Proszę chwilę zaczekać, ładuję grafikę ...

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  

PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH


  

  

   

Polecana literatura przyrodnicza

 

  

  

 Atlas uszkodzeń drzew leśnych. tom I. 2009. Wydawnictwo Multico

Drzewa czasem chorują. Objawy chorób bywają bardzo różne, bo przyczyn może być wiele. Jedne drzewa są atakowane przez szkodniki, inne ulegają grzybom chorobotwórczym, czasem są uszkadzane przez mróz lub suszę. Drzewom możemy pomóc, ale musimy wiedzieć, co powoduje ich nienaturalny wygląd. Właściwa diagnoza to szansa na uratowanie im życia. Z tą książką bez trudu określisz, co dolega drzewom. Liczne zdjęcia, latami kolekcjonowane przez praktyków, pokazują charakterystyczne zniekształcenia i zmiany chorobowe. Przeglądaj fotografie, aż znajdziesz tę, która przedstawia uszkodzenia zauważone na chorym drzewie. Przeczytaj opis, porównaj z podobnymi objawami. Dzięki temu bezbłędnie nazwiesz przyczynę uszkodzeń.

  

  

 Dendronochronologia. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

Pierwsze w Polsce, nowoczesne i wyczerpujące kompendium podstaw teoretycznych i wskazówek praktycznych do datowania drewna i rekonstrukcji zmian w środowisku.

  

  

 Drzewa. Przewodnik Collinsa. 2009. Wydawnictwo Multico

1600 gatunków i odmian drzew rosnących w Europie. Ponadczasowy przewodnik dendrologiczny z rysunkami. Poznaj gatunki i odmiany rodzime w Europie Środkowej i Północnej, a także przywiezione z Azji i Ameryki Północnej oraz rejonu śródziemnomorskiego. Przyjrzyj się znakomitym rysunkom, precyzyjnie i wiernie oddającym urodę liści, kwiatów, owoców, kory, pędów i pąków. Dzięki nim bezbłędnie i bez trudu nazwiesz wszystkie drzewa. Przeglądaj ilustracje, aż dopasujesz jedną z nich do drzewa, które chcesz rozpoznać. Opisy pomogą Ci poznać inne podobne gatunki. Przeczytaj opis, a dowiesz się, na co zwrócić uwagę, by nie pomylić się przy rozpoznawaniu.

  

  

 Ochrona środowiska przyrodniczego. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera podstawowe pojęcia i problemy ochrony środowiska, opis stanu środowiska w Polsce i na świecie, cechy współczesnego kryzysu ekologicznego, problemy środowiskowe: globalne ocieplenie, zanieczyszczenie wód i gleb, skutki degradacji środowiska, humanistyczne aspekty ochrony środowiska.

  

  

 Atlas hub. Poradnik leśnika. 2008. Wydawnictwo Muchomor

PWN

Książka zawiera opisy 84 gatunków hub, czyli grzybów nadrzewnych powodujących zgniliznę drewna. Huby opisane są według nazw polskich, ze szczególnym uwzględnieniem typu zgnilizny, jaką powodują. Zdjęcia prezentują owocniki grzybów, typowe dla danego gatunku. Pozwalają one na łatwą identyfikację huby w terenie.

  

  

 Podstawy hydrometeorologii. 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN

Doskonały podręcznik łączący zagadnienia hydrologii i meteorologii. Na atmosferyczną fazę obiegu wody składają się procesy z zakresu zainteresowań hydrologii i meteorologii. Każda z tych dyscyplin naukowych podchodzi do opisu tej fazy obiegu wody we właściwy sobie sposób, uwzględniając tylko niektóre ich aspekty. W podręczniku zagadnienia te zostały omówione w całościowy sposób, z uwzględnieniem zarówno aspektów meteorologicznych i klimatologicznych, jak i hydrologicznych. W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: woda i powietrze, wilgotność, kondensacja pary wodnej, chmury i zachmurzenie, mgły i osady, opady atmosferyczne, śnieg i pokrywa śnieżna, parowanie, klimat. Układ treści jest zgodny z punktem widzenia hydrologa - od kondensacji i opadów, czyli dostawy wody do podłoża, do parowania, a więc powrotu wody do atmosfery. W odrębnych rozdziałach zostały opisane problemy z klimatologicznego punktu widzenia, jak np. rola wody w kształtowaniu klimatu - jako jego elementu, jako jednego z procesów klimatotwórczych, a jednocześnie ważnego czynnika geograficznego.

  

  

 Zmiany klimatu i ich skutki. 2008. Wydawnictwo Kurpisz

Autorzy książki dostrzegają niezaprzeczalne świadectwo zmian klimatu. Są świadomi istnienia niezwykle przekonywującego materiału dowodowego, potwierdzającego ocieplenie i efekty towarzyszące - kurczenie kriosfery, podnoszenie się poziomu mórz oraz wzrost częstości występowania ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych. Ponieważ kontynuacja tych tendencji i wzrost zagrożeń są bardzo prawdopodobne, potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań. Jednocześnie, należy jak najszybciej uczynić postępy w szczegółowym zrozumieniu zmian klimatu i ich skutków, a także przeciwdziałaniu zmianom oraz adaptacji do skutków zmian klimatu.

  

  

 Katastrofy przyrodnicze. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

Ustrzec się katastrof przyrodniczych nie sposób, ale można poznać ich naturę, aby łagodzić skutki kataklizmów, przewidywać i w porę ostrzegać przed ich nadejściem, a także minimalizować ofiary i straty materialne. Temu poświęcona jest ta książka.

  

  

 Geomorfologia. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN

Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. Widoczne skutki - formy rzeźby - są odnoszone do wcześniej omówionych procesów. Szczególnie zaakcentowane zostały aplikacyjne aspekty geomorfologii przez wskazanie możliwych pól zastosowań i przedstawienie konkretnych sytuacji, w których wiedza geomorfologiczna pozwoliła lub może pozwolić na uniknięcie zdarzeń niekorzystnych dla człowieka. Książka o bogatej stronie ilustracyjnej, z fotografiami, diagramami, wykresami i tabelami.

  

  

 Przewodnik do ćwiczeń z geologii. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN

W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia geologii, zwłaszcza dynamicznej, historycznej i kartografii geologicznej, w formie zadań do samodzielnego wykonania. Publikacja pomaga usystematyzować i uzupełnić wiadomości nabyte na wykładach oraz podczas lektury podręczników autorstwa Włodzimierza Mizerskiego: Geologia dynamiczna (WN PWN, 2006) i Geologia historyczna dla geografów (WN PWN, 2005). Nowe wydanie przewodnika uwzględnia najnowsze trendy w klasyfikacji i podejściu do genezy skał. Autorzy uaktualnili informacje dotyczące skał metamorficznych, kartografii, tektoniki. Ponadto uzupełnili podręcznik o: interpretację profili i przekrojów geologicznych, pomiary terenowe i dokumentację odsłonięć. Przewodnik podzielony jest na działy zgodnie z programem nauczania geologii w szkołach wyższych na kierunkach: geografia i ochrona środowiska. Będzie przydatny również studentom geologii, biologii, archeologii, geofizyki oraz wszystkim, którzy niezależnie od zakresu studiów chcą poszerzyć swą wiedzę o historii, budowie i nieustannych procesach zachodzących wewnątrz naszej planety.

   

   

 Krótkie wykłady. Ekologia. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN

Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw. małych kursów oraz 3-letnich studiów licencjackich. Oprócz „klasycznej” wiedzy ekologicznej zawiera rozdziały poświęcone tzw. ekologii aplikacyjnej - zasadom racjonalnej eksploatacji populacji, biologicznej walce ze szkodnikami, ochronie różnorodności gatunkowej, jest także rozdział poświęcony ekotoksykologii. Układ książki taki sam, jak wszystkich z tej serii, tzn. hasło kluczowe, definicje, a następnie rozwinięcie tych zagadnień. W obecnym wydaniu uwzględniono bardzo dużo zmian i uzupełnień wynikających z nowych doniesień naukowych. Najwięcej uzupełnień dotyczy roślinności kuli ziemskiej, klimatu, wód słodkich i słonych, gdyż zanieczyszczenie środowiska i ocieplenie klimatu powodują różne zmiany w tych ekosystemach. Jest także rozdział na temat strategii ochrony przyrody.

  

  

 Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. 2009. Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN

Książka pomocnicza do ćwiczeń z hydrologii dla II roku studiów geograficznych. Zestaw 45 ćwiczeń i zadań obliczeniowych z zakresu hydrologii, obejmujący zagadnienia zlewni, sieci rzecznej, wód podziemnych oraz bilansu wodnego zlewni i jezior.

   

   

   


  

Inne poradniki                             Opis projektu                          Wigierski Park Narodowy