Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego
  

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 23.12.2010 12:45  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 22.12.2010 10:40  Maciej Łapiński  dodano zarządzenie nr 18/2010
 dyrektora WPN-u
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 16.12.2010 11:07  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Projekty
 aktów prawnych
 01.12.2010 09:38  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualny projekt
 Zarządzenia
  i decyzje
 16.11.2010 14:05  Maciej Łapiński  wprowadzono poprawki w załącznikach
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 16.11.2010 12:14  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 62 Ministra Środowiska
 w sprawie zadań ochronnych dla WPN-u
 Zarządzenia
  i decyzje
 16.11.2010 09:28  Maciej Kamiński  dodano aneks nr 2 do Zarządzenia nr 2/2010
 kierownika Gospodarstwa Pomocniczego WPN-u
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 09.11.2010 08:55  Maciej Łapiński  wprowadzono poprawki w załącznikach
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 08.11.2010 09:05  Maciej Łapiński  dodano SIWZ i załączniki do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 03.11.2010 08:35  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 03.11.2010 07:40  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 26.10.2010 11:50  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Analizy działalności
 WPN-u
 24.10.2010 13:39  Maciej Kamiński  dodano analizę za rok 2009
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 20.10.2010 09:05  Maciej Łapiński  dodano zapytanie i odpowiedź do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 19.10.2010 08:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 18.10.2010 14:09  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie nr 15/2010
 dyrektora WPN-u
 Jednostki
 organizacyjne
 18.10.2010 13:27  Maciej Kamiński  aktualizacja danych
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 15.10.2010 12:10  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 13.10.2010 07:45  Maciej Łapiński  dodano zarządzenie nr 14/2010
 dyrektora WPN-u
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 03.09.2010 11:40  Maciej Łapiński  Poprawiono błędy
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 26.08.2010 07:50  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Projekty aktów
 prawnych
 14.08.2010 08:29  Maciej Kamiński  zamieszczono projekt Zarządzenia Ministra
 Środowiska ws. zadań ochronnych na rok 2011
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 13.08.2010 08:36  Maciej Kamiński  dokonano aktualizacji tekstu Ustawy o ochronie
 przyrody
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 10.08.2010 12:27  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie, usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 19.07.2010 14:37  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 07.07.2010 11:10  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w zarządzeniu nr 19/2009
 Zarządzenia
  i decyzje
 29.06.2010 08:11  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie nr 10/2010 dyrektora WPN-u
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 18.06.2010 08:15  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 20.05.2010 05:49  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zarządzenia
  i decyzje
 18.05.2010 11:45  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie nr 8/2010 dyrektora WPN-u
 Zarządzenia
  i decyzje
 28.04.2010 14:40  Maciej Łapiński  zmiana poprawki do zarządzenia 7/2010
 Zarządzenia
  i decyzje
 27.04.2010 09:00  Maciej Łapiński  zmiana zarządzenia 7/2010
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 12.04.2010 08:45  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 07.04.2010 13:35  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 09.04.2010 08:30  Maciej Łapiński  przywrócono omyłkowo usunięte ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 07.04.2010 10:45  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 06.04.2010 12:40  Maciej Łapiński  dodano informacje do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 31.03.2010 09:15  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 29.03.2010 12:50  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie, dodano aneks do  
 zarządzenia 3/2006
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 26.03.2010 10:05  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 26.03.2010 10:05  Maciej Łapiński   zmiana treści w odsyłaczu do zarządzenia
  z 23.01.2006
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 23.03.2010 12:50  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniach
 o przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 22.03.2010 12:10  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniach
 o przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 18.03.2010 07:40  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniach
 o przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 17.03.2010 14:35  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 17.03.2010 07:45  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 15.03.2010 14:05  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 o przetargu
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 11.03.2010 12:38  Maciej Kamiński  dodano ogłoszenie, usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 11.03.2010 08:53  Maciej Kamiński  poprawiono błąd w ogłoszeniu dot. mundurów
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 10.03.2010 12:48  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie, usunięto nieaktualne
 Zarządzenia
  i decyzje
 09.03.2010 14:18  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 2/2010 Kierownika
 Gospodarstwa Pomocniczego WPN-u
 Zarządzenia
  i decyzje
 08.03.2010 11:00  Maciej Łapiński  dodano Zarządzenie nr 19/2010
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 08.03.2010 08:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 05.03.2010 17:30  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 05.03.2010 11:32  Maciej Łapiński  dodano odpowiedzi na zapytania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 04.03.2010 07:23  Maciej Łapiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 02.03.2010 13:25  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 02.03.2010 09:10  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 01.03.2010 14:20  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 o przetargu
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 01.03.2010 09:44  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 91 MŚ w sprawie
 powołania członków Rady Naukowej WPN-u
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 24.02.2010 12:31  Maciej Kamiński  dodano linki do odnośnika,
 skorygowano błąd literowy
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 23.02.2010 14:40  Maciej Łapiński  dodano odpowiedzi na zapytania,
 wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 22.02.2010 10:35  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 19.02.2010 13:15  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 18.02.2010 13:15  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 18.02.2010 13:00  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 11.02.2010 13:13  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 01.02.2010 18:49  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie, usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 01.02.2010 18:49  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zarządzenia
  i decyzje
 29.01.2010 12:08  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 4 z dnia 28 stycznia 2010 r.,
 usunięto nieaktualne Zarządzenie nr 20/2008
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 28.01.2010 11:32  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 18.01.2010 12:50  Maciej Łapiński  dodano zapytania i odpowiedzi do przetargu
 „ROZDRABNIANIE GAŁĘZI W WPN W 2010 ROKU”
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 15.01.2010 12:30  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
 Zarządzenia
  i decyzje
 14.01.2010 09:25  Maciej Łapiński  dodano Zarządzenie nr 3 z dnia 13 stycznia 2010 r.
 w sprawie zmiany cennika detalicznego na
 sprzedaż surowca drzewnego 
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 13.01.2010 19:01  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 8 MŚ w sprawie
 zadań ochronnych dla WPN-u
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 13.01.2010 13:40  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 06.01.2010 10:15  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie o wyniku przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 05.01.2010 10:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 04.01.2010 10:40  Maciej Łapiński  przywrócono ogłoszenie dotyczące
 niezakończonego przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 04.01.2010 09:00  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Rejestr zmian WPN  03.01.2010 07:25  Maciej Łapiński  usunięto i zarchiwizowano rejestr
 zmian dokonanych w 2009 r.
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 28.12.2009 12:25  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto stare ogłoszenia
 Zarządzenia
  i decyzje
 19.12.2009 07:38  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 17/2009

  

archiwum: zmiany w 2010 roku

archiwum: zmiany w 2009 roku
archiwum: zmiany w 2008 roku
archiwum: zmiany w 2007 roku
archiwum: zmiany w 2006 roku
archiwum: zmiany w 2005 roku
archiwum: zmiany w 2004 roku
archiwum: zmiany w 2003 roku

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  13.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  13.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  23.12.2010 r. 12:45