Nr 1/2009

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

fot. J.Borejszo

 

   

Barbara Perkowska,

Adam Januszewicz

  

WPN

w oczach turystów

 

(1) 

   

Wigierski Park Narodowy to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych, odwiedzany corocznie przez ponad 110 tysięcy turystów. Zdecydowana większość z nich przybywa do parku w okresie od maja do października. Coraz ważniejsze staje się takie kierowanie ruchem turystycznym, aby mógł on dotrzeć do interesujących obiektów, a jednocześnie nie powodował zagrożenia dla przyrody. Dlatego też postanowiliśmy zebrać jak najwięcej informacji o tym kto nas odwiedza, na jak długo, jak spędza czas, czego oczekuje i jak ocenia aktualną ofertę i zagospodarowanie turystyczne parku.

  

Od 2006 roku systematycznie gromadzimy dane dotyczące ruchu turystycznego, posługując się badaniami ankietowymi. Ankietyzację turystów prowadzą pracownicy zespołu ds. udostępnienia parku, osoby obsługujące pokoje gościnne w leśniczówkach oraz studenci odbywający praktyki. Ankiety wypełniane są na szlakach turystycznych, kąpieliskach, przy kolejce wąskotorowej, na polach namiotowych, w leśniczówkach, kwaterach prywatnych, Domu Pracy Twórczej w Wigrach i w innych miejscach odwiedzanych przez turystów.

  

Ważnym pytaniem jest dla nas to, w jaki sposób turyści zdobywają wiedzę o walorach i atrakcjach WPN. Okazuje się, że ponad 50% badanych osób uzyskała informacje o parku z Internetu. Dobrze oceniana strona internetowa zachęciła wielu turystów do jego odwiedzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się: poprzednie wizyty oraz znajomi lub krewni. Sprawdza się więc zasada, że zadowolony turysta wraca i jest najlepszą formą promocji; inwestycja w kosztowne reklamy nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, podobnie jak udział w targach turystycznych.

   

Turyści odwiedzający park to w większości Polacy. Najczęściej są to mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego (ponad 30%). Duży odsetek stanowią mieszkańcy województwa śląskiego. Około 70% turystów pochodzi z miejscowości mających ponad 100 tys. mieszkańców. Podobnie jak w innych parkach narodowych województwa podlaskiego turyści zagraniczni stanowią około 10% wszystkich odwiedzających. Pochodzą oni przede wszystkim z Niemiec, Szwajcarii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii; znacznie rzadziej spoza Europy – z USA, Australii, Japonii czy RPA.

  

Największą grupę turystów stanowią rodziny z dziećmi, kolejną – grupy zorganizowane i wycieczki szkolne. Znaczny odsetek turystów to osoby młode, do 30 roku życia. Ludzie w tym wieku poszukują przede wszystkim aktywnych form spędzenia czasu. Dużym powodzeniem cieszą się od lat takie formy zakwaterowania jak: nocleg w kwaterze prywatnej, leśniczówce, u znajomych, na polu namiotowym, a więc takie, które są względnie tanie. Turyści wyżej oceniają ten rodzaj zakwaterowania niż pobyt w położonym dalej od parku hotelu czy innym obiekcie obsługującym turystyką masową. Liczbę miejsc noclegowych na terenie parku szacuje się na ok. 2600, z tego 80% jest sezonowych.

 

Turyści przyjeżdżają do parku zazwyczaj na dłuższe pobyty – około 60% przebywa w parku tydzień lub dłużej. Pobyty jednodniowe to przede wszystkim wycieczki szkolne, spływy kajakowe oraz wycieczki zakładowe, pielgrzymki udające się do Wilna, dla których pobyt w parku jest jednym z etapów wycieczki.

  

         Źródło informacji o Wigierskim Parku Narodowym

  

Długość pobytu turystów

  

  

  

ciąg dalszy  

  

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł