Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  

Szanowni Państwo!

  

Wigierski Park Narodowy zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce’”. Organizatorem głównym jest Białowieski Park Narodowy. Wigierski Park Narodowy podjął się koordynacji konkursu na etapie szkolnym i powiatowym na terenie: powiatu augustowskiego, sejneńskiego oraz suwalskiego i miast: Augustów, Sejny i Suwałki. Organizacja konkursu będzie przebiegała w następujący sposób:

  • szkoły, które zgłaszają się do udziału w konkursie, przesyłają deklarację udziału do Wigierskiego Parku Narodowego do dnia 17 września 2018 r. Deklarację uczestnictwa można przesłać na adres e-mail: joanna.adamczewska@wigry.org.pl lub pocztą na adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałk z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs”

  • Etap szkolny organizują nauczyciele – koordynatorzy w dniu 27 września 2018 r., testy niezbędne do etapu szkolnego przesłane zostaną Państwu w formie korespondencji e-mail.

  • W etapie szkolnym nauczyciele-koordynatorzy typują 3 osoby z najwyższą punktacją za rozwiązanie testu.

  • Do dnia 8 października nauczyciele – koordynatorzy przesyłają informację o wynikach etapu szkolnego na adres mailowy: joanna.adamczewska@wigry.org.pl, podając imię, nazwisko, klasę oraz punktację z testu.

  • Etap powiatowy odbędzie się 25 października w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem o godzinie 10.00.

  • Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół i otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne oraz przygotowują prace konkursowe, które należy przesłać do Białowieskiego Parku Narodowego do 12 listopada 2018 r.

  • Etap wojewódzki- finałowy konkursu odbędzie się siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, do dnia 30 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Zobacz: Regulamin konkursu

Pobierz: Deklaracja

  

  

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego