Z przykrością i zaskoczeniem informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 roku Minister Środowiska odwołał Pana Jarosława Borejszo ze stanowiska dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego. Przyczyny odwołania naszego dyrektora nie podano.

 

Minister powierzył pełnienie obowiązków dyrektora WPN do czasu obsadzenia tego stanowiska w wyniku konkursu, Maciejowi Kamińskiemu - zastępcy dyrektora WPN, nie dłużej jednak niż do dnia 1 sierpnia br.

 

 

 
     

 

Powrót

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego