STAROSTWO POWIATOWE w AUGUSTOWIE

  

 • 7 maja w Osiedlowym Domu Kultury odbył się Przegląd Piosenki Dziecięcej „Wśród nas”. Imprezę od dwóch lat organizuje Zespół Szkół Specjalnych. Jej celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. W muzycznych zmaganiach wzięło udział 150 uczniów. 
 • 10 maja w kinie „Iskra” odbył się jubileuszowy – X Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Powiatu Augustowskiego. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział ponad 200 wykonawców.
 • Przy współudziale Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Stowarzyszenia „Integracja”, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Augustowie w dniu 29 maja w Osiedlowym Domu Kultury odbyła się Debata Europejska pod hasłem „Spotkania z Unią Europejską w przeddzień referendum”. W spotkaniu udział wzięli Jerzy Buzek – rektor Akademii Polonijnej, Piotr Nowina-Konopka - wicerektor College of Europe, Róża Thun - prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy powiatu i młodzież ze szkolnych klubów europejskich.
 • W dniach 25 maja-1 czerwca odbył się V Augustowski Tydzień Rodziny. W programie znalazły się między innymi spotkania dla szkół ponadgimnazjalnych „Fikcja, czy rzeczywistość w dorastaniu do miłości”, warsztaty edukacyjne dla rodziców „Akademia dla rodziców w pigułce” oraz Ogólnopolska Konferencja „Sposób na bezrobocie”. Podczas Tygodnia Rodziny mieszkańcy powiatu augustowskiego mogli również skorzystać z bezpłatnych badań medycznych.
 • Do III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w powiecie augustowskim przystąpiły 23 uczennice gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kapituła, pod przewodnictwem wicestarosty, pana Jarosława Szlaszyńskiego, wyłoniła ośmiu laureatów – wolontariuszy zmieniających poprzez swoje działania „świat na tak”. Najlepszą „Wspaniałą” w powiecie augustowskim została Małgorzata Marta Moroz z IV klasy Technikum Hotelarskiego.

  

FORUM SAMORZĄDOWE POJEZIERZA SUWALSKO-AUGUSTOWSKIEGO
I ZIEMI SEJNEŃSKIEJ

  

 • W dniach 25-27 kwietnia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się VIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2003. Nasz region prezentowany był pod hasłem „Suwalszczyzna krainą aktywnego wypoczynku”. Stoisko przygotowała Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna przy współpracy z Forum Samorządowym. Obok bogatej i różnorodnej oferty turystycznej na stoisku można było podziwiać twórców ludowych i wyroby rękodzieła ludowego, obejrzeć występy zespołów ludowych, degustować regionalne potrawy pochodzące z gospodarstw agroturystycznych oraz z lokalnych restauracji i zakładów. Dużym powodzeniem cieszył się smalec, chleb wiejski, wyroby drobiarskie i mleczarskie, woda mineralna „Augustowianka”, kawa Sido. Stoisko naszego regionu otrzymało wiele nagród, w tym Nagrodę Główną w konkursie „Na najlepszą prezentację stoiska wystawienniczego” oraz Nagrodę Główną w konkursie „I Kulinarnych Mistrzostw Polski Gospodarstw Agroturystycznych”.
 • W eliminacjach wojewódzkich Rajdu Rowerowego Młodych Rolników do Brukseli, które odbyły się 10 maja w Sokółce zwyciężyła Joanna Kulbacka z Bryzgla. W nagrodę wzięła udział w dwutygodniowym Rowerowym Rajdzie Warszawa – Bruksela organizowanym pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

  

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

  

 • W III kwartale 2003 r. odbędą się liczne imprezy kulturalne współorganizowane z Gminnymi Ośrodkami Kultury, połączone z konkursami i zabawami sportowymi :

- festyn gminny „Spotkanie z folklorem” – 6.07 w Jeleniewie,
- jubileusz XV–lecia zespołu ludowego„Młode Pogranicze” 13.07 w Becejłach, 
- IV Festyn Integracyjny „Swojskie klimaty na Ziemi Jaćwingów”, połączony z licznymi konkursami i zabawami sportowymi dla dzieci i dorosłych oraz występami zespołów ludowych z Litwy - 20.07 w Wiżajnach,
- V koncert piosenek sprośnych i żartobliwych „Przyjechało wesele, wesele ...” –inscenizacja obrzędu ludowego związanego z częścią uroczystości weselnej - 27.07 w Rutce Tartak,
- „Piosenka biesiadna” – koncert zespołów śpiewających piosenki biesiadne, połączony z licznymi konkursami piosenkarskimi, tanecznymi i historycznymi – 15.08 w Filipowie

 • W sierpniu odbędzie się „V Ogólnopolski Spływ Kajakowy Czarną Hańczą”. Jest to impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym, organizowana wspólnie z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach.
 • 28 maja odbyło się w Suwałkach pierwsze spotkanie władz samorządowych powiatu suwalskiego i powiatu Kalvarija z Litwy. Samorząd suwalski przedstawił ofertę wspólnych projektów, przygotowywanych do złożenia w Euroregionie Niemen wraz z wnioskami o dofinansowanie z Programu PHARE 2001 - Funduszu Małych Projektów w Regionie Morza Bałtyckiego. Samorząd litewski wyraził zainteresowanie współpracą i podpisał deklaracje partnerskie do trzech projektów: „ Cztery pory roku w Euroregionie Niemen”, „Powiat Suwalski aktywnym ogniwem Euroregionu Niemen w przygotowaniach do akcesji z Unią Europejską” oraz „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez włączenie w pracę i rzemiosło artystyczne – wdrożenie pilotażowe”. Podczas spotkania została uzgodniona treść porozumienia o współpracy obu powiatów, które zostanie uroczyście podpisane na następnym spotkaniu w Suwałkach.

  

URZĄD GMINY SUWAŁKI

  

 • W Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Została nim pani Helena Balonis.
 • Dla rolników z terenu gminy, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie obsługi sprzętu i maszyn rolniczych zorganizowano kurs kombajnisty.
 • W miejscowości Przebród zorganizowano „białą sobotę” w zakresie pediatrii, kardiologii, reumatologii i badania poziomu cukru we krwi.
 • UG przeprowadził dla mieszkańców gminy szkolenia na temat pozyskiwania funduszy pomocowych PHARE, ISPA i SAPARD.

 • 21 czerwca, już po raz kolejny, we wsi Stary Folwark odbył się festyn związany ze starą tradycją świętowania Nocy Świętojańskiej. 

  

URZĄD GMINY KRASNOPOL

  

 • W dniu 1 czerwca 2003 r. na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krasnopolu odbył się festyn europejski, organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Sejneńskiego, Starostwo Powiatowe w Sejnach oraz Urząd Gminy Krasnopol. Program festynu obejmował wystąpienia zaproszonych gości, zawody sportowo-rozrywkowe, wyścigi po rowerowym torze przeszkód dla młodzieży, finał turnieju tenisa stołowego, turniej szachowy, konkurs w podnoszeniu ciężarka, konkurs plastyczny o Unii Europejskiej, prezentacje utworów muzycznych przez młodzież szkolną i Ośrodek Kultury w Krasnopolu, mecz piłki nożnej: Radni i Sołtysi Gminy Krasnopol kontra Gimnazjum Krasnopol oraz wspólną zabawę. 

 

Otwarcie festynu w Krasnopolu (fot.J.Borejszo)

  

  

URZĄD GMINY GIBY

  

 • W dniu 25 maja z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Sejneńskiego odbył się w Gibach festyn europejski, który zgromadził ok. 1 tysiąca mieszkańców okolicznych sołectw, Sejn, turystów i wczasowiczów. W festynie uczestniczył poseł Jan Zaworski, starosta i burmistrz Sejn oraz wójtowie gmin Giby, Puńsk i Sejny. W programie znalazły się okolicznościowe przemówienia na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, konkursy sprawnościowe, mecze piłkarskie, quiz międzyszkolny oraz prezentacje utworów muzycznych w wykonaniu młodzieży szkolnej. Podczas festynu Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Sejn prezentował na stoiskach materiały informacyjne o Unii Europejskiej. Festyn zorganizowano przy wsparciu finansowym UE.

  

URZĄD GMINY NOWINKA

  

 • MENiS przyznało dotację na dofinansowanie budowy hali gimnastycznej przy ZS w Nowince w wysokości 550 tys. zł. Hala zostanie oddana do użytku z początkiem roku szkolnego 2003/2004.
 • 17 kwietnia w Atenach odbył się Piknik Europejski w związku z podpisaniem traktatu akcesyjnego Polski z Unią Europejską w stolicy Grecji - Atenach. Piknik został zorganizowany przez Komitet Integracji Europejskiej i Podlaski Urząd Marszałkowski. Przebieg imprezy był transmitowany przez program I TVP.
 • W niedzielę 1 czerwca GOK w Nowince zorganizował kolejny festyn. Odbyły się liczne zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-rozrywkowe.

   

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł