Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

 • 11 marca Wojewoda Podlaski podpisał z Zarządem Powiatu w Suwałkach umowę na przebudowę drogi powiatowej 1138B Jeleniewo - Wołownia – Becejły na odcinku Jeleniewo - Wołownia- Czerwonka". To już trzecia dotacja dla powiatu suwalskiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wyasfaltowany odcinek liczący 7,508 km poprawi dojazd między innymi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. Inwestycja zostanie zakończona 30 września br. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 3.363.700 zł, z czego połowa zostanie sfinansowana z NPPDL, pozostałe 50% pokryje budżet powiatu.
    
 • 31 marca powiat suwalski rozpoczął realizację projektu - pn. "Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie". Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca grudnia 2010 roku. Projekt powstał w partnerstwie z litewskim Biurem Euroregionu Niemen w Marijampolu oraz Centrum Informacji Turystycznej w Šakiai. W projekcie zaplanowano:

  - oznakowanie dwóch szlaków turystycznych fortyfikacyjnych: szlaku samochodowego oraz rowerowego, prowadzących od Dowspudy do „trójstyku” granic k. Bolci;

  - opracowanie dokumentacji technicznej na oznakowanie drogowe atrakcji turystycznych powiatu suwalskiego;

  - opracowanie dokumentacji technicznej nowego szlaku samochodowego na terenie powiatu suwalskiego;

  - rozbudowę bazy danych dotyczących turystyki na stronie internetowej powiatu;

  - organizację 2-dniowego rajdu samochodowego po pograniczu polsko-litewskim połączonego z konferencją na temat szlaków turystycznych;

  - publikację materiałów promocyjnych dotyczących atrakcyjności turystycznej powiatu oraz partnerów projektu.

  Wartość działań po stronie polskiej wynosi 53885 euro, z tego 85% będzie pochodziło z Funduszu Małych Projektów Polska – Litwa, a pozostałe 15% pokryje samorząd powiatu. Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz budżetu powiatu.
    

 • W dniu 9 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „Poezja Jana Pawła II". Była to trzecia edycja konkursu organizowanego przez starostwo. Na scenie wystąpili uczniowie gimnazjów z terenu powiatu suwalskiego oraz członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie, recytując wybrane utwory poetyckie Jana Pawła II. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki.
    
 • W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 23-24 kwietnia odbyła się, po raz pierwszy zorganizowana, akcja – Czysta Rospuda 2010, w którą aktywnie – organizacyjnie i finansowo włączyło się Starostwo Powiatowe w Suwałkach. 23 kwietnia, młodzież z dowspudzkiego Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca pod opieką nauczycieli porządkowała otoczenie Dowspudy. Tego dnia w akcji wzięło udział ok. 50 osób. 24 kwietnia zgłosiły się 32 osoby, w tym 14 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raczkach, pod opieką dyrektora Artura Łuniewskiego oraz nauczycielki - pani Marii Jabłońskiej-Mazierskiej. Dzieci dzielnie zbierały śmieci na obu brzegach rzeki. Z grupą tą pracowali przedstawiciele starostwa, w tym pan Starosta Szczepan Ołdakowski z Małżonką. Do południa na tym odcinku zebrano ponad 50 worków śmieci o pojemności ok. 120 litrów. Na sprzątanie brzegów jeziora Bolesty wyruszyli wędkarze z raczkowskiego koła „Rak”. Pozostała ekipa sympatyków rzeki Rospuda, pracowników i właścicieli Przedsiębiorstwa Turystycznego „Rospuda”, po podzieleniu się na kilkuosobowe zespoły, doposażeniu w kajaki, wodery, chwytaki i worki na śmieci, wyruszyła na wydzielone wcześniej odcinki rzeki. Łącznie tego dnia sprzątnięto około 15 km brzegów rzeki i jej otoczenia. Z całej tej trasy worki ze śmieciami na swój koszt odebrała Gmina Raczki. Duże koszty organizacje głównego dnia akcji, użyczenie kajaków, całodzienny catering, transport ludzi i zwózkę śmieci na jedno miejsce, poniósł inicjator akcji - firma kajakowa „Rospuda”. Starostwo zakupiło wodery, worki na śmieci i inne artykuły na potrzeby obsługi technicznej. Aby cały turystyczny obszar Doliny Rospudy był w pełni wolny od śmieci, pozostało jeszcze wiele pracy. Jednak szlak kajakowy Rospudą na wysprzątanym odcinku w tym roku mógł godnie przyjąć pierwszych turystów w majowy weekend. STAROSTA DZIĘKUJE WSZYSTKIM UCZESTNIKOM AKCJI 'CZYSTA ROSPUDA 2010'!

    


       

 • W dniu 26 kwietnia pod patronatem Starosty Suwalskiego i Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lesie Szwajcarskim odbyły się uroczystości upamiętniające 70 rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej - pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na Suwal- szczyźnie. W trakcie uroczystości pięciu osobom zostały wręczone medale „Pro Memoria" przyznane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - pana Janusza Krupskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie w smoleńskim lesie - za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

 •   

 • W dniach 30 kwietnia - 1 maja przedsiębiorcy z powiatu suwalskiego oraz delegacja samorządu powiatu suwalskiego ze Starostą Szczepanem Ołdakowskim na czele, wzięła udział w Wystawie Gospodarczej w Jurborku na Litwie. Wyjazd został realizowany w ramach projektu „Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego”, który realizuje Jurborskie Centrum Informacji Biznesowej w partnerstwie z powiatem suwalskim.

    

    

 • 30 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona sytuacji społeczno - gospodarczej pogranicza litewsko-polskiego. Następnego dnia zorganizowano wystawę gospodarczą prezentującą główne branże przedsiębiorców litewskich. Uczestnicy delegacji z powiatu suwalskiego mieli okazję poznać przedstawicieli swoich branż po drugiej stronie granicy, ocenić możliwości współpracy i rozszerzenia swojej działalności. Udział w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Gospodarczej jest początkiem wspólnych działań - najlepsi przedsiębiorcy z terenów wiejskich będą mogli zaprezentować się w wydawnictwie promocyjnym, w bazie internetowej przedsiębiorców pogranicza polsko-litewskiego oraz wezmą udział na Dniach Agrobiznesu w Dowspudzie we wrześniu br. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

    

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

 • Starostwo Powiatowe w Sejnach w marcu podpisało umowę grantową na realizację projektu „Przedstawienie możliwości turystycznych Sejneńszczyzny i Rejonu Kowieńskiego” (projekt nr SPF/PL/2009/44/1.3) wspólnie z partnerem z Litwy – Samorządem Rejonu Kowieńskiego. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa –Polska 2007-2013. W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Sejnach zorganizuje II Dożynki Powiatowe, Międzynarodowe Zawody Wędkarskie, wyda materiały promocyjne: album i folder oraz gadżety reklamowe. Natomiast partner – Samorząd Rejonu Kowieńskiego zorganizuje 2 imprezy: Festiwal Latawców oraz Święto Dni Zamku, wyda materiały promocyjne oraz gadżety reklamowe. Na realizację projektu Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie w wysokości 41.676,81 euro, a Samorząd Rejonu Kowieńskiego 40.202,16 euro.

 

URZĄD GMINY SUWAŁKI

 • W dniu 29 maja w Marijampolu (Litwa) podczas festynu: ,,Dni Miasta 2010. Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym” odbyła się prezentacja projektu pn. "Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym Suwalszczyzny na pograniczu polsko – litewskim” realizowanego w partnerstwie przez Gminę Suwałki (Polska) i Samorząd Marijampola (Litwa), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów oraz budżetu państwa. Podczas festynu Gmina Suwałki posiadała własne stoisko przybliżające mieszkańcom Marijampola tradycje, kulturę, sztukę i kulinarne wyroby regionalne Suwalszczyzny.

    

    

    

    

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł