Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego
  

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  21.12.2006 09:35   Maciej Kamiński  dodano przedmiary robót
 do ogłoszenia z dn. 20.12.2006
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  20.12.2006 07:25   Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  12.12.2006 09:20   Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  26.10.2006 16:35   Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  02.10.2006 14:45   Maciej Kamiński   podano wynik postępowania
  usunięto stare ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  26.09.2006 13:40   Maciej Kamiński  przywrócono ogłoszenie
 omyłkowo usunięte o godz. 11.45
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  26.09.2006 11:45   Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  12.09.2006 09:35   Maciej Kamiński   podano wynik postępowania
  usunięto stare ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  31.08.2006 08:20   Maciej Kamiński   podano wynik postępowania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  25.08.2006 14:10   Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  24.08.2006 08:23   Maciej Kamiński  dodano odpowiedź na zapytanie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  23.08.2006 09:25   Maciej Kamiński  dodano odpowiedź na zapytanie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  22.08.2006 08:50   Maciej Kamiński  dodano odpowiedź na zapytanie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  21.08.2006 12:55   Maciej Kamiński  dodano odpowiedź na zapytanie,
 skorygowano treść ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  21.08.2006 08:30   Maciej Kamiński  dodano odpowiedzi na zapytanie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  18.08.2006 13:30   Maciej Kamiński  dodano odpowiedź na zapytanie
 usunięto nieaktualne ogłoszenia 
 Zamówienia publiczne
  wyniki
  16.08.2006 12:05   Maciej Kamiński  dodano 2 ogłoszenia
 o rozstrzygnięciach  przetargów
 usunięto stare ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  11.08.2006 10:35   Maciej Romański  dodano ogłoszenie o przetargu 
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  08.08.2006 10:05   Maciej Romański  dodano ogłoszenie
 o rozstrzygnięciu  przetargu
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  08.08.2006 08:50   Maciej Romański  dodano ogłoszenie
 o unieważnieniu przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  08.08.2006 08:50   Maciej Romański  dodano ogłoszenie o przetargu 
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  26.07.2006 10:55   Maciej Romański   dodano 3 ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  21.07.2006 10:50   Maciej Kamiński   dodano 2 ogłoszenia
  usunięto nieaktualne
 Instrukcja korzystania   21.07.2006 10:50   Maciej Kamiński   rozszerzono instrukcję
 Kierownictwo WPN
 Jednostki
 organizacyjne WPN
  27.06.2006 11:50   Maciej Kamiński   aktualizacja danych
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  21.06.2006 08:50   Maciej Kamiński   podano wynik postępowania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  05.06.2006 11:30   Maciej Kamiński   dodano formularz ofertowy
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  31.05.2006 14:45   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Analizy działalności
 WPN
  24.05.2006 13:10   Maciej Kamiński   dodano analizę za rok 2005
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  22.05.2006 18:40   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  21.04.2006 11:02   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  11.04.2006 10:01   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  06.04.2006 08:30   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  02.03.2006 13:01   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie  
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  28.02.2006 14:20   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
  usunięto nieaktualne ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje   09.02.2006 08:57   Maciej Kamiński   dodano Zarządzenie 2/2006
 Zamówienia publiczne
 wyniki
  06.02.2006 14:45   Maciej Kamiński   dodano wynik zamówienia,
  usunięto nieaktualne informacje
 Podstawy prawne   02.02.2006 15:11   Maciej Kamiński   dodano Zarządzenie nr 76 MŚ
  i Zarządzenie nr 170 MOŚZNiL
 Podstawy prawne   01.02.2006 13:30   Maciej Kamiński   dodano Zarządzenie nr 107 MŚ
 Zarządzenia i decyzje   01.02.2006 13:28   Maciej Kamiński   dodano Zarządzenia 3 i 4/2006
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
  13.01.2006 18:10   Maciej Kamiński   dodano ogłoszenie
 Rejestr zmian BIP   13.01.2006 18:10   Maciej Kamiński   usunięto i zarchiwizowano rejestr
  zmian dokonanych w 2005 r.