Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego
  

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 28.12.2020 r., 14:15  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 21.12.2020 r., 13:05  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 10.12.2020 r., 12:24  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 09.12.2020 r., 10:58  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 09.12.2020 r., 10:31  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 08.12.2020 r., 12:00  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 04.12.2020 r., 14:20  Adam Januszewicz  Dodano 1 Zarządzenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 04.12.2020 r., 12:45  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 01.12.2020 r., 11:35  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 27.11.2020 r., 10:15  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 26.11.2020 r., 09:27  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 26.11.2020 r., 9:02  Maciej Łapiński  Dodano Zarządzenie Nr 19/2020
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 25.11.2020 r., 12:48  Maciej Łapiński  Dodano 3 Ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 20.11.2020 r., 09:53  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 18.11.2020 r., 14:55  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Prawo
 Podstawy Prawne
 17.11.2020 r., 14:05  Maciej Łapiński  Dodano Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia
 1 września 2020r.
 Usunięto nieaktualne.
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 17.11.2020 r., 14:05  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 16.11.2020 r., 11:10  Maciej Łapiński  Poprawiono link do załącznika
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 16.11.2020 r., 07:10  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 03.11.2020 r., 08:39  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 02.11.2020 r., 14:52  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Struktura Organizacyjna
 Regulamin Organizacyjny
 29.10.2020 r., 13:26  Maciej Łapiński  Dowano nowy regulamin
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 26.10.2020 r., 11:36  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Struktura Organizacyjna
 Jednostki Organizacyjne
 01.10.2020 r., 11:55  Maciej Łapiński  Wprowadzono zmiany organizacyjne
 Struktura Organizacyjna
 Jednostki Organizacyjne
 19.08.2020 r., 08:34  Maciej Łapiński  Wprowadzono zmiany organizacyjne
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 06.08.2020 r., 10:36 Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Aneks do zarządzenia
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 04.08.2020 r., 10:36  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 31.07.2020 r., 11:35  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 22.07.2020 r., 14:00  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 22.07.2020 r., 10:43  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 22.07.2020 r., 10:08  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 22.07.2020 r., 09:46  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 22.07.2020 r., 09:26  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienie publiczne
 Zestawienie ofert
 21.07.2020 r., 11.07  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 21.07.2020 r., 08:46  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie o wynikach naboru
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 15.07.2020 r., 09:52  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 14.07.2020 r., 10:45  Maciej Łapiński  Dodano odpowiedzi na zapytania,
 uzupełniono dokumentację
 do Ogłoszenia z dnia 07.07.2020
 Usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 08.07.2020 r., 15:55  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Informacje ogólne
 Analiza działalności
 08.07.2020 r., 10:15  Maciej Łapiński  Dodano Analizę za rok 2019
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 08.07.2020 r., 09:36  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 07.07.2020 r., 10:47  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 03.07.2020 r., 12:05  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 03.07.2020 r., 12:05  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 02.07.2020 r., 11:49  Maciej Łapiński  Poprawiono błąd w ogłoszeniu
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 02.07.2020 r., 11:33  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 01.07.2020 r., 07:33  Maciej Łapiński  Dodano 1 Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 30.06.2020 r., 11:31  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenia Dyrektora:
 14/2020.
 Zamówienie publiczne
 Ogłoszenie
 24.06.2020 r., 13.00  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 19.06.2020 r., 8:00  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Aneks do zarządzenia
 Zamówienie publiczne
 Ogłoszenie
 18.06.2020 r., 10.22  Adam Januszewicz  Dodano 1 Ogłoszenie
 Zamówienie publiczne
 Ogłoszenie
 18.06.2020 r., 8.00  Adam Januszewicz  Dodano 1 załącznik do Ogłoszenia
 Zamówienie publiczne
 Ogłoszenie
 17.06.2020 r., 15.00  Adam Januszewicz  Dodano 1 ogłoszenie
 Zamówienie publiczne
 Wyniki
 09.06.2020 r., 07.23  Łapiński Maciej  Dodano 1 ogłoszenie
 Zamówienie publiczne
 Wyniki
 04.06.2020 r., 08.22  Łapiński Maciej  Poprawiono ogłoszenie z dnia 02.06.2020
 Zamówienie publiczne
 Zestawienie ofert
 03.06.2020 r., 12.47  Łapiński Maciej  Dodano 1 ogłoszenie
 Zamówienie publiczne
 Wyniki
 02.06.2020 r., 13.53  Łapiński Maciej  Dodano 1 ogłoszenie
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 02.06.2020 r., 13:12  Łapiński Maciej  Dodano załącznik do ogłoszenia
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 02.06.2020 r., 10:43  Łapiński Maciej  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienie publiczne
 Wyniki
 01.06.2020 r., 12.50  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienie publiczne
 Zestawienie ofert
 29.05.2020 r., 13.30  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 28.05.2020 r., 13.45  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Aneks do zarządzenia oraz cennik
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 28.05.2020 r., 12:29  Łapiński Maciej  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 28.05.2020 r., 11:05  Łapiński Maciej  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 27.05.2020 r., 13:35  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 25.05.2020 r., 13:47  Adam Januszewicz  Dodano ogłoszenie wyników do Części III
 Zamówienia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 25.05.2020 r., 12:09  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 25.05.2020 r., 07:37  Maciej Łapiński  Dodano brakujące załączniki do ogłoszenia
 z dnia 14.05.2020
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 22.05.2020 r., 09:15  Maciej Łapiński  Dodano informacje w ogłoszeniu
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 21.05.2020 r., 13:10  Adam Januszewicz  Dodano sprostowanie do ogłoszenia wyników
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 19.05.2020 r., 14:00  Adam Januszewicz  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 19.05.2020 r., 09:12  Maciej Łapiński  Dodano 2 ogłoszenia
 Usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 18.05.2020 r., 15:35  Adam Januszewicz  Dodano ogłoszenie o anulowaniu Części II
 Zamówienia
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 18.05.2020 r., 14:18  Adam Januszewicz  Dodano ogłoszenie wyników do Części I
 Zamówienia
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie Ofert
 18.05.2020 r., 9:17  Adam Januszewicz  Dodano sprostowanie do zestawienia ofert
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie Ofert
 15.05.2020 r., 15:35  Adam Januszewicz  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 15.05.2020 r., 14:28  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie Ofert
 14.05.2020 r., 13:57  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Informacje techniczne:
 Redakcja
 14.05.2020 r., 08:59  Maciej Łapiński  Dodano osobę odpowiedzialną
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 14.05.2020 r., 08:55  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 13.05.2020 r., 17:35  Adam Januszewicz  Dodano sprostowanie do treści ogłoszenia i
 załączników.
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 13.05.2020 r., 11:05  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano grafikę nagłówka w plikach do  pobrania:formularz ofertowy, opis przedmiotu  zamówienia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 08.05.2020 r., 13:25  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 04.05.2020 r., 15:08  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenia Dyrektora:
 13/2020.
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 04.05.2020 r., 13:16  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 29.04.2020 r., 14:32  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 28.04.2020 r., 10:33  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenia Dyrektora:
 12/2020.
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 21.04.2020 r., 13:52  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenia Dyrektora:
 11-2/2020.
 Zamówienia publiczne
 Plan Zamówień
 08.04.2020 r., 07:15  Maciej Łapiński  Dodano plan zamówień na 2020 r.
 Struktura Organizacyjna
 Jednostki Organizacyjne
 07.04.2020 r., 08:19  Maciej Łapiński  Wprowadzono zmiany organizacyjne
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 03.04.2020 r., 13:40  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenia Dyrektora:
 11/2020.
 Struktura Organizacyjna
 Jednostki Organizacyjne
 20.03.2020 r., 07:44  Maciej Łapiński  Wprowadzono zmiany organizacyjne
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 18.03.2020 r., 08:53  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 16.03.2020 r., 09:31  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 09.03.2020 r., 09:20  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 09.03.2020 r., 09:08  Maciej Łapiński  Dodano 2 ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 09.03.2020 r., 09:08  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Oferty
 06.03.2020 r., 13:24  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 06.03.2020 r., 13:24  Maciej Łapiński  Dodano zmiany do ogłoszenia
 z dnia 06.03.2020
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 06.03.2020 r., 09:17  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Wnioski
 Wymagania formalne
 06.03.2020 r., 06:51  Maciej Łapiński  Dodano do BIP  dziaŁ "Wnioski" oraz
 podmenu "Wymagania formalne"
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 04.03.2020 r., 07:23  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Oferty
 03.03.2020 r., 10:44  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 03.03.2020 r., 07:55  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Oferty
 28.02.2020 r., 10:51  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 26.02.2020 r., 11:57  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 25.02.2020 r., 11:37  Maciej Łapiński  Poprawiono załączniki
 w ogłoszeniu z dnia 25.02.2020
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 25.02.2020 r., 10:57  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Informacje techniczne:
 Redakcja
 24.02.2020 r., 10:27  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano osobę odpowiedzialną
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 24.02.2020 r., 10:18  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Oferty
 20.02.2020 r., 10:50  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 18.02.2020 r., 10:30  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 14.02.2020 r., 14:42  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 14.02.2020 r., 11:01  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 14.02.2020 r., 08:56  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenia Dyrektora:
 3/2020 i 4/2020.
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 10.02.2020 r., 09:32  Maciej Łapiński  Dodano odpowiedź na zapytanie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 05.02.2020 r., 02:47  Maciej Łapiński  Dodano 2 ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 28.01.2020 r., 12:02  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 27.01.2020 r., 12:22  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 24.01.2020 r., 12:03  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 21.01.2020 r., 07:11  Maciej Łapiński  Dodano nowe załączniki do
 zarządzenia Dyrektora 2/2020.
 Zamówienia publiczne
 Wyniki
 20.01.2020 r., 10:46  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 20.01.2020 r., 10:46  Maciej Łapiński  modyfikacja SIWSP w ogłoszeniu
 z dnia 16.01.2020
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 17.01.2020 r., 07:20  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenie Dyrektora
 2/2020.
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 09.01.2020 r., 14:02  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenie Dyrektora
 16/2019.
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 09.01.2020 r., 13:44  Maciej Łapiński  Dodano modyfikację do ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 09.01.2020 r., 12:45  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie.
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 08.01.2020 r., 10:50  Maciej Łapiński  Dodano brakujący tekst
 w  ogłoszeniu.
 Zamówienia publiczne
 Zestawienie ofert
 07.01.2020 r., 12:29  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie.
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 07.01.2020 r., 11:56  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenie Dyrektora
 17/2019.
 Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia
 07.01.2020 r., 11:36  Maciej Łapiński  Dodano 2 ogłoszenia.
 Rejestr zmian
 BIP WPN-u
 07.01.2020 r., 07:08  Maciej Łapiński  Usunięto i zarchiwizowano rejestr
 zmian dokonanych w 2019 r.

  

     

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Łapiński
Wprowadził:  Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  11.01.2021 r. 
Data udostępnienia:  11.01.2021 r. 
Ostatnia modyfikacja:  11.01.2021 r., 09:32