Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

OGŁOSZENIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

ZAPROSZENIE

  

do uczestnictwa w IV spotkaniu dyskusyjnym – warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004

  

  

Spotkanie rozpocznie się 17 września 2013 roku, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach  (sala mieści się w Domu Królewskim, w załączeniu mapka z lokalizacją klasztoru).

 

Spotkanie poświęcone będzie ochronie lądowych ekosystemów nieleśnych i krajobrazu a także problematyce zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego: http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm

 

Spotkanie ma charakter otwarty, prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie obecności, konieczne ze względów organizacyjnych.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 13 września 2013 roku, telefonicznie pod nr 87 56 32 550 lub pisemnie – wypełniając i wysyłając załączoną kartę zgłoszenia
( 105 kb, 124 kb)  – mailem, zwykłą pocztą lub faksem.

 

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu ochrony.

 

 

Jacek Łoziński
Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

PROGRAM

 

IV spotkania dyskusyjnego – warsztatów w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004

  

10.00 – 10.15: Informacje ogólne na temat wykonywanego planu ochrony.

10.15 – 15.00 

1. Prezentacja wyników prac i dyskusja w ramach „Operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych” oraz „Operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych”, według następującego schematu:

a) zakres i metoda inwentaryzacji,

b) wyniki inwentaryzacji, w tym waloryzacja obszaru WPN, ocena dotychczasowych zmian,

c) ocena zagrożeń,

d) ocena dotychczasowej ochrony,

e) ocena stanu ochrony,

f) proponowanie cele i kierunki działań ochronnych,

g) wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego.

2. Prezentacja wyników prac i dyskusja w ramach opracowania "Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny":

a) charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego,

b) proponowane ustalenia do planów zagospodarowania przestrzennego.

Przerwa od 12.30 do 13.00.

15.00 Obiad w restauracji w Domu Królewskim.

  

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba dyskusja będzie prowadzona również po obiedzie.

  

Warsztaty będzie prowadził prof. dr hab. Piotr Banaszuk, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Białostockiej, ekspert w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, moderator grupy tematycznej „Infrastruktura i Środowisko”.

  

Położenie Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach (Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji) zaznaczone strzałką

       

   

Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji oferuje noclegi. Osoby zainteresowane proszone są o indywidualną rezerwację. Więcej informacji na stronie http://www.wigry.pro/
i pod telefonem 87 566-24-99