Nr 4/2005

 Z ŻYCIA PARKU   

Zima nad Zatoką Słupiańską (fot. M.Kamiński)

   

Tegorocznej zimie nie było spieszno nad Wigry. Pierwsze opady śniegu zanotowano dopiero w końcu listopada — znacznie później niż w poprzednich latach.

W lasach Wigierskiego Parku Narodowego w ostatnich miesiącach prowadzono zabiegi związane z przygotowaniem drzewostanu do tzw. odnowień. Prace rozpoczęto od porządkowania wyznaczonych powierzchni — czyli usuwania zakrzaczeń, następnie gleba została przekopana. Prace wykonano na powierzchni 8,04 hektara na terenie niemal wszystkich obwodów ochronnych (leśnictw) parku. Wiosną, na tak przygotowanej glebie zostaną zasadzone młode drzewka, głównie dęby, graby i lipy. Nowe sadzonki uzupełnią luki w istniejącym drzewostanie.

Jesienią przeprowadzono również ocenę jakości młodych drzew, zasadzonych przed rokiem i przed pięcioma laty; pod uwagę brane były takie czynniki jak np. uszkodzenia na skutek zgryzania przez zwierzynę oraz stan zdrowotny sadzonek. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie czterostopniowej skali: stan bardzo dobry, dobry, zadowalający, zły. W parku sprawdzono 41 upraw, których jakość określono w większości na „bardzo dobrą" i tylko trzy z nich zakwalifikowano jako „dobre". W praktyce oznacza, to że sadzonki przyjęły się, są w dobrym stanie i w przyszłości wyrosną z nich zdrowe i dorodne drzewa.

15 listopada wznowiła swoją pracę parkowa wylęgarnia ryb w Tartaku. Do 6 grudnia zgromadzono w niej 319 litrów ikry sielawy i 17 litrów ikry siei, pobranych od ryb z jeziora Wigry. Tegoroczna ilość ikry jest ilością rekordową, gdyż w ostatnich latach pozyskiwano w tym czasie około 200 litrów. Zarodki ryb będą się rozwijały przez całą zimę, a wylęg zostanie wypuszczony do wód jeziora Wigry i Pierty wiosną, zapewne tuż po zejściu lodu z jeziora.

     

 

Joanna Adamczewska

  

Już zima

(1)   

      

  

  

W listopadzie Wigierski Park Narodowy otrzymał oficjalne potwierdzenie, iż został wpisany na listę obiektów Konwencji Ramsar (Iran 1971). Pełna nazwa konwencji brzmi: „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego". Polska w 2002 roku zgłosiła do Sekretariatu Konwencji Ramsar w szwajcarskim Gland, pięć nowych obiektów: jezioro Drużno, Wigierski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy oraz subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym. Wszystkie te obszary zostały umieszczone w tzw. Spisie Ramsar (lub na Liście Ramsar), obejmującej obecnie 13 obiektów w Polsce. Wcześniej status obiektu Konwencji Ramsar uzyskały: rezerwaty: jezioro Łuknajno, jezioro Świdwie, jezioro Karaś, Jezioro Siedmiu Wysp, Słońsk, który włączony został do powołanego w 2001 roku Parku Narodowego „Ujście Warty", Stawy Milickie oraz Biebrzański i Słowiński Park Narodowy.

W dniach 15-18 listopada Wigierski Park Narodowy wziął udział w Ogólnopolskim Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum, które tradycyjnie towarzyszyło Targom POLEKO 2005 w Poznaniu. Forum miało na celu prezentację możliwości edukacyjnych oraz wymianę doświadczeń między ośrodkami z całej Polski. Targi odwiedziło w tym czasie ponad 30 tysięcy osób — głównie nauczycieli i młodzieży szkolnej.

   

Stoisko WPN podczas targów Eko Media Forum
w Poznaniu (fot. J.Adamczewska)

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł