Opis projektu
 Aktualności
 WPN

  

 

AKTUALNOŚCI

  

 

Trwają prace

W tym sezonie turystycznym wyłączona ze zwiedzania jest wystawa etnograficzna przy leśniczówce w Krzywem. A to z powodu prac remontowych. Stuletni budynek gospodarczy, w którym mieści się ekspozycja, będzie poddany generalnej restauracji. Zostanie też w pewnym stopniu przebudowany, dla lepszego dostosowania do celów ekspozycyjnych i edukacyjnych, atakże dla pełnego przystosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przygotowaniu jest nowa aranżacja wystawy, a wszystkie eksponaty, które na niej się znajdą, będą wcześniej poddane konserwacji. Zmiany dotyczą nie tylko wnętrza starego budynku, gdyż prace obejmą także zagospodarowanie terenu wokół niego, m.in. wykonanie nowego ogrodzenia, ujęcia wody, czy tradycyjnych ogródków.Inwentaryzacja eksponatów - fot. Karina Sosnowska


Mija 20 lat od otwarcia wystawy etnograficznej „Ocalić od zapomnienia”. Jest ona wynikiem konkursu zorganizowanego w 2001 r. przez Wigierski Park Narodowy. Mieszkańcy parku i okolic ofiarowali wówczas w sumie ponad 800 różnych przedmiotów domowych, rolniczych i rzemieślniczych, które wyszły już z użytku, za to przedstawiają dużą wartość historyczną i rękodzielniczą. Na miejsce ekspozycji obrano budynek gospodarczy z lat 20. XX wieku wchodzący w skład zagrody leśniczówki w Krzywem, niedaleko dyrekcji parku, na trasie ścieżki edukacyjnej „Las” często odwiedzanej przez turystów i grupy szkolne. Dwa pomieszczenia dawnego budynku gospodarczego zaaranżowano na rekonstrukcję izb typowych dla wiejskiej chaty - kuchni i pokoju gościnnego z XIX i XX wieku. W dwóch pozostałych zaprezentowano wyposażenie „wozowni” z wozem żelaźniakiem, saniami, uprzężą konną i ubraniem woźnicy, a także żarna, sprzęty do obróbki lnu, warsztat stolarski oraz narzędzia używane dawniej przez miejscowych rolników, bartników i pszczelarzy, rymarzy, rybaków i robotników leśnych. Większe maszyny rolnicze zostały wystawione na zewnątrz pod wiatą. Pod budynkiem założono też tradycyjny ogródek wiejski ze starymi odmianami kwiatów i ziół.Konsultacje przy tworzeniu projektu nowej aranżacji wystawy - fot. Barbara Perkowska


Remont i przebudowa możliwe są dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z programu Interreg Litwa-Polska, w ramach projektu LT-PL-5R-384 pt. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obiektów kultury i dziedzictwa przyrodniczego w regionie transgranicznym. Wigierski Park Narodowy realizuje go we współpracy z Gminą Suwałki, a także z instytucjami litewskimi z Wileńszczyzny: Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego, która jest partnerem wiodącym w projekcie oraz z Ośrodkiem Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Rejon solecznicki na Wileńszczyźnie jest na Litwie terenem najliczniej zamieszkanym przez Polaków, którzy stanowią 80% jego ludności. Nasz litewski partner również zajmie się ocaleniem zabytkowego obiektu dziedzictwa kulturowego, gdyż w ramach projektu zostanie odrestaurowany stary spichlerz na terenie majątku w Jaszunach (Jašiūnai) koło Wina. Jest to historyczna siedziba rodowa Radziwiłłów, potem Balińskich, w której bywali Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.Eksponaty zostały przewiezione na miejsce konserwacji - fot. Karina Sosnowska


Projekt zakłada szereg wspólnych wydarzeń kulturalnych i turystycznych po obu stronach granicy, np. polsko-litewską wycieczkę rowerową szlakiem Green Velo, spływ kajakowy na Wileńszczyźnie dla transgranicznej grupy projektowej, wystawę fotografii na temat dziedzictwa kulturowego, czy międzynarodową konferencję. Większość tych planów uda się zrealizować dopiero w przyszłym roku, ze względu na wciąż aktualną sytuację epidemiczną na świecie, za to pewne działania są przewidziane specjalnie w odpowiedzi na te trudne okoliczności. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego przeprowadzona będzie na przykład seria zajęć edukacyjnych online z zakresu wytwarzania tradycyjnych pamiątek, zabawek, produktów i kuchni regionalnej. Zajęcia zostaną nagrane m.in. na terenie zagrody w Krzywem, w miejscu ekspozycji etnograficznej i będą powszechnie udostępnione za pośrednictwem Internetu.Skansen w Krzywem w trakcie przenoszenia ekspozycji - fot. Barbara Perkowska


Działania w projekcie zaplanowane przez naszego polskiego partnera, Gminę Suwałki, również obejmą teren i najbliższe otoczenie Wigierskiego Parku Narodowego. Będzie to między innymi zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starym Folwarku – remont sceny i ogrodzenia, postawienie nowych stojaków na rowery, oświetlenia solarnego, koszy na śmieci. Zbudowany zostanie grill publiczny i zadaszone ławostoły, w tym jeden z panelem fotowoltaicznym i możliwością ładowania urządzeń elektronicznych. Taki sam ławostół stanie też przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki w Krzywem. Dodatkowo ścianę budynku ośrodka ozdobi mural artystyczny.
 

Podsumowując

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Jego wartość to ogółem 883 836,83 EUR, z czego 751 261,28 EUR stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.