Nr 3/2009

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

fot. J.Borejszo

Patron szlaku - rzeźba przed budynkiem dyrekcji parku
(fot. J. Borejszo)

 

   

Jarosław Borejszo

  

SZLAKIEM

LITYŃSKIEGO

 

  

Kontynuujemy rozpoczęty we wcześ- niejszych numerach kwartalnika „Wigry” cykl artykułów opisujących znakowane szlaki z terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Tym razem zapraszam wszystkich na szlak prowadzący z Krzywego do Starego Folwarku. Oznakowany jest symbolami trasy pieszej (kolorowy pasek pomiędzy dwoma białymi) kolorem czerwonym. Można go też przejechać rowerem, choć napotkamy dwa odcinki trudne dla rowerzystów. Jego długość wynosi 7 km. Szlak ten nosi imię Alfreda Lityńskiego, wybitnego biologa, orga- nizatora i długoletniego kierownika Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach – placówki naukowej, działającej na tym terenie od 1920 do 1939 roku. Alfred Lityński oraz jego współpracownicy należeli do grona prekursorów idei ochrony Wigier a ich badania stanowiły fundamentalny materiał stanowiący podstawę do utworzenia tutaj parku narodowego. Trasa symbolicznie łączy siedzibę WPN-u - jednostki obecnie zajmującej się ochroną Wigier, z dawną placówką, której działalność przyczyniła się do objęcia ochroną tego niezwykłego akwenu. W budynku byłej stacji hydrobiologicznej w Starym Folwarku mieści się obecnie Muzeum Wigier.

  

Ale wróćmy na nasz szlak. Jest atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo, spotkamy na nim wspaniałe stare lasy, torfowiska pod Leszczewkiem, widoki na Jezioro Leszczewek i Wigry z zabytkowym zespołem poklasztornym. Zarówno punkt początkowy, jak i końcowy mają dogodne połączenie autobusowe z Suwałkami i Sejnami. Szlak zaczyna się obok dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Jest tu parking oraz przystanek autobusów miejskich (nr 2 z Suwałk) i PKS. Zanim wyruszymy, powinniśmy zatrzymać się przy wejściu do siedziby parku koło pamiątkowego kamienia poświęconego A. Lityńskiemu.

  

  

  

  

Szlak prowadzi po drogach o bardzo zróżnicowanej nawierzchni (ta informacja jest szczególnie ważna dla rowerzystów). Po asfalcie będziemy poruszać się na początkowym półkilometrowym odcinku (A-B, szosa Suwałki-Sejny-Ogrodniki), w Leszczewku (odcinek F-G) i w Starym Folwarku (odcinek H-I). Odcinki B-C (Bindasowa Droga), D-E (Sobolewski Gościniec) oraz G-H prowadzą po drogach żwirowych. Poważniejsze trudności rowerzyści napotkają na odcinkach C-D oraz E-F. Są to leśne ścieżki a dodatkowo w tych miejscach trzeba pokonać spore górki. Pod względem krajobrazowym szlak wyraźnie dzieli się na dwie połowy. Najpierw wiedzie przez tereny leśne. Zobaczymy tu spore fragmenty starych drzewostanów, w których najstarsze sosny i świerki mają około 150 lat. W połowie odcinka D-E, kierując się za drogowskazem „Modrzewie 300 m” warto na chwilę zejść z głównej trasy i zobaczyć grupę potężnych 260-letnich modrzewi europejskich. Na odcinku E-F miniemy niewielkie podmokłe zagłębienie. To wspaniały przykład torfowiska wysokiego, szczególnie pięknie wyglądającego wiosną, gdy owocuje wełnianka. Druga połowa szlaku prowadzi pośród otwartych krajobrazów wsi Leszczewek. Na przesmyku między je- ziorami Leszczewek i Wigry otwiera się wspaniały widok na pokamedulski zespól klasztorny, malowniczo położony na przeciw- ległym brzegu jeziora Wigry. W Starym Folwarku koniecznie trzeba zwiedzić Muzeum Wigier, na co powinniśmy zarezerwować około 1 godziny. We wsi jest możliwość posilenia się w restauracjach i zrobienia zakupów spożywczych. Spragnieni widoków na klasztor i jezioro powinni dojść do końca szlaku w pobliżu ośrodka PTTK i wejść na wieżę widokową położoną na Łysej Górze (zwanej również Kulwieciową Górą). Stary Folwark jest dobrym punktem wyjściowym na inne nadwigierskie szlaki. Osoby, które zostawiły w Krzywem swoje samochody, mogą tam wrócić czerwonym lub żółtym szlakiem rowerowym. Wtedy cała trasa wyniesie około 14 kilometrów. To w sam raz na jednodniową wycieczkę.

Polecam!

  

  

  

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł