Nr 2/2003

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Jarosław Borejszo 

      

PARK

dla niepełnosprawnych

 

Każdy powinien mieć możliwość kontaktu z dziką i nieskażoną przyrodą. Parki narodowe powołuje się między innymi po to by tworzyły warunki do udostępnienia swojego terenu turystom. Nie wolno przy tym zapominać o osobach, którym poruszanie się sprawia trud- ność. Od kilku lat WPN sukcesywnie przysto- sowuje swoje obiekty do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Lista obiektów z ułatwieniami dla niepełnosprawnych nie jest jeszcze długa, ale co roku się powiększa. Park systematycznie dąży do sytuacji, kiedy ze wszystkich jego budowli turystycznych będą mogły korzystać osoby z ograniczeniami ru- chowymi. Poniżej przedstawiam aktualną listę obiektów będących w zarządzie parku i posia- dających udogodnienia dla osób niepełnospraw- nych:

  

Miejsce edukacji i wypoczynku „Dziupla” w pobliżu dyrekcji WPN w Krzywem. Znajduje się w nim toaleta przystosowana dla niepełno- sprawnych. 

  

Platforma widokowa we wsi Bryzgiel nad jeziorem Wigry. Jest to w parku pierwszy tego rodzaju obiekt, z którego mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoby z ograniczeniami ruchowymi. Platforma znajduje się na dachu dawnej lodowni (budowli zagłębionej w wysokim brzegu jeziora, w której gromadzono lód i przechowywano złowione ryby), położonej przy zabudowaniach leśniczówki Bryzgiel. Do punktu widokowego prowadzi łagodnie opa- dająca, utwardzona dróżka. Na samą platformę wjeżdża się po drewnianej kładce.

   

Pole namiotowe „Jastrzęby” we wsi Zakąty. Znajdują się na nim dwa budynki sanitarne z kabinami dla niepełnosprawnych. 

   

Ścieżka edukacyjna „Jeziora” w rejonie Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry, przygotowana na znacznej długości do zwiedzania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

  

Budynek sanitarny na plaży „Krzywe” nad Jeziorem Czarnym. To kolejny, zbudowany w tym roku obiekt, w którym znajduje się oddzielna kabina z wszelkimi udogodnieniami dla osób poruszających się na wózkach. 

   

   

 

Komputerowy punkt informacji turystycznej w siedzibie WPN w Krzywem. Jest to wbudowany w ścianę budynku monitor reagujący na dotyk. Jedynym utrudnieniem jest niewysoki krawężnik.

  

Budynek dyrekcji WPN w Krzywem. Po- zbawione kłopotliwych schodków i progów jest główne wejście do tego budynku. Niepełnosprawni dzięki temu mogą bez problemu dostać się do ekspozycji przyrodniczej, znajdującej się na parterze tego budynku. Znajduje się tu ponad 100 wypreparowanych eksponatów zwierząt – ssa- ków, ptaków i ryb. Ciekawostką, zwłaszcza dla osób niewidomych, jest możliwość dotykania zgromadzonych okazów. Oprócz tego można się tu też zapoznać się z występującymi w parku owadami, geomorfologią terenu oraz z historią Jaćwingów. Program zwiedzania może być wzbogacony o pokazy filmów przyrodniczych. 

  

Dojazd dla niepełnosprawnych do platformy widokowej 
w Bryzglu (fot.J.Borejszo)

  

Warto też wspomnieć o planowanych w parku inwestycjach, w których niepełnosprawni będą szczególnie mile widziani. Gotowy jest już projekt Stacji Edukacyjnej WIGRY – Muzeum Wi- gierskiego Parku Narodowego, w którym będą wszystkie niezbędne udogodnienia – podjazdy, pochylnie i windy.

   

WPN organizuje również zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup osób niepełnospraw- nych. Pracownicy parku przygotowują specjalne programy zajęć dostosowane do rodzaju i stopnia upośledzenia ich uczestników. Realizacja takich programów wymaga przygotowań, dlatego konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu zajęć, do czego serdecznie zapraszamy.

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł