Nr 4/2009

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

Fragment pierwszej strony WWW – grudzień 1999 roku

 

   

Maciej Kamiński

  

WPN dla internautów

 

  

Niedługo minie dziesięć lat od powstania pierwszej witryny internetowej Wigierskiego Parku Narodowego – www.wigry.win.pl. Choć dziś wielu młodych czytelników naszego kwartalnika bez trudności potrafi przygotować własne strony i opublikować je w sieci, to przed dziesięcioma laty była to rzadka umiejętność. Jedynie niektóre polskie parki narodowe miały wówczas własne strony w Internecie.

   

O przygotowaniu przez WPN strony www zdecydował przypadek. W 1999 roku realizowaliśmy, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projekt pt. „Rozwój funkcji edukacyjnej w Wigierskim Parku Narodowym”. Jednym z zadań tego projektu było wykonanie ekspertyzy nt. możliwości wykorzystania w WPN-ie ścieżki edukacji kulturowej. Ścieżka ta była elementem koncepcji utworzenia na polanie w pobliżu leśniczówki Słupie Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego, wraz z Centrum Energii Odnawialnej oraz ścieżką edukacji przyrodniczej. Część opisowa oraz koncepcja projektowa Ośrodka miały zostać przetworzone na postać elektroniczną i nagrane na CD. Zakładano, że płyta będzie dobrym materiałem promującym ideę Ośrodka, a jej zawartość będzie dostępna dla wszystkich użytkowników komputerów, niezależnie od posiadanego oprogramowania. Zdecydowano więc, że płyta będzie odtwarzana w przeglądarce internetowej, wchodzącej w skład systemu operacyjnego prawie każdego komputera.

   

Strona powitalna – listopad 2001 roku

  

Pracownicy parku zgromadzili teksty i materiały ilustracyjne, a dyrektor wytypował informatyka, który podjął się wykonania prezentacji. Cały projekt, zgodnie z umową z NFOŚiGW, miał być zakończony do końca roku. Informatyk wciąż przesuwał terminy przedstawienia projektu prezentacji, a w połowie grudnia oświadczył, iż rezygnuje z dalszej(?) pracy. Katastrofa. Za późno było już na negocjacje ze sponsorem, który i tak w ciągu całego roku wykazywał dużą wyrozumiałość i zaakceptował wiele zmian w pierwotnym harmonogramie i kosztorysie naszych przedsięwzięć.  

  

Nie od dziś mówi się, iż nie święci garnki lepią. Odpowiadając za realizację zadań edukacyjnych parku, zapewniłem dyrektora, iż sam przygotuję prezentację, a cały projekt zostanie zakończony w terminie. Miałem wówczas zaledwie blade pojęcie o projektowaniu dla Internetu. Zakupiłem więc gruby podręcznik języka HTML i książkę o www, po czym zasiadłem do komputera z programem Front Page (w wersji 3, najwyżej 4) do edycji stron. Pracowałem wytrwale, z krótką przerwą na wigilijną kolację. No i udało się. Do końca roku powstała płyta poświęcona Ośrodkowi Rozwoju Zrównoważonego, rozbudowana o część poświęconą samemu parkowi. Właśnie te materiały stały się zaczątkiem obecności Wigierskiego Parku Narodowego w Internecie na początku 2000 roku.

   

  

  

Strona powitalna – październik 2003 roku

  

  

  

  

  

Bardzo żałuję, iż ta pierwsza strona www nie zachowała się, choć prawdopodobnie zawierała tylko podstawowe wiadomości o parku i koncepcji tworzenia Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego. Zawartość strony szybko rozbudowywałem, głównie o treść różnorodnych folderów dotyczących przyrody („Płazy”, „Storczyki”, później „Porosty”) i dziedzictwa kulturowego WPN-u („Ocalić od zapomnienia”). Pojawiła się galeria fotografii, a od początku 2001 roku zaczęły się ukazywać kolejne numery kwartalnika Wigry w wersji online.

  

W listopadzie 2001 roku strona zawierała teksty i ilustracje o łącznej objętości około 16 megabajtów. Do dnia dzisiejszego objętość ta wzrosła do blisko 2 gigabajtów.

     

W czerwcu 2000 roku zainstalowałem na parkowej stronie łącze do statystyk odwiedzin (STAT4U). Z przyjemnością obserwowaliśmy stały i szybki wzrost liczby internautów studiujących zawartość naszej witryny. Do końca 2000 roku odwiedziło nas 3229 gości spoza parku, w 2001 – 13676, w 2002 – 27201, a w kolejnym roku 45413. W roku 2006 liczba odwiedzin wyniosła prawie 114 tysięcy. W kolejnych dwóch latach liczba internautów odwiedzających strony WPN zmniejszyła się do około 97 tysięcy rocznie w roku 2008. Czyżby wpłynęła na to dwuletnia przerwa w wydawaniu naszego kwartalnika?

   

Ciekawy jest rozkład wizyt na naszych stronach w ciągu roku. Jest on jak dotychczas niezmienny. Maksimum wizyt następuje w maju (ponad 15% rocznej „oglądalności”), zaś minimum na ogół we wrześniu. Różnice oglądalności witryny WPN-u w poszczególnych miesiącach przedstawiam na poniższym rysunku.

   

Zmiany „oglądalności” strony WPN-u w ciągu roku,

dane sumaryczne dla lat 2001-2008

   

A o jakiej porze dnia internauci zaglądają na naszą stronę? Okazuje się, że jest ona często odwiedzana zarówno w „godzinach pracy”, z zaskakującym maksimum około godziny 14, jak i po południu, do późnego wieczora.

   

Rozkład odwiedzin strony WPN-u w ciągu doby

   

Oglądalność parkowych stron zmienia się także w ciągu kolejnych dni tygodnia. Najczęściej internauci zaglądają do nas na początku tygodnia, a najrzadziej w soboty.

   

Rozkład odwiedzin strony WPN-u w ciągu tygodnia

  

Witryna WPN-u podoba się naszym gościom. Już w 2001 została ona wyróżniona w konkursie „Internet po polsku”, zdobywając pokaźną liczbę głosów internautów, głównie z województwa podlaskiego. Chwalili nas również autorzy artykułów publikowanych w kwartalniku „Parki Narodowe” i w „Lesie Polskim”. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy w bieżącym roku I nagrodę w ogólnopolskim konkursie Polskiego Klubu Ekologicznego „Ścieżki dydaktyczne parków narodowych”. Elementem oceny oferty poszczególnych parków narodowych była m.in. zawartość stron internetowych, w szczególności dostępność i jakość zamieszczonych w nich materiałów edukacyjnych.

   

Zasoby informacji na naszej stronie z upływem kolejnych lat będą rosły. Chcemy, aby witryna parku była coraz atrakcyjniejsza i jednocześnie pozostawała łatwa w nawigacji. Jak zauważył w swoim wpisie do Księgi Gości jeden z internautów jest ona „lekko archaiczna, z layoutem cokolwiek z poprzedniego wieku”. Pracujemy więc nad nową wersją strony i mamy nadzieję, iż ją opublikujemy w pierwszej połowie przyszłego roku.

   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł