Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zarządzenia
 i decyzje
  29.12.2005 8:53   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 9/2005
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  22.12.2005 13:10   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie 
  i usunięto nieaktualne
 Kierownictwo
 WPN
  09.12.2005 10:08   Maciej Kamiński   aktualizacja informacji
 Jednostki
 organizacyjne
  09.12.2005 10:01   Maciej Kamiński   aktualizacja informacji
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  12.10.2005 10:10   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  08.10.2005 9:10   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie
  i usunięto nieaktualne
 Kierownictwo
 WPN
  23.08.2005 9:50   Maciej Kamiński   uaktualnienie danych
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  23.08.2005 9:35   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  17.08.2005 8:38   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie 
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  12.08.2005 13:28   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie 
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  12.08.2005 11:45   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie 
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  05.08.2005 10:34   Piotr Fiedorowicz   dodano nowe ogłoszenia 
  i usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  08.07.2005 14:24   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  28.06.2005 10:34   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie  
 Analiza działalności   22.06.2005 10:29   Maciej Kamiński   dodano analizę za rok 2004
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  28.04.2005 13:10   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie
  i usunięto nieaktualne
  Kierownictwo WPN   28.04.2005 13:10   Maciej Kamiński   zmiana danych dot. dyrektora
 Zarządzenia
  i decyzje
  14.04.2005 12:53   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 3/2005
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  14.04.2005 9:59   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie
  i usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  30.03.2005 9:55   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenia
  i usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  24.03.2005 10:50   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  14.03.2005 9:35   Maciej Kamiński   dodano nowe ogłoszenia
  i usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  08.03.2005 11:58   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  22.02.2005 9:01   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  22.02.2005 9:01   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  26.01.2005 9:31   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
  21.01.2005 14:08   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 1/2005
 Podstawy prawne   21.01.2005 12:30   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie MS nr 49
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  11.01.2005 18:35   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  11.01.2005 18:35   Maciej Kamiński   umieszczono wynik zamówienia
 Zarządzenia
  i decyzje
  04.01.2005 14:50   Maciej Kamiński   dodano zarządzenie nr 13/2004
  Dane
  teleadresowe
  04.01.2005 13:45   Maciej Kamiński   aktualizacja nr telefonów
  Majątek WPN   04.01.2005 13:20   Maciej Kamiński   aktualizacja danych o majątku
  Rejestr zmian BIP   04.01.2004 13:20   Maciej Kamiński   usunięto i zarchiwizowano rejestr
  zmian dokonanych w 2004 r.