Nr 2/2003

 Z ŻYCIA PARKU   

 Joanna Adamczewska 

 

WIOSNA

(1)

 Jezioro Pierty (fot. M.Kamiński)

  

W marcu rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs plastyczny „Park narodowy skarbem naszej małej ojczyzny”, ogłoszony przez Polskie Biuro REC w Warszawie. Spośród 180 prac zgłoszonych do konkursu w WPN-ie, komisja konkursowa pod przewodnictwem profesora Andrzeja Strumiłło wyłoniła sześć najciekawszych, które przesłano do Warszawy. Tam, najwyżej z naszego regionu oceniona została praca Diany Paszkiewicz ze SP w Krasnopolu. Laureatka, wraz z opiekunem, została zaproszona na obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi w Warszawie.

  

Praca nagrodzona w konkursie „Park narodowy skarbem naszej małej ojczyzny”, autor: Diana Paszkiewicz
(fot. J.Adamczewska)

  

W obchodach Dnia Ziemi 2003, na Polach Mokotowskich w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia, jednym z najciekawszych punktów programu było przedsięwzięcie pod hasłem „Szlakiem Polskich Parków Narodowych”. Wszystkie parki, w tym WPN, przygotowały własne stoiska, a zadaniem zwiedzających było wykonywanie zadań edukacyjnych związanych ze specyfiką poszczególnych obszarów chronionych. Uczestnicy festynu zdobywali punkty, a najlepsi otrzymali nagrody.

  

Dzień Ziemi w WPN-ie. Pieczenie podpłomyków. (fot.M.Kamiński)

 

Tegoroczne, dziewiąte już obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowane zostały także w WPN-ie, w dniu 25 kwietnia. Przy pięknej, słonecznej pogodzie odwiedziło nas ponad 400 osób – głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Przygotowano bogaty program, którym znalazły się m.in.: warsztaty leśne na ścieżkach edukacyjnych i szlakach WPN-u, wycieczki rowerowe, zajęcia plastyczne, akcja służb przeciwpożarowych „Nie wypalaj traw”, gry i zabawy, bieg przełajowy, pokazy lotów latawca, wypiek podpłomyków, obserwacje astronomiczne, warsztaty lepienia przedmiotów z gliny, akcja informacyjna o UE i scena młodych ekologów. W tym dniu miało miejsce także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Gra planszowa o tematyce ekologicznej” połączone z wręczaniem nagród ufundowanych przez NFOŚiGW. Na konkurs nadesłano 130 projektów – niektóre z nich można jeszcze zobaczyć na okresowej wystawie w siedzibie WPN w Krzywem. Zapraszamy !

    

  WPN aktywnie promował ofertę turysty- czną, agroturystyczną i edukacyjną parku na targach turystycznych w Niemczech, Belgii i Szwecji.

  

 

  

Po długiej zimie wreszcie przyszedł czas na zarybienia wód parku. Z parkowej wylęgarni w Tartaku w okresie 3-18 kwietnia trafił do jeziora Wigry wylęg siei i sielawy w ilości odpowiednio 615 tysięcy i 17 780 tysięcy sztuk. W końcu kwietnia i na początku maja zarybiono jeziora wylęgiem szczupaka (1 590 tys. sztuk). Dzięki pomocy NFOŚiGW udało się zakupić materiał zarybieniowy troci jeziorowej, cennego drapieżnika wzbogacającego skład naszej ichtiofauny. 

Trocie, w łącznej masie 310 kilogramów (ok. 1500 sztuk) wpuszczono 6 maja do jezior Wigry i Pierty. Planowane też są kolejne zarybienia - w czerwcu rzekę Czarną Hańczę zasili 4000 sztuk narybku pstrąga potokowego, w sierpniu do wód Wigierskiego Parku Narodowego trafi narybek suma, zaś w październiku 500 kg kroczka lina. 

  

Dzień Ziemi w WPN-ie. Zawody w przeciąganiu liny.
(fot. M.Kamiński)

  

26 kwietnia 40 osób uczestniczyło w warsztatach „Ptaki drapieżne”. W pięciogodzinnych zajęciach, prowadzonych przez Panią Monikę Kurzawę, członkinię Komitetu Ochrony Orłów, wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych oraz pracownicy WPN-u. Warsztaty miały na celu poznanie sytuacji ptaków drapieżnych w Polsce, ich biologii i ekologii oraz prezentację programu edukacyjnego „Ptaki drapieżne”.

  

Akcja – „Nie wypalaj traw!” w SP w Mikołajewie.
(fot. J.Adamczewska)

  

W kwietniu pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego wspólnie z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Sejnach oraz w PKSP w Suwałkach zorganizowali akcję informacyjną dotyczącą skutków wiosennego wypalania traw. Prelekcje, połączone z prezentacją sprzętu do gaszenia pożarów oraz konkursem na najciekawsze hasło na temat ochrony życia w suchych trawach, przeprowadzono w SP w Maćkowej Rudzie, Mikołajewie oraz Starym Folwarku. Młodzi słuchacze otrzymali ulotki i plakaty informacyjne. Zainteresowanie z jakim najmłodsi słuchali ciekawych pogadanek, zaowocowało dużą liczbą prac konkursowych - haseł związanych ze szkodliwością wypalania traw. Oto niektóre z nich: „Nie wypalaj trawy, zapałki nie są dla zabawy. Kiedy bierzesz zabaweczki giną biedroneczki” (Monika Świacka, SP Maćkowa Ruda), „Wolę ciepłe słońce niż ogień na łące – podpisała się biedronka” (Maciej Bednarek, SP Maćkowa Ruda). 

  

Dzięki środkom NFOŚiGW, wyremontowana została w kwietniu kładka wiodąca przez torfowisko nad Sucharem III, na ścieżce edukacyjnej „Suchary”. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyła zwiedzającym i będzie bardziej odporna na akty wandalizmu, które mają miejsce w okolicach Krzywego. 

  

23 kwietnia w Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie k. Kalisza otwarta została duża wystawa poświęcona Wigierskiemu Parkowi Narodowemu. Wystawa będzie prezentowana do marca 2004 roku. Znajdują się tam liczne eksponaty i postery, prezentujące kształtowanie się krajobrazu parku, dziedzictwo kulturowe, przekształcenia drzewostanów pod wpływem działalności człowieka, historię ochrony przyrody w rejonie jeziora Wigry, zabiegi ochrony wód, ochronę gatunkową fauny i flory; turystykę, edukację, naukę i monitoring.

  

ciąg dalszy  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.