Nr 4/2005

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

(fot. J.Borejszo)

(fot. M. Kamiński)

   

Katarzyna Łukowska
    

  

Wigierskie

Stowarzyszenie

Turystyczne

(1)

    

  

Walory przyrodnicze i krajobrazowe zapewniają Suwalszczyźnie doskonałe warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki, rekreacji i wypoczynku. Czarna Hańcza wraz z Kanałem Augustowskim jest jednym z najpopularniejszych szlaków wędrówek kajakowych, a brzegi jeziora Wigry atrakcyjnym miejscem wypoczynku w kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych. Bliskość Puszczy Augustowskiej przyciąga rosnące rzesze turystów. Pobyt nad czystymi i obfitymi w ryby jeziorami zadowolić może najbardziej wymagających wędkarzy i miłośników żeglarstwa. Wędrowców zapraszają liczne szlaki piesze, rowerowe i konne prowadzące przez najciekawsze fragmenty puszczy i otwarte krajobrazy kulturowe. Długo zalegająca pokrywa śnieżna sprzyja wędrówkom narciarskimi i przejażdżkom saniami. Teren Wigierskiego Parku Narodowego jest doskonałym miejscem dla rozwoju turystyki. Od lat 20. XX wieku turystyką zorganizowaną na terenie północno-wschodniej Suwalszczyzny zajmowało się Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, później Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Dziś Oprócz PTTK, działa na tym terenie Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne, którego członkowie zajmują się organizacją turystyki pobytowej i aktywnej.

  

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne (WST) zostało założone w lipcu 2003 roku. Zrzesza w swoim gronie osoby i podmioty gospodarcze związane z turystyką wokół jeziora Wigry. Z roku na rok przybywa członków stowarzyszenia. Dziś w jego szeregach działają 34 osoby. Są to właściciele pensjonatów, gospodarstw agoturystycznych, właściciele firm świadczących usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Wszystkim osobom działającym w stowarzyszeniu zależy na jak najlepszym wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kul- turowych, aby zainteresować oraz zachęcić turystów do przyjazdu na Suwalszczyznę. 

   

   

   

Priorytetowymi celami stawianymi przez stowarzyszenie jest podejmowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych, kulturalnych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu. Członkom stowarzyszenia zależy na dobrej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych. Stowarzyszenie powstało również po to, aby promować zarówno ofertę członków WST jak i piękno Suwalszczyzny.

  

Stowarzyszenie jest również pomysłodawcą imprez cyklicznych: „Nocy świętojańskiej" i festynów związanych z otwarciem sezonu turystycznego. Spotkania te są organizowane przy współpracy z Urzędem Gminy Suwałki.

  

  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł