówienia publiczne
 - wyniki
  15.01.2004 11:31   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia