„Wigierski Park Narodowy – wśród lasów i jezior”

 

Konkurs plastyczny na najciekawszą makietę przedstawiającą teren Wigierskiego Parku Narodowego

 

 

 

 

Regulamin konkursu

 

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki.

 

Uczestnicy:

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych ze szkół położonych na terenie gmin: Giby, Krasnopol, Nowinka, Suwałki i Szypliszki.

 

Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie przestrzennej pracy plastycznej w postaci makiety przedstawiającej obszar Wigierskiego Parku Narodowego. Makieta może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. lepienie z plasteliny, wydzieranie, wyklejanie itp. z użyciem różnych materiałów).

 • Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Mokradeł (2 luty) i Światowego Dnia Wód (22 marca), stąd też w pracy plastycznej należy uwzględnić gatunki roślin i zwierząt związanych z tzw. mokradłami czyli obszarami wodno–błotnymi 1.

 • Prace konkursowe powinny być wykonywane grupowo (1 makieta = 1 klasa). Prace zgłaszają opiekunowie klas.

 • Forma zgłoszenia pracy konkursowej: wykonanie co najmniej 4 zdjęć makiety (makiety pozostają w szkołach).

 

Termin i miejsce składania prac:

 • Fotografie ukazujące makiety, należy nadesłać na adres mailowy: joanna.adamczewska@wigry.org.pl

 • Termin nadsyłania prac: 8 marca 2021 r

 • W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna klasy, liczbę uczniów, oraz telefon kontaktowy do szkoły.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 marca 2021 – Światowym Dniu Wody.

 

Inne:

 • Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej.

 • Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora.

 • Zwycięzcy, 3 najlepsze prace, zostaną uhonorowani nagrodami. Organizatorzy przewidują przyznanie wyróżnień.

 • Nagrody w formie pomocy dydaktycznych do nauczania przyrody, książek o tematyce przyrodniczej i materiałów promocyjnych Wigierskiego Parku Narodowego zostaną przyznane nagrodzonym klasom i dostarczone za pośrednictwem poczty. Ponadto jako nagrody przewidziane są: nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Wigier z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych oraz w Ośrodku Edukacji Środowiskowej. Termin realizacji uzależniony jest od sytuacji epidemicznej
  i w przypadku braku możliwości zrealizowania wycieczek w bieżącym roku szkolnym mogą zostać one przeniesione na kolejny rok szkolny.

 • Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej parku oraz na fanpage’u Parku na portalu Facebook.

 • Istnieje możliwość przeprowadzenia, przez pracownika parku, prezentacji dla klasy, w formie on-line na temat zwierząt i roślin Wigierskiego Parku Narodowego w szczególności, związanych z obszarami wodno-błotnymi, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Zainteresowane grupy prosimy o 

 

1 mokradłami czyli obszarami wodno-błotnymi, nazywane są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne zarówno naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych

 

 


 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowegoego