FOTOREPORTAŻ

XX LECIE

Wigierskiego Parku Narodowego

   

fotografie:

Wojciech Misiukiewicz (wm)

Jan Życzkowski (jz)

Elżbieta Perkowska (ep)

kliknij, aby powiększyć

  1    2    3  

4   5   6  

7   8    9   

10   11   12   

  

  

Fot. 1  – Przemawia Mieczysław Bagiński - wiceprzewodniczący Rady Naukowej WPN. (wm)

Fot. 2  –  Minister Janusz Zaleski wręcza odznaczenia „Za zasługi dla ochrony środowiska
              i gospodarki wodnej”. (wm)

Fot. 3  – Wystąpienie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. (wm)

Fot. 4  – Upominki i życzenia od Gminy Suwałki. (wm)

Fot. 5  – Gratulacje od dyrektorów parków narodowych. (wm)

Fot. 6  – Pani Katarzyna Mitros, wnuczka Alfreda Lityńskiego, dokonuje odsłonięcia tablicy. (wm)

Fot. 7  – Wykład nt. wód parku i ich ochrony wygłosił Maciej Kamiński. (wm)

Fot. 8  – O badaniach i monitoringu przyrodniczym opowiedział gościom Lech Krzysztofiak. (wm)

Fot. 9  – Wieczorny koncert terenowej muzyki suwalskiej w wykonaniu zespołu OTAKO. (jz)

Fot. 10  – Zwiedzanie wystawy „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”.  (wm)

Fot. 11  – Przejście przez dolinę Czarnej Hańczy. (wm)

Fot. 12  –  Zakończenie konferencji - dyrektor WPN i jego zastępcy przy torcie urodzinowym. (ep)
  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł