Nr 1/2001

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Jarosław Borejszo 

      

TURYŚCI MILE WIDZIANI

   

 

    

Atutem naszego regionu jest turystyka prowadzona z myślą o zachowaniu środowiska naturalnego, unikająca dużych skupisk ludzkich i ułatwiająca aktywny kontakt z przyrodą. W skrócie nazywa się ją ekoturystyką. Coraz więcej ludzi potrzebuje interesujących, indywidualnych wyjazdów w piękne miejsca. Poszukuje kontaktu z przyrodą, z mieszkańcami wsi, ich zwyczajami, sztuką i sposobem życia. Wycieczki bazujące na kontakcie z przyrodą czy na zwiedzaniu zabytków kultury, wymagają atrakcyjnego środowiska oraz ciszy i spokoju - warunków jakie oferuje Wigierski Park Narodowy. Ekoturystyka oznacza ograniczenie w niektórych miejscach penetracji turystycznej i niedopuszczenie do rozwoju bazy turystycznej na zbyt wielką skalę. Ale to właśnie jest atutem coraz częściej przyciągającym turystów.

   

Rośnie obecnie zapotrzebowanie na kwatery prywatne w odnowionych, starych budynkach lub nowych - prostych, ale wygodnych. Jest to kontrast dla wielkich hoteli i apartamentów związanych z turystyką masową. Park Narodowy nie zastąpi organizatorów turystyki. Podstawowym jego zadaniem w tej dziedzinie jest udostępnienie swojego obszaru i tworzenie warunków dla tych jej form, które nie szkodzą środowisku. Podstawową zasadą, funkcjonującą we wszystkich parkach narodowych, jest możliwość ich poznawania wzdłuż znakowanych szlaków turystycznych oraz dróg publicznych.

Odpoczynek na pomoście nad Wigrami (fot.J.Borejszo)

 

Wigierski Park Narodowy ma dobrze rozwiniętą sieć szlaków i dróg. W jego granicach znajduje się 14 znakowanych szlaków o różnej długości, od krótkich szlaków łącznikowych, po okrężny szlak wigierski, mający około 50 km. Razem z udostępnionymi drogami gruntowymi łączna długość oznakowanych tras dla turystów wynosi 190 km.

Oprócz tego, na potrzeby rosnącego ruchu turystycznego zostały wyznaczone i zagospodarowane 3 ścieżki edukacyjne: "Las", "Suchary" i "Płazy", a w bieżącym roku przybędzie czwarta - "Jeziora". Pod względem długości szlaków na jednostkę powierzchni lądu, Wigierski Park Narodowy zajmuje piąte miejsce wśród 22 polskich parków narodowych.

   

Przybywając na teren Parku należy wykupić kartę wstępu. Większość parków narodowych pobiera opłaty od odwiedzających. Jest to konieczne, ponieważ zajmowanie się turystyką kosztuje. Pamiętamy jednak, że turyści płacąc oczekują wyższej jakości usług i lepszego zagospodarowania. Dlatego co roku znaczne środki wydawane są na remont i rozbudowę infrastruktury turystycznej. Trudno wymienić wszystkie elementy tej infrastruktury, ale dla przykładu: na terenie WPN mamy 7 wież widokowych, ponad 300 drogowskazów turystycznych ustawionych w 121 miejscach, około 800 m kładek prowadzących przez tereny podmokłe, około 50 zagospodarowanych miejsc odpoczynku.

  

W ostatnich latach na terenie Wigierskiego Parku Narodowego dobrze rozwija się baza noclegowa. Powstaje w takich miejscach i w taki sposób, by nie następowała dewastacja środowiska przyrodniczego. Powstająca nowa baza noclegowa coraz lepiej spełnia wymagania współczesnego turysty oraz wymogi ochrony środowiska. Popularna stała się agroturystyka. Ma na to wpływ wzrost aktywności lokalnej ludności w poszukiwaniu nowych środków do życia. Obecnie na terenie Parku około 20 gospodarzy oferuje noclegi w swoich gospodarstwach.

  

Oprócz tego już 9 leśniczówek i gajówek WPN dysponuje pokojami gościnnymi. W ostatnich latach w WPN oraz jego otulinie powstało 8 nowych pensjonatów i niewielkich hoteli. Dodatkowo na terenie Parku stale funkcjonuje baza hotelowa Domu Pracy Twórczej w Wigrach, Dom Wycieczkowy PTTK w Starym Folwarku, oraz 2 Ośrodki Wypoczynkowe w Gawrychrudzie i Płocicznie.

   

W ciągu 11 lat istnienia Parku na gruntach prywatnych powstało 12 nowych, przyzagrodowych pól namiotowych. Razem z czterema polami namiotowymi zarządzanymi przez WPN oraz dwoma przez PTTK, na terenie Parku mamy 18 takich obiektów. Liczbę miejsc noclegowych na terenie WPN szacuje się obecnie na około 2600.W rejonie Parku dobrze się również rozwija sfera pozostałych usług turystycznych. Powstają nowe punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu. Można na przykład wypożyczyć rowery czy pojeździć na koniach. W 1999 roku na Wigry powrócił statek z turystycznymi rejsami pasażerskimi, a w roku bieżącym zostanie uruchomiona linia Wigierskiej Kolei Wąskotorowej, na trasie Płociczno-Krusznik.

Dyrekcja Parku aktywnie promuje racjonalne zagospodarowanie turystyczne Parku i z przychylnością odnosi się do inicjatyw miejscowej ludności. Park nieodpłatnie reklamuje prywatne obiekty turystyczne w swoich wydawnictwach oraz świadczy usługi recepcyjne. Dążąc do uporządkowania spraw kotwiczenia łodzi wędkarskich, dzięki staraniom Parku dwóch rolników (z Cimochowizny i z Rosochatego Rogu) urządziło płatne cumowiska, parkingi oraz małe pola namiotowe. Około 30 osób świadczących usługi turystyczne współpracuje z Parkiem i rozprowadza materiały promocyjne, karty wędkarskie i karty wstępu na zasadzie prowizji. Dwie osoby uzyskały pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu wypożyczalni sprzętu pływającego.

  

Wigierski Park Narodowy, przy współpracy z branżą turystyczną i miejscową ludnością, wciąż będzie zwiększał aktywność jako animator turystyki i wypoczynku.

   

Rowerzyści (fot. J.Borejszo)

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.