Wigierski Park Narodowy przystąpił do programu "Karta dużej Rodziny"

 

 

 

Szczególne uprawnienia przyznane przez Partnera członkom rodziny wielodzietnej

w ramach rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych

 

Partner

Adresy miejsc, w których będą

przyznane szczególne uprawnienia

Zakres szczególnych uprawnień

WPN

Siedziba WPN Krzywe 82

OEŚ Słupie

  

Muzeum Wigier
   Stary Folwark 50

  

Pole namiotowe Jastrzęby,
   Zakąty koło Czerwonego Krzyża

  

Pole namiotowe Za szkołą
   Maćkowa Ruda

  

Pole namiotowe Bindużka,
   Wysoki Most

  

Siedziba WPN Krzywe 82

50% ulga w opłacie za udział w zajęciach edukacyjnych przyrodniczych

  

50% ulga w opłacie za lekcje muzealne

Bilet rodzinny do Muzeum Wigier

  

15% ulga za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Jastrzęby

  

50% ulga za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Za szkołą

  

50% ulga za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Bindużka

  

ulga 10 zł za wypożyczenie roweru,

 

 

Posiadacze "Karty dużej Rodziny" nie płacą za karty wstępu we wszystkich Parkach Narodowych

  

Dodatkowych informacji udziela Zespól ds. udostępniania parku, tel. 87 563 25 62, 510 992 672,

e-mail:turystyka@wigry.org.pl