Nr 1/2009

 HISTORIA, TRADYCJA, KULTURA   


Muzeum Wigier z lotu ptaka (fot. H.Stojanowski)

  

Maciej Ambrosiewicz

  

 

MUZEUM WIGIER

(1) 

 

    

  

  

Muzeum Wigier jest otwartym dla wszystkich obiektem Wigierskiego Parku Narodowego. Przez cały rok pełni funkcje wystawiennicze i edukacyjne oraz związane z obsługą ruchu turystycznego. Mamy nadzieję, iż wkrótce stanie się jedną z największych atrakcji Suwalszczyzny.

  

Obiekt mieszczący obecnie Muzeum Wigier ma długą i burzliwą historię, którą opisaliśmy już w naszym kwartalniku w artykule „Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach”.

  

WPN przejął zniszczony budynek dawnej stacji w roku 1992. Po ponad dziesięciu latach starań o środki niezbędne do utworzenia muzeum, opracowany został projekt architektoniczny przyszłego obiektu edukacyjnego. Zadanie to wykonał zespół architektów z Atelier Zetta – białostockiej firmy kierowanej przez Zenona Zabagło. Projekt zakładał odbudowę i adaptację do celów wystawienniczych budynku dawnej stacji oraz wzniesienie nowego obiektu – nowoczesnego akwarium słodkowodnego. Obydwa budynki miały zostać połączone holem wejściowym.

  

Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, Stary Folwark,

około 1935 roku (fot. archiwum WPN)

  

Projekt Stacji Edukacyjnej WIGRY, Atelier Zetta -

Zenon Zabagło (wizualizacja B.Krzywicki)

  

W roku 2003 koszt całości przedsięwzięcia był wyceniany na 28 mln złotych. Pomimo bardzo intensywnych starań, podejmowanych przez ówczesnego dyrektora WPN Zdzisława Szkirucia, przez długi czas nie mogliśmy pozyskać funduszy na realizację projektu.

 

   

Budynek muzeum znajduje się na brzegu jeziora Wigry, w miejscowości Stary Folwark. Mieści się w odrestaurowanym budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, która funkcjonowała nad Wigrami do września 1939 roku. W muzeum przygotowano ekspozycję stałą, prezentującą historię nadwigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska i ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego, działalność człowieka oraz historię i dokonania dawnej Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. Muzeum mieści salę laboratoryjną, przeznaczoną do zajęć edukacyjnych oraz salę projekcyjną – miejsce prezentacji filmów, pokazów przezroczy, seminariów i warsztatów. Część pomieszczeń przeznaczona jest na wystawy okresowe.

  

Negocjacje z potencjalnymi sponsorami – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundacją Ekofundusz kazały zrewidować pierwotny zamysł realizacji przedsięwzięcia w pełnym wymiarze, dając jednak nadzieję na sfinansowanie pierwszego etapu inwestycji – odbudowę i udostępnienie do zwiedzania dawnej Stacji Hydrobiologicznej. Należało w związku z tym zmienić wcześniej opracowane projekty techniczne i założenia scenariusza ekspozycji.

  

   Ostatecznie, szansa na wykonanie pierwszego etapu projektu pojawiła się latem 2007 roku. Budowa została sfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt nosił nr i nazwę: Z/2.20/I/1.4/353/05, „Stacja Edukacyjna Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku, I etap”. Druk materiałów informacyjnych dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2007 roku i zostały zakończone w październiku 2008 roku. Łączny koszt brutto inwestycji wyniósł 9 293 577,95 złotych.

  

Otwarcie Muzeum Wigier dla zwiedzających odbyło się w dniu 22 stycznia 2009 roku. Na uroczystość przybyli: wnuk, wnuczka i prawnuczka doc. Alfreda Lityńskiego, przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, duchowieństwa, instytucji finansujących budowę i wyposażenie Muzeum, autorzy projektów, wykonawcy, koledzy z najbliższych parków narodowych i kraj- obrazowych Polski i Litwy, dyrektor Zespołu Szkół w Urszulinie im. Alfreda Lityńskiego, służby mundurowe, przedstawiciele Rady Naukowej WPN oraz współpracujących z parkiem instytucji i organizacji (zobacz nasz fotoreportaż).

 

Podstawowe informacje
Inwestor: Wigierski Park Narodowy
Kierownicy projektu: Maciej Ambrosiewicz (wyposażenie wnętrz i wystawy), Marek Wrona (prace budowlane)
Projekt architektoniczny: „Atelier ZETTA” Zenon Zabagło, Białystok
Projekt plastyczny: Iga Borkowska, Paweł Migdalski
Generalny wykonawca: Konsorcjum Budowlane „KONS-BUD” S.A., Suwałki
Kierownik budowy: Andrzej Ulicki
Inżynier kontraktu: „TOMAS CONSULTING” T. Perkowski, S.J., Białystok
Scenariusze wystaw: zespół pracowników Wigierskiego Parku Narodowego - Joanna Adamczewska, Jacek Adamczewski, Jarosław Borejszo, Joanna Górecka, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Wojciech Misiukiewicz, Marek Wrona, Zdzisław Zaborowski - pod kierunkiem Macieja Ambrosiewicza i Macieja Kamińskiego
Autorzy zdjęć: Jarosław Borejszo, Tomasz Burba, Maciej Kamiński, Piotr Malczewski, Wojciech Misiukiewicz, Jan Ostrowski, Hubert Stojanowski
Wypożyczenie eksponatów: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach; Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Ofiarodawcy: Władysław Kowalski, Katarzyna Mitros, PZW Suwałki,PPMD „Kruszbet” S.A. Suwałki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Warszawa, Stanisław Łukowski
Multimedia: „Info-Box”, Cieszyn
Filmy i prezentacje: „Fabryka Filmu”, Przemysław Orcholski, Warszawa; Piotr Fiedorowicz, WPN
Wykonanie wystaw: „SITODRUK” - G. Pietrzak i T. Burba, Suwałki; Adam Biełaga; Iga Borkowska; Jerzy Malinowski; Paweł Migdalski
Projekt logo: Marek Freudenreich
Konsultanci: Marek Freudenreich, Piotr Śliwowski

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł