...
Redakcja

w skład Zespołu Redakcyjnego
kwartalnika WIGRY wchodzą:

Zbigniew Bielawski
Zbigniew Bogusławski
Jarosław Borejszo
Joanna Adamczewska (redaktor techniczny)
Maciej Kamiński (redaktor naczelny)

Lech Krzysztofiak
Jacek Łoziński
Zdzisław Szkiruć
Krystyna Lubosza Wesołowska

wersję internetową przygotowała:
KAJA
Janina Elżbieta Kamińska

...


Jezioro Widne (Stanowisko)
(fot. M.Kamiński)

POWRÓT do spisu treści