Nr 2/2001

 Z ŻYCIA PARKU   

 Joanna Dąbrowska

PRACOWITA WIOSNA

(1)

 

   

W dniu 20 kwietnia świętowaliśmy w Parku Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tych obchodów jest zwrócenie wszystkim uwagi na zagrożenia jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszanie równowagi między człowiekiem, a środowiskiem, w którym żyje.

Na całym świecie są w tym dniu  organizowane, przez organizacje ekologiczne, spotkania, wiece, odczyty, wystawy, marsze i demonstracje, mające na celu pokazanie niebezpieczeństw, które czyhają na mieszkańców Ziemi, jeśli nadal będą lekceważone prawa natury. Dzień Ziemi obchodzony był na świecie w roku 2001 po raz trzydziesty pierwszy, w Polsce natomiast po raz jedenasty.

  

Grupa uczestników biegu przełajowego
(fot. W.Misiukiewicz)

  

Tego dnia odwiedziło nas około 1500 osób: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Niesłabnące od lat zainteresowanie tą imprezą związane jest z licznymi atrakcjami, jakie obchodom Dnia Ziemi towarzyszą.

  

Wręczanie nagród zwycięzcom
(fot. W.Misiukiewicz)

  

Tradycyjnie przeprowadzono biegi przełajowe (213 uczestników), rozegrano mecze piłki siatkowej. Młodsi wzięli udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz warsztatach plastycznych. Wszyscy chętni mogli udać się na zwiedzanie najciekawszych szlaków w WPN pod opieką przewodników (pieszo i rowerem na jedenastu trasach wycieczkowych), a swoją wiedzę sprawdzić w quizach wiedzy przyrodniczej.

Podczas Dnia Ziemi wręczone zostały nagrody w konkursie plastycznym na plakat pt. "Dzień Ziemi w WPN". W sumie na konkurs nadesłano około 570 prac plastycznych wykonanych przeróżnymi, ciekawymi technikami. Nadesłane prace były dziełem uczniów z 40 przedszkoli, gimnazjów i szkół średnich z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, a nawet łomżyńskiego.

Konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-10 lat, 11-12 lat, 13-16 lat i powyżej 16 lat. Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka  Andrzeja  Strumiłły wytypowała 15 prac

  

 

  

do nagród głównych oraz przyznała 52 wyróżnienia. W siedzibie Parku można podziwiać prace laureatów na wystawie czasowej.

Nagrody zostały zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW.

 

Przeciąganie liny to świetna zabawa
(fot. W.Misiukiewicz)

  

W kwietniu pracownicy WPN oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku uczestniczyli w pierwszej, dwutygodniowej wizycie studialnej we Francji. Program szkoleń realizowany jest we współpracy z francuskim Parkiem Regionalnym La Brenne w ramach projektu "Kształcenie kadr w instytucjach zarządzających lokalnym środowiskiem wg. zasad rozwoju zrównoważonego". Szkolenia, finansowane przez Program Wspólnot Europejskich "Leonardo Da Vinci", trwać będą do maja 2002 roku. Tematyka pierwszego wyjazdu dotyczyła zagadnień ochrony różnorodności przyrodniczej, w szczególności zaś tworzenia europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000.

  

W dniach 25-26 kwietnia Muzeum Przyrody w Drozdowie zorganizowało cykl imprez z okazji obchodów Dnia Ziemi pod hasłem "Parki Narodowe i Krajobrazowe Województwa Podlaskiego". Pracownicy WPN wygłosili 12 prelekcji w szkołach średnich powiatu łomżyńskiego (Łomży, Marianowie, Jedwabnem). Muzeum w Drozdowie przygotowało również ekspozycję części zbiorów etnograficznych WPN oraz poświęconą Parkowi wystawę planszową.

  

Kolejka na trasie Płociczno-Krusznik
(fot. M.Kamiński)

  

19 maja można było usłyszeć pierwszy, oficjalny gwizdek "wigierskiej ciuchci". Wigierska Kolej Wąskotorowa zainaugurowała sezon turystyczny obchodami "Dni Pary". Oprócz przejażdżki kolejką nie zabrakło atrakcji w postaci ogniska, zwiedzania stacji i taboru, występów zespołów folklorystycznych i przejażdżek konnych.

  

ciąg dalszy  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.