Fundusz Leśny wspierał finansowo następujące projekty Wigierskiego Parku Narodowego:

 

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Nr umowy

Kwota dotacji

1 Badania organizmów saproksylicznych
w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego, etap I
(zob. raport)
II-IV kwartał

2012 r.

ZP-04/12

196 600,00 zł

2 Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego, etap I
(zob. raport)
II-IV kwartał

2012 r.

ZP-04/12

173 200,00 zł

3 Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2013 r.

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

397 000,00 zł

4 Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem
na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

457 596,00 zł

5 Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływ na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

55 165,00 zł

6 Badania organizmów saproksylicznych
w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego, etap II
(zob. zakres)
II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

124 200,00 zł

7 Badania znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów,
na przykładzie motyli i pszczołowatych, etap I

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

47 314,00 zł

8 Doskonalenie systemu obserwacji zmian środowiska przyrodniczego w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

113 173,00 zł

9 Renaturyzacja ekosystemów leśnych
w Obwodach Ochronnych Słupie, Powały i Krzywe

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2013 r.

ZP-13/13

98 342,00 zł

10

Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2014 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

464 000,00 zł

11

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku narodowego w 2014 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

529 170,00 zł

12

Wpływ obecności pszczoły miodnej w środowisku leśnym na wybrane rośliny runa i podszycia lasu oraz konkurencyjność względem innych zapylaczy

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

38 491,00 zł

13

Badania organizmów saproksylicznych

w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego, etap III

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

126 501,00 zł

14

Badania znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów,
na przykładzie motyli i pszczołowatych, etap II

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

35 201,00 zł

15

Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływ na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego – etap III

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2014 r.

ZP-16/14

47 415,00 zł

16 Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

825 000,00 zł

17 Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

458 228,26 zł

18 Badanie naukowe pt.: „Toposiedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście wyznaczania obszarów o wysokim stopniu naturalności z cechami pierwotnego lasu puszczańskiego"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

48 335,00 zł

19 Badanie naukowe pt.: „Badania znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów, na przykładzie motyli i pszczołowatych - etap III"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

77 290,00 zł

20 Badanie naukowe pt.: „Badania nad saproksyliczną fauną skoczogonków (Collembolla) wybranych siedlisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście realizowanych i proponowanych działań renaturyzacyjnych – etap I"

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

46 300,00 zł

21 Badanie naukowe pt.: „Wpływ działalności bobra europejskiego na skład gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego"

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

40 000,00 zł

22 Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek Wigierskiego Parku Narodowego położonych w gminie Giby oraz konserwacja oznakowania oddziałów leśnych

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

78 000,00 zł

23 Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku

(zob. zakres)

II-IV kwartał

2015 r.

EZ.0290.1.

24.2015

 285 500,00 

24 Badania naukowe w Wigierskim Parku Narodowym

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2016 r.

EZ.0290.1.

6.2016

352 478,36 zł
25 Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej oraz inne działania prowadzone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

(zob. zakres)

I-IV kwartał

2016 r.

EZ.0290.1.

25.2016

1 971 764,17