Nr 1/2004

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Jarosław Borejszo

      

Nowe szlaki rowerowe

 

  

W sierpniu 2003 roku suwalski oddział PTTK oznakował na terenie Suwalszczyzny dwie trasy rowerowe. Pierwsza z nich to Międzynarodowy szlak rowerowy Euro Velo R-11, druga – krajowy szlak rowerowy Pierścień Rowerowy Suwal- szczyzny. Dzięki temu również WPN wzbogacił się o 37 km nowych tras dla rowerzystów. Warto o nich wspomnieć nieco więcej, ponieważ są to w naszym regionie pierwsze szlaki rowerowe, oznakowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. 

  

 

Idea utworzenia ogólnoeuropejskiej sieci dalekobieżnych tras rowerowych została zaproponowana przez Europejską Federację Cyklistów (EFC) w 1995 roku. Zakładała ona powstanie 12 transeuropejskich szlaków pod nazwą Euro Velo. Koncepcja Euro Velo zakładała, że powstałe trasy rowerowe przemierzać będą tysiące kilometrów i połączą ze sobą kraje położone na wschodzie, zachodzie, południu i północy Europy. Zgodnie z koncepcją EFC przez Polskę docelowo będzie przebiegać 5 z 12 tras. Tworzeniem tych szlaków zajęło się u nas Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jako pierwszy, w latach 1996–97, powstał w naszym kraju odcinek trasy R-1 Francja – Rosja. Kolejny szlak którego oznakowanie rozpoczęło PTTK, to trasa R-9 Adriatyk – Bałtyk. 

  

Jedna z tras sieci Euro Velo miała również przebiegać przez teren Suwalszczyzny. Jej symbol to właśnie R-11. Docelowo będzie ona łączyć greckie Ateny z fińskimi Helsinkami. W Polsce będzie przebiegać od słowacko-polskiego przejścia granicznego w Łysej Polanie do polsko-litewskiego w Ogrodnikach. Prace nad szczegółowym przebiegiem tej trasy przez Suwalszczyznę rozpoczęły się w 2002 roku. Po licznych konsultacjach z sąsiadującymi oddziałami PTTK, dyrekcjami parków i zarząd- cami dróg, ostateczny projekt szlaku powstał w zeszłym roku. 

  

Trasa R-11 na odcinku zarządzanym przez suwalskie PTTK rozpoczyna się we wsi Ruda koło Grajewa. Zanim dotrze na teren WPN-u, szlak biegnie przez następujące miejscowości: Woźnawieś, Tajno Łanowe, Kopiec, Gabowe Grądy, Białobrzegi, Augustów, Studzieniczną, Suchą Rzeczkę, Dalny Las, Danowskie i Monkinie. Dalej szlak biegnie na północ – do wsi Bryzgiel, przed którą przekracza granice parku. Z Bryzgla trasa prowadzi drogą asfaltową do Płociczna i dalej również asfaltem do Sobolewa. Tutaj szlak skręca w drogę gruntową do Leszczewka, w tak zwany Sobolewski Gościniec. Dochodzi on do drogi wojewódzkiej nr 653 Suwałki – Sejny. Jednak szlak rowerowy na nią rowerzystów nie wprowadza, tylko skręca w wąską dróżkę biegnącą wzdłuż asfaltu. To najtrudniejszy odcinek trasy R-11 w naszym parku. Droga jest wąska i wyboista. Jednak ze względów bezpieczeństwa konieczne było właśnie takie poprowadzenie szlaku. Na szczęście jest to krótki, 400-metrowy, odcinek. Potem trasa wychodzi na dobrze utrzymane drogi gminne w Leszczewku. Za Starym Folwarkiem znajduje się z kolei najniebezpiecz- niejszy odcinek R-11 w parku. Tutaj nie było już innej możliwości i szlak musiał “wyjść” na ruchliwą drogę 653, aż do skrętu w gruntową drogę w kierunku Magdalenowa. Zachowajmy szczególną ostrożność na tym, mającym około 500 metrów, odcinku. Począwszy od Starego Folwarku trasa rowerowa R-11 biegnie wspólnie z Europejskim Dalekobieżnym Szlakiem Pieszym E-11. Zbieżność numerów szlaków jest całkowicie przypadkowa, natomiast wprowadza trochę zamieszania. 

  

  

 

    

Oba szlaki biegną razem przez Magdalenowo i Rosochaty Róg. W Mikołajewie trasy rozchodzą się. Szlak R-11 wyprowadza turystów na drogę asfaltową, która przebiega przez Maćkową Rudę do Wysokiego Mostu, w  którym znowu przez chwilę oba międzynarodowe szlaki biegną razem. Jednak E-11, jak na szlak pieszy przystało, skręca w mało uczęszczane drogi gruntowe, natomiast R-11 dalej wiedzie asfaltówką do Pogorzelca, przed którym opuszcza granice parku. Kolejne miejscowości, przez które przebiega trasa R-11, to: Białogóry, Sejny, Żegary, Dusznica i  Ogrodniki. 

  

Suwalski odcinek szlaku R-11 jest pierwszym w Polsce oznakowanym fragmentem tej trasy. Jak można zauważyć, szlak R-11 w  większości prowadzi drogami asfaltowymi. Takie rozwiązanie było konieczne ze względu na wymagania, jakie stawia się sieci Euro Velo. Trasy powinny spełniać standardy dla rowe- rzystów poruszających się z pełnym bagażem.

  

Krajowy szlak rowerowy Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny rozpoczyna się w Starym Folwarku koło zespołu obiektów PTTK. Bezpośrednim motywem jego powstania była współpraca z litewskim biurem Euroregionu Niemen w Mariampolu i stowarzyszeniem rowerowym ATGAJA. W jej wyniku realizowany jest projekt utworzenia dwóch okrężnych szlaków rowerowych, po litewskiej i polskiej stronie Suwalszczyzny. Z chwilą pełnego otwarcia się granic naszych krajów powstałyby szlaki łączące oba „pierścienie”, tworząc wspólną sieć tras rowerowych. W zeszłym roku powstała pierwsza, północna część polskiego pierścienia rowerowego. Pętlę zamyka szlak R11, przy którym pierścień zaczyna się i  kończy. Pierścień rowerowy Suwalszczyzny oznakowany jest kolorem niebieskim i przebiega między innymi przez następujące miejscowości: Stary Folwark, Suwałki, Dowspudę, Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Stańczyki, Wiżajny, Rutkę-Tartak, Puńsk i Żegary. Na terenie parku po opuszczeniu Starego Folwarku szlak kieruje się na północ. Tutaj rowerzyści napotkają dość stromy podjazd. Jednak warto go pokonać, bo na końcu podjazdu jest wieża widokowa z panoramą okolicy. Dalej przez wieś Leszczewo trasa doprowadza do mostu przez rzekę Kamionkę. Za Kamionką szlak biegnie przez las, najpierw Kościelną Drogą a po minięciu drewnianego krzyża Piotrowiańskim Gościńcem. Po opuszczeniu lasu trasa kieruje się przez Małą Hutę do Suwałk, wspólnie z  (również niebieskim) szlakiem pieszym. PTTK planuje oznakowanie południowej części Pierścienia rowerowego Suwalszczyzny. Zamknie się z ten sposób ogromne, blisko 400-kilometrowe koło, otaczające teren trzech powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. 

  

Na terenie WPN-u w ostatnich latach różne organizacje podejmowały próby znakowania szlaków rowerowych. Niestety, szlaki te od początku nie były czytelne w terenie i, jak dotychczas, brak było ciągłości utrzymania oznakowań w należytym stanie. Suwalski oddział PTTK od wielu lat z powodzeniem utrzymuje blisko 1200 km szlaków pieszych na terenie Suwalszczyzny i wschodniej części Mazur. Pozwala to mieć nadzieję, że podobnie będzie ze szlakami rowerowymi, czego serdecznie życzymy. 

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł