Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego
  

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 23.12.2011 09:43  Maciej Kamiński  Dodano Zarządzenie nr 1/2012
 usunięto nieaktualne zarządzenia
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 22.12.2011 13:35  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 14.12.2011 10:29  Maciej Kamiński  opublikowano ujednolicony tekst ustawy
 o ochronie przyrody
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 12.12.2011 10:05  Maciej Łapiński  zmodyfikowano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 09.12.2011 11:45  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 07.12.2011 10:30  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 25.11.2011 10:40  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 14.11.2011 13:28  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie, usunięto
 nieaktualne
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 14.11.2011 11:45  Maciej Łapiński  uzupełniono ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 14.11.2011 08:05  Maciej Łapiński  uzupełniono ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 10.11.2011 13:25  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 01.11.2011 05:55  Maciej Kamiński  dodano 2 zapytania, przedłużono terminy
 składania ofert do części zapytań
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 27.10.2011 12:07  Maciej Kamiński  uzupełniono o Rozporządzenie Ministra
 Środowiska z dn. 18.05.2005 r.
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 25.10.2011 08:57  Maciej Kamiński  zmodyfikowano treść 1 zapytania
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 21.10.2011 15:41  Maciej Kamiński  dodano 4 zapytania ofertowe
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 20.10.2011 12:46  Maciej Kamiński  dodano Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 18.10.2011 09:10  Maciej Łapiński  dodano zarządzenie 18/2011
 Jednostki organizacyjne
  WPN-u
 14.10.2011 16:19  Maciej Kamiński  zaktualizowano informacje
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 14.10.2011 08:00  Maciej Łapiński  dodano SIWZ i załączniki do ogłoszenia
 Projekty aktów prawnych
  - konsultacje społeczne
 12.10.2011 09:35  Maciej Kamiński  zmieniono  projekt Zarządzenia Ministra
 Środowiska w sprawie zadań ochronnych
 dla Wigierskiego Parku Narodowego
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 11.10.2011 11:34  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto nieaktualne
 Projekty aktów prawnych
  - konsultacje społeczne
 07.10.2011 06:29  Maciej Kamiński  zmieniono  projekt Zarządzenia Ministra
 Środowiska w sprawie zadań ochronnych
 dla Wigierskiego Parku Narodowego
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 05.10.2011 10:20  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Projekty aktów prawnych
  - konsultacje społeczne
 20.09.2011 17:18  Maciej Kamiński  dodano projekt Zarządzenia Ministra
 Środowiska w sprawie zadań ochronnych
 dla Wigierskiego Parku Narodowego
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 20.09.2011 13:35  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 18.08.2011 09:20  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 16.08.2011 11:00  Maciej Łapiński  dodano zarządzenie 17/2011,
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 12.07.2011 14:20  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 07.07.2011 14:38  Maciej Kamiński  dodano aneks nr 2 do zarządzenia
 1/2011  i wprowadzono
 odpowiednie zmiany w treści
 zarządzenia 1/2011
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 22.06.2011 11:08  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 21.06.2011 10:03  Maciej Łapiński  wprowadzono poprawki
 w zarządzeniu 1/2011
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 17.06.2011 08:53  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
  - wyniki
 12.06.2011 07:19  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 12.06.2011 07:19  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 09.06.2011 12:15  Maciej Łapiński  dodano zarządzenie 15/2011
 Zamówienia publiczne
  - ogłoszenia
 08.06.2011 13:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 03.06.2011 07:30  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 24.05.2011 11:29  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie 13/2011,
 usunięto nieaktualne zarządzenie 8/2010
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 23.05.2011 13:26  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie 14/2011
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 06.05.2011 11:05  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 28.04.2011 08:05  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 26.04.2011 11:56  Maciej Łapiński  wprowadzono poprawki
 w zarządzeniu 9/2011
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 21.04.2011 10:45  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 20.04.2011 12:50  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 19.04.2011 10:40  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 18.04.2011 08:08  Maciej Łapiński  dodano sprostowanie do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 15.04.2011 08:40  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 12.04.2011 08:35  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 11.04.2011 11:40  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 07.04.2011 13:10  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w ogłoszeniu o przetargu
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 07.04.2011 07:30  Maciej Łapiński  wprowadzono poprawki w ogłoszeniu
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 06.04.2011 15:30  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 o przetargu
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 06.04.2011 10:00  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Analizy działalności
 Wigierskiego PN
 05.04.2011 18:54  Maciej Kamiński  dodano analizę działalności WPN-u
 w roku 2010
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 04.04.2011 13:20  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 21.03.2011 13:26  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 23.03.2011 09:15  Maciej Łapiński  dodano odpowiedz
 na zapytanie do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 21.03.2011 12:49  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 15.03.2011 10:10  Maciej Łapiński  dodano brakujące pliki do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 14.03.2011 10:05  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 14.03.2011 09:13  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 10.03.2011 11:39  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Majątek
 Wigierskiego PN
 10.03.2011 08.28  Maciej Kamiński  uaktualniono informację
 Plan ochrony  09.03.2011 10:32  Maciej Kamiński  Opublikowano ogłoszenia  dyrektora
 WPN-u o przystąpieniu
 do opracowywania projektów PO i PZO
 Menu BIP  09.03.2011 10:32  Maciej Kamiński  W dziele "Prawo" dodano zakładkę
 "Plan ochrony"
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 07.03.2011 14:45  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 04.03.2011 12:17  Maciej Kamiński  dodano wynik, usunięto
 zdezaktualizowane  informacje
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 02.03.2011 13:56  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie 6/2011
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 02.03.2011 12:35  Maciej Łapiński  wprowadzono poprawki
 w zarządzeniu 1/2011
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 28.02.2011 08:12  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 25.02.2011 14:05  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 18.02.2011 17:29  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 09.02.2011 12:38  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 02.02.2011 08:59  Maciej Kamiński  usunięto zdezaktualizowane
 informacje
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 02.02.2011 08:59  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 31.01.2011 12:30  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 24.01.2011 10:40  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Regulamin organizacyjny
 WPN-u
 19.01.2011 14:59  Maciej Kamiński  opublikowano nowy dokument
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 19.01.2011 14:19  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto nieaktualne
 Jednostki organizacyjne
 WPN-u
 19.01.2011 11:19  Maciej Kamiński  dokonano aktualizacji danych
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 19.01.2011 08:57  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie 4/2011
 usunięto nieaktualne zarządzenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 19.01.2011 08:10  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto zdezaktualizowane
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 11.01.2011 12:10  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Strona główna
 i Instrukcja
 10.01.2011 14:58  Maciej Kamiński  aktualizacje (logo BIP, linki)
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 10.01.2011 14:12  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 10.01.2011 13:20  Maciej Łapiński  dodano zapytania
 i odpowiedzi do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 10.01.2011 13:20  Maciej Łapiński  dodano zapytania
 i odpowiedzi do ogłoszenia
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 05.01.2011 19:13  Maciej Kamiński  dodano ustawę
 o finansach publicznych
 Regulamin organizacyjny
 WPN-u
 05.01.2011 18:35  Maciej Kamiński  dodano informację o zmianach
 Jednostki organizacyjne
 WPN-u
 05.01.2011 18:35  Maciej Kamiński  dodano informację o zmianach
 Kierownictwo WPN-u  05.01.2011 18:35  Maciej Kamiński  aktualizacja danych
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 05.01.2011 17:42  Maciej Kamiński  dodano zarządzenie 1/2011
 usunięto nieaktualne zarządzenia
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 05.01.2011 13:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 04.01.2011 08:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 - wyniki
 03.01.2011 08:53  Maciej Kamiński  usunięto przedawnione informacje
 Zamówienia publiczne
 - ogłoszenia
 03.01.2011 08:48  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN-u
 03.01.2011 08:41  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne zarządzenia
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 03.01.2011 08:38  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne zarządzenia
 Rejestr zmian
 BIP WPN-u
 03.01.2011 08:35  Maciej Kamiński  usunięto i zarchiwizowano rejestr
 zmian dokonanych w 2010 r.

  

archiwum: zmiany w 2010 roku
archiwum: zmiany w 2009 roku
archiwum: zmiany w 2008 roku
archiwum: zmiany w 2007 roku
archiwum: zmiany w 2006 roku
archiwum: zmiany w 2005 roku
archiwum: zmiany w 2004 roku
archiwum: zmiany w 2003 roku

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  13.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  13.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  23.12.2011 r. 09:43