Nr 3/2006

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   Pole namiotowe "Jastrzęby".   Fot. M.Kamiński

 

   

Jarosław Borejszo

  

Poradnik turysty

czyli ...

o czym każdy turysta

wiedzieć powinien

  

   

Wigierski Park Narodowy rocznie odwiedza około 100 tysięcy osób. Większość turystów przybywa do nas w okresie od maja do września. W tym krótkim czasie przyroda parku jest pod silną presją. Wzdłuż szlaków wydeptywane są rośliny, pojawiają się śmieci. Coraz ważniejsze staje się, by turyści postępowali tak, żeby miało to jak najmniejszy negatywny wpływ na przyrodę. Jeden wyrzucony w lesie śmieć nie stanowi większego zagrożenia, ale jeżeli śmieci zostawi tysiąc osób, problem staje się poważny. Stąd zrodził się pomysł na zaprezentowanie podstawowych zasad zachowania w czasie pobytu w naszym parku. Oczywiście przedstawione poniżej przykłady są uniwersalne i należy z nich korzystać przy wszelkich wyjazdach, zwłaszcza do miejsc cennych przyrodniczo.

  

1. Zaplanuj swój wyjazd

i dobrze się do niego przygotuj.

Przed przyjazdem do parku zdobądź trochę praktycznych informacji, np.: gdzie znajduje się centrum informacji turystycznej, jaki jest telefon kontaktowy do parku (może jest telefon alarmowy), gdzie jest dyrekcja parku (dla przypomnienia – dyrekcja parku wraz z naszym centrum informacji turystycznej znajduje się we wsi Krzywe, 4 km od Suwałk w kierunku Sejn, a telefon alarmowy służby ochrony przeciw- pożarowej parku jest następujący: 602 44 21 56). Dobrze, jeżeli zaopatrzysz się w mapę terenu. Możesz przeanalizować na niej np. swoje plany pieszych wędrówek. Sprawdź, gdzie są miejsca udostępnione do uprawiania turystyki, a gdzie są strefy zamknięte. Zapoznaj się z możliwościami poruszania się po parku. Zastanów się, czy nie warto przesiąść się z samochodu na rower lub pochodzić pieszo. Sprawdź, gdzie możesz zostawić swoje auto. Do pakowania jedzenia używaj pojemników żywnościowych wielo- krotnego użytku, w ten sposób ograniczysz powstawanie śmieci.

  

2. Przestrzegaj obowiązujących na terenie parku zasad zachowania.

Każdy turysta przybywający do nas powinien znać zarządzenie dyrektora w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego dla celów turystycznych, naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, a wędkarze dodatkowo regulamin amatorskiego połowu ryb w wybranych wodach WPN. Te dwa ważne dokumenty znajdziesz w Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem oraz na naszej stronie internetowej www.wigry.win.pl. Musisz mieć świadomość, że istnieją pewne ograniczenia dotyczące miejsc i sposobów uprawiania turystyki na terenach cennych przyrodniczo. Oto kilka najważniejszych zasad:

poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach i ścieżkach;

pojazdem spalinowym możesz poruszać się wyłącznie po drogach publicznych;

postój pojazdu spalinowego jest dozwolony tylko na oznakowanych parkingach;

dowiedz się, jaki jest aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu, być może wprowadzono zakaz wstępu do lasu;

pamiętaj o wykupieniu karty wstępu do WPN-u, możesz ją nabyć w Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem, w leśniczówkach, na polach namiotowych oraz w kwaterach agroturystycznych.

  

3. Kiedy wędrujesz lub biwakujesz,

nie pozostawiaj śladów swojej obecności.

Nie zbaczaj z wyznaczonych szlaków i ścieżek. Często w ich otoczeniu rosną cenne i bardzo wrażliwe na wydeptywanie rośliny. Staraj się zachować ciszę. Nie płosz głośnym zachowaniem dzikich zwierząt – one potrzebują spokoju. Rozbijaj biwak tylko w wyznaczonych miejscach. Unikaj miejsc z wrażliwą roślinnością, dotyczy to zwłaszcza roślin na torfowiskach. Jeżeli nie ma toalet, załatwiaj się wystarczająco daleko od wody, szlaków i obozowisk. Odchody wraz z papierem toaletowym staraj się zakopywać lub przynajmniej przykryj ziemią.

  

4. Zabierz ze sobą, to co przyniosłeś.

Zabierz wszystkie swoje śmieci. Nie zostawiaj pustych opakowań, butelek, itp. Po prostu to co przyniosłeś, zabierz z powrotem. Miejsce odpoczynku pozostaw takie, jakim je zastałeś.

  

  

  

   

5. Myj siebie i naczynia na suchym lądzie.

Nie myj się w jeziorze czy rzece. Napełnij odpowiednie naczynie (np. miskę) i rób to na suchym lądzie. Brudną wodę wylej na ziemię. Podobnie postępuj z brudnymi naczyniami. Zminimalizujesz w ten sposób zanieczyszczanie ekosystemów wodnych. Nie do przyjęcia jest mycie pojazdów silnikowych nad brzegiem wód. Miska powinna być stałym elementem wyposażenia każdego turysty przebywającego nad wodami parku. Bardzo wygodne są też specjalne worki wykonane z czarnego tworzywa i zaopatrzone w kranik. Napełnia się je wodą, a czarny kolor powoduje, że woda się w nich szybko nagrzewa. Z pomocą takiego przenośnego prysznica można wziąć kąpiel bez potrzeby wchodzenia do rzeki lub jeziora. Worki takie można kupić w sklepach ze sprzętem turystycznym.

  

Prysznic turystyczny. Fot. J.Borejszo

  

6. Używaj ognia z ostrożnością.

Generalną zasadą na terenach leśnych i w strefie 100 m od granicy lasu jest zakaz używania otwartego ognia. Dotyczy to również palenia tytoniu z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Nie wyrzucaj niedopałka papierosa na ściółkę w lesie. Zrób to w miejscu bezpiecznym, np. do kosza na śmieci, popielniczki w samochodzie, niedopałek możesz też zakopać na drodze gruntowej. Niedopuszczalne jest wyrzucanie tlącego się niedopałka z pędzącego przez las samochodu. Pamiętaj, że w okresie wiosenno - letnim, przy niewielkiej ilości opadów, podatność lasu na zapalenie jest bardzo duża.

Jeżeli chcesz rozpalić ognisko, wiedz, że na terenach śródleśnych dozwolone jest to wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela lub zarządcę terenu. W parku są to pola biwakowe i urządzone miejsca odpoczynku „Dziupla” w Krzywem i „Powały” koło Gawrych Rudy. Jeśli już rozpaliłeś ognisko, kontroluj je. Sprawdź, czy płomienie nie zagrażają otoczeniu. Dobrze jeżeli masz szpadel (idealna jest saperka), który posłuży Ci do zasypania ognia, można go również zalać wodą, posługując się jakimkolwiek naczyniem. Nie zostawiaj po sobie niedogaszonego ogniska. Wiatr może rozrzucić żar, w wyniku czego zapali się ściółka. Oszczędzaj opał. Używaj drewna przygo- towanego przez pracowników parku, możesz nazbierać chrustu w lesie. Nie łam gałęzi drzew i krzewów. Jeśli używasz kuchenki do gotowania, postaw ją w bezpiecznym miejscu i nie zostawiaj rozpalonej bez kontroli. Po zakończeniu gotowania zbierz puste pojemniki lub butelki po paliwie. Te same zasady dotyczą grillowania. Bądź ostrożny. Pozostały żar musi całkowicie wystygnąć, zanim go wyrzucisz. W miarę potrzeby dogaś go. Pamiętaj, że podczas najwyższego (trzeciego) stopnia zagrożenia pożarowego lasów obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i tytoniu na terenach leśnych parku.

  

Ognisko na polu namiotowym „Jastrzęby”. Fot. J.Borejszo

  

Pamiętajmy, że od naszego zachowania w plenerze zależy to, czy inni, przyszłe pokolenia (nasze dzieci !), będą również miały możliwość kontaktu z prawdziwie dziką przyrodą. Dbajmy o przyrodę, miejmy świadomość, że od nas zależy jej dobra kondycja. Chyba każdy z nas chciałby żyć w czystym, „zielonym” otoczeniu.

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł