Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2011

   

Wprowadzenie

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Świerk pospolity

Nietoperze

Fotoreportaż

Księga puszczy
Tytusa Karpowicza

Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Mapa geologiczno-turystyczna WPN-u

Wójt też człowiek

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2011

 

  

  

Katarzyna Łukowska, Elżbieta Perkowska

  

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA

 

  

W dniach 24 - 27 stycznia w parku odbywała się po raz kolejny Zimowa Akademia Przyrody. W tym roku hasłem przewodnim był Międzynarodowy Rok Lasów. Uczestnikami spotkań były dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie. W pierwszym dniu odbyły się warsztaty o sowach pt. „Co sowie piszczy w głowie?”. Dr Romuald Mikusek uczył, jak rozpoznawać poszczególne gatunki sów występujących w Polsce. Drugiego dnia spoglądaliśmy w niebo, które rozciąga się nad lasami Wigierskiego Parku Narodowego. Pani dr Agnieszka Krawczyk i pan dr Ryszard Gabryszewski z „Planety Anuka” wprowadzili uczestników warsztatów w tajniki astronomii. Pokazy w planetarium zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Trzeci dzień poświęcony był lasom. Spotkanie z leśnikiem Tomaszem Huszczą i jego opowieści o lesie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ostatni dzień spędziliśmy bardzo aktywnie na grach terenowych. Najpierw je układaliśmy, a później sprawdziliśmy je w terenie. Na zakończenie odbyła się wielka śnieżna bitwa. Codziennie mieliśmy więc naukę, dużo zabawy i wycieczki terenowe.

  

Na tropie tajemnicy sucharów. Fot. K. Łukowska

  

3 marca odbyło się spotkanie z miesz- kańcami – rolnikami z terenu WPN-u i okolicy. Celem spotkania było przedstawienie osobom mieszkającym na obszarach chronionych lub w ich okolicy zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej, zwłaszcza rolniczej, zagrożeń i potrzeby jej ochrony. Omówione zostały zasoby genetyczne roślin i zwierząt, przede wszystkim w kontekście ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz lokalnych odmian roślin uprawnych. Prelekcję wygłosiła mgr inż. Joanna Górecka. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne oraz wydawnictwa Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Przypominamy, że na stronie WPN-u
(www.wigry.win.pl/kronika/wigry_ankieta.htm) zamieściliśmy ankietę dotyczącą kwartalnika oraz dodatków – „Na miedzy” i „Wigierka”. Gorąco zachęcamy do jej wypełnienia. Napływające odpowiedzi, uwagi i oceny są dla nas bardzo cenne, gdyż wskazują na Państwa potrzeby i oczekiwania, przyczyniając się do doskonalenia naszych wydawnictw.

Wszystkie wydania kwartalnika i dodatków są dostępne w witrynie internetowej parku, a od jesieni 2009 r. można poprzez Internet otrzymać je także w postaci plików PDF.

  

  

  

 

  

Wydano dwie broszury informacyjne
nt. tworzenia planów ochrony.

  

W dniu 25 stycznia podpisaliśmy umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowis- kowych na realizację projektu pn. „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”. Głównym jego celem jest opracowanie planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, który będzie uwzględniał zakres przewidziany dla parku narodowego i obszaru Natura 2000 oraz opracowanie planu ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja Wigierska" (kod obszaru PLH200004), w części znajdującej się poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego. Projekt obejmuje także przygotowanie planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” (kod obszaru PLB200002). Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 5.3 priorytetu V. Okres realizacji: lata 2011-2014, budżet: 2 977 852 zł. W pierwszym kwartale przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg na wykonawcę planów. Oprócz tego rozpoczęła się procedura udostępnienia informacji o projekcie. Na internetowej witrynie WPN-u umieszczono strony przedstawiające stan prac nad planami.

  

Więcej o projektach na stronie:

http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/

   

   

  

  

Materiały przygotowali: Jarosław Borejszo, Joanna Górecka, Katarzyna Łukowska

   

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł