PROTECTED FLORA

  

 Forest species
 Wetland species
 Xerothermic
 species
 Species
 protection
 WNP homepage

  

Text:
Maciej
Romański

Photos:
Maciej
Romański
Lech
Krzysztofiak


Webdesign: 
KAJA
 
2003

  

  

  

Taxons from the list of rare and endangered plants in Poland (LGZ)
- species occurring in Wigry National Park

No Latin name Nazwa polska LGZ Comments
1. Adenophora liliifolia (L.) BESSER Dzwonecznik wonny V +?
2. Baeothryon alpinum (L.)
T. V. EGOROVA
Wełnianeczka alpejska V X
3. Betula humilis SCHRANK Brzoza niska V X
4. Bromus racemosus L.

Stokłosa groniasta

V +
5. Campanula latifolia L. Dzwonek szerokolistny R +?
6. Carex buxbaumii WAHLENB. Turzyca Buxbauma V X
7. Carex chordorrhiza L. f. Turzyca strunowa V X
8. Carex disperma DEWEY Turzyca delikatna V +
9. Carex limosa L. Turzyca bagienna V X
10. Carex loliacea L. Turzyca życicowa R +?
11. Carex vaginata TAUSCH Turzyca luźnokwiatowa V +?
12. Centaurea pannonica (HEUFF.) HAYEK Chaber pannoński I +
13. Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH Buławnik mieczolistny V
14. Cnidium dubium (SCHKUHR) THELL. Selernica żyłkowana V +?
15. Crataegus laevigata (POIR.) DC. Głóg dwuszyjkowy R +
16. Cuscuta epilinum WEIHE ex BOENN. Kanianka lnowa Ex +?
17. Cypripedium calceolus L. Obuwik pospolity V X
18. Dactylorhiza baltica
(KLINGE) N. I. ORLOVA
Kukułka (Storczyk) bałtycka V X
19. Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ Kukułka (Storczyk) Fuchsa V X
20. Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ Kukułka (Storczyk) plamista V X
21. Dactylorhiza traunsteineri (SAUT.) SOÓ Kukułka (Storczyk)
Traunsteinera
V +(T)
22. Dianthus superbus L. s. s. Goździk pyszny V +?
23. Diphasiastrum tristachyum
(PURSH) HOLUB
Widlicz (Widłak) cyprysowy V +?

24.

Dracocephalum ruyschiana L. Pszczelnik wąskolistny V +
25. Drosera anglica HUDS. Rosiczka długolistna V X
26. Drosera rotundifolia L. Rosiczka okrągłolistna R X
27. Dryopteris cristata (L.) A. GRAY Nerecznica grzebieniasta V X
28. Epipactis palustris (L.) CRANTZ Kruszczyk błotny V X
29. Gentiana pneumonanthe L. Goryczka wąskolistna V Ex?
30. Gentianella uliginosa
(WILLD.) BÖRNER
Goryczuszka (Goryczka)
błotna
V Ex?
31. Groenlandia densa (L.) FOURR. Rdestniczka (Rdestnica)
gęsta
E +?
32. Hammarbya paludosa (L.) KUNTZE Wątlik błotny V X
33. Hesperis matronalis L. Wieczornik damski R +
34. Hierochloë australis
(SCHRAD.) ROEM. & SCHULT.
Turówka leśna R X
35. Hierochloë odorata (L.) P. BEAUV. Turówka wonna R +
36. Hydrilla verticillata (L. F.) ROYLE Przesiąkra okółkowa R +?
37. Juncus atratus KROCK. Sit czarny V +
38. Lathyrus palustris L. Groszek błotny V X
39. Lathyrus pisiformis L. Groszek wielkoprzylistkowy R +?
40. Linum austriacum L. Len austriacki R +?
41. Liparis loeselii (L.) RICH. Lipiennik Loesela V X
42. Malaxis monophyllos (L.) SW. Wyblin jednolistny R X
43. Neottianthe cucullata (L.) SCHLTR. Kukuczka kapturkowata V X
44. Ostericum palustre BESSER Starodub łąkowy E +?
45. Oxycoccus microcarpus
TURCZ. ex RUPR.
Żurawina drobnolistkowa V +?
46. Pedicularis sceptrum-carolinum L. Gnidosz królewski V Ex?
47. Pulsatilla patens (L.) MILL. Sasanka otwarta V X
48. Ranunculus repens L. Jaskier rozłogowy
(J. rozesłany)
V +
49. Saxifraga hirculus L. Skalnica torfowiskowa E X
50. Thlaspi caerulescens
J. PRESL & C. PRESL
Tobołki alpejskie R X
51. Trisetum sibiricum RUPR. Konietlica syberyjska R +
52. Viola epipsila LEDEB. Fiołek torfowy E X
53. Viola uliginosa BESSER Fiołek bagienny E +?
.
 There are 53 taxons in total:
 • X - confirmed taxons with known habitats (23)
 • + - taxons indicated in literature but not confirmed (10)
 • +? - taxons indicated in literature but not confirmed
  and therefore requiring detailed attention and searching (15)
 • Ex? - taxons that probably became extinct – they were not found
  despite performed searching (3)
 • Bł - taxons which were probably announced erroneously (Kulwieć 1904 r.) (1)
 • OR - taxons which are alien to Poland PNE, probably artificially introduced
  to the area of WPN (2)
 • Ex - considered to be extinct (1), E – on the verge of extinction (5),
  R – rare (13), V – threatened with (33), I – unknown level of threat (1)

  

  

  

 

  

Back