Nr 2/2003

 Z ŻYCIA PARKU   

 Maciej Ambrosiewicz 

 

Europejski

Tydzień

Lasów

na Suwalszczyźnie

 

  

W dniach 5-11 maja gościliśmy na obchodach Europejskiego Tygodnia Lasów w Puszczy Augustowskiej młodzież z kilku regionów Europy: Galicii (Hiszpania), Extremadury (Hiszpania), Jura (Francja), Kainuu (Finlandia), Värmlandu (Szwecja) oraz regionów zaprzyjaźnionych z Suwalszczyzną – Dzukiji (Litwa) i Müritz (Niemcy). Pomysłodawcą i promotorem tej imprezy, mającej charakter edukacyjny i integracyjny, jest Europejska Fundacja Lasów i Jezior „FONDELF”. Pierwsze trzy spotkania miały miejsce w fińskim regionie Kainuu, a czwarte, w 2002 r., we francuskim regionie Jura. Wtedy to po raz pierwszy wzięła w nim udział młodzież z powiatów skupionych w Forum Samorządowym Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej oraz zgłoszona została propozycja organizacji kolejnej edycji ETL na Suwalszczyźnie. 

  

Głównym organizatorem imprezy był Wigierski Park Narodowy, przy współpracy z samorządami powiatów: Suwałki, Sejny i Augustów oraz administracją Lasów Państwowych. Pomocy finansowej udzielił organizatorom fundusz PHARE, NFOŚiGW i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Patronat nad ETL w Polsce przyjął Minister Środowiska.

  

Celem ETL na Suwalszczyźnie było m.in.: zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników imprezy, pokazanie możliwości zrównoważonego rozwoju regionu, uświadomienie, jak wpływa leśnictwo na rozwój lokalny, zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego regionu, który od setek lat korzysta z dóbr puszczańskich oraz propagowanie wiedzy o puszczach pogranicza polsko-litewskiego. 

  

W okresie poprzedzającym obchody ETL na terenie powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego leśnicy z WPN-u i Lasów Państwowych w 14 szkołach wygłosili wykłady o tematyce związanej z lasami. Polscy uczestnicy ETL zostali wybrani na podstawie wyników anglojęzycznego testu kwalifikacyjnego.

  

Program imprezy obejmował wiele wykładów, warsztatów i zajęć terenowych. Leśnicy z WPN-u i Lasów Państwowych wygłosili prelekcje z zakresu ekologii i gospodarki leśnej. 

  

 

  

Przeprowadzono też kilka zajęć terenowych, które oprócz walorów edukacyjnych znakomicie zintegrowały międzynarodową grupę. 

  

W czasie zajęć uczestnicy mogli poznać bogactwo przyrody i dziedzictwa kulturowego Puszczy Augustowskiej, metody gospodarki leśnej, zasady ochrony i edukacyjnego wykorzystania terenów leśnych.

  

Zajęcia nie ograniczały się jedynie do terenu puszczy. W sali widowiskowej suwalskiego starostwa powiatowego młodzież zaprezentowała swoje regiony. Na widowni zasiedli ich rówieśnicy z kilku szkół augustowskich i suwalskich. Zwiedzano również fabrykę „Home Meble” w Suwałkach, gdzie można było prześledzić proces powstawania mebli – od surowych desek po gotowe produkty. Część uczestników udała się do tartaku w Mikołajewie, gdzie pokazano im jak wykonuje się tradycyjne pokrycia dachowe z drewna: „wióry” i gonty. Młodzież została również zaproszona do udziału w warsztatach z ceramiki i tkactwa. Ich efektem były gliniane listki oraz kolorowe plecionki, którymi udekorowano przygotowany wcześniej konar drzewa przy obiekcie edukacyjnym „Dziupla”. Wieczorami, przy ognisku, bawiono się i śpiewano. W czasie jednego z takich wieczorów, dzięki inicjatywie Regionalnego Ośrodka Kultury w Suwałkach, zespół muzyczno-taneczny „Suwalszczyzna” zaprezentował polskie pieśni i tańce. Młodzież miała też okazję poznać południową część Puszczy Augustowskiej w czasie kilkugodzinnego rejsu statkiem po Kanale Augustowskim. Ostatniego dnia imprezy młodzież posadziła na polanie w pobliżu Zatoki Słupiańskiej dziewięć drzewek, symbolizujących regiony uczestniczące w suwalskiej edycji ETL. 

  

Europejskiemu Tygodniowi Lasów poświęcona jest wielojęzyczna publikacja – numer specjalny kwartalnika „Wigry”. Wkrótce opracowana zostanie także witryna ETL w Internecie: www.wigry.win.pl/efw/

 

W przyszłym roku gospodarzem VI edycji Europejskiego Tygodnia Lasów będzie szwedzki region Värmland.

 

Zobacz fotoreportaż !   

 

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.