Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

SPRAWOZDANIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

  

Sprawozdania z realizacji prac w ramach projektu pt. "Wykonanie planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska (PLH 200004)".

IV kwartał 2011 roku

  

  

SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC – IV KWARTAŁ 2011 R. (177 kb)

LEŚNA MAPA NUMERYCZNA (184 kb)

INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY (196 kb)

BAZA DANYCH STAREGO OPERATU GLEBOWO-SIEDLISKOWEGO (183 kb)

LASY (202 kb)

SZATA ROŚLINNA (578 kb)

ZASOBY I EKOSYSTEMY WODNE (342 kb)

FLORA (2,92 Mb)

GRZYBY (361 kb)

ZWIERZĘTA (251 kb)

BAZY DANYCH WYBRANYCH OPERATÓW STAREGO PLANU OCHRONY (168 kb)