Redakcja

w skład Zespołu Redakcyjnego
kwartalnika WIGRY wchodzą:

Zbigniew Bielawski
Zbigniew Bogusławski
Jarosław Borejszo
Joanna Adamczewska (red. techniczny)
Maciej Kamiński (red. naczelny)
Lech Krzysztofiak
Jacek Łoziński
Zdzisław Szkiruć
Krystyna Lubosza Wesołowska

wersję internetową przygotowała:
KAJA
Janina Elżbieta Kamińska

     


Chruścik
(fot. L.Krzysztofiak)

POWRÓT do spisu treści