Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

Krzywe, 23 stycznia 2017 r.

     

Komunikat I

 

Wigierski Park Narodowy w dniach 25-27 września 2017 roku organizuje Konferencję Naukową pt.:

 

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk

na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” – doświadczenia i perspektywy

     

  

Konferencja organizowana w ramach realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/000431, finansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Organizator: Wigierski Park Narodowy

Miejsce obrad: Wigierski Park Narodowy, Hotel nad Wigrami w Gawrych Rudzie

Komitet organizacyjny: Przewodniczący – dr Lech Krzysztofiak;

Sekretarz: dr Anna Krzysztofiak; Członkowie: mgr inż. Aleksandra Mackiewicz, mgr Maciej Romański, mgr Mateusz Danilczyk.

  

Wigierski Park Narodowy ma zaszczyt zaprosić na konferencję, które odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 roku w Gawrych Rudzie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Na konferencji przedstawione zostaną rezultaty realizowanego projektu oraz zdobyte doświadczenia. Mile widziane będą wystąpienia przedstawicieli innych instytucji, dotyczące czynnej ochrony gatunków i siedlisk.

  

Program ramowy:

24 września (godziny popołudniowe) – przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji

25 września - otwarcie konferencji, sesja referatowa

26 września – sesja referatowa, sesja posterowa, panel dyskusyjny

27 września - sesja terenowa, zakończenie konferencji.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały konferencyjne, noclegi i wyżywienie.

  

Formy wystąpień: referat - wystąpienie do 20 minut, poster.

  

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2017 r. pocztą elektroniczną – karta zgłoszeniowa w załączniku. Liczba miejsc ograniczona.

  

Kontakt: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 5632 561, kom. 502 311 257;
fax. 87 6532 541, e-mail: krzysztofiak.anna@wigry.org.pl

  

Dodatkowych informacji o Konferencji udzielają: mgr inż. Aleksandra Mackiewicz – tel. 87 56 32 560 oraz dr Lech Krzysztofiak 87 56 32 561, kom. 502 478 720.

Komunikat II ze szczegółowymi informacjami o programie Konferencji zostanie przesłany w kwietniu 2017 roku osobom, które zgłoszą swój udział w Konferencji.

  

  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  

dr Lech Krzysztofiak

Sekretarz

  

dr Anna Krzysztofiak

    

---

Pobierz kartę zgłoszenia: w formacie MS Word ( 488 kb) lub w formacie PDF ( 102 kb)

  

  

  

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego