Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2011

   

Wprowadzenie

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Świerk pospolity

Nietoperze

Fotoreportaż

Księga puszczy
Tytusa Karpowicza

Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Mapa geologiczno-turystyczna WPN-u

Wójt też człowiek

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2011

 Wprowadzenie   

 

 

  

MIĘDZYNARODOWY

ROK LASÓW i 40-LECIE

KONWENCJI RAMSARSKIEJ

  

  

Szanowni Czytelnicy,

  

rozpoczynamy kolejny rok wydawania naszego kwartalnika. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów i przypada w nim także 40 rocznica podpisania Konwencji Ramsarskiej. Obydwa fakty powinny być szczególnie zauważone w Wigierskim Parku Narodowym – parku, którego ponad 60% powierzchni pokrywają lasy, a całe terytorium od 2002 roku jest uznane za obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym.

  

Konwencja Ramsarska weszła w życie wiele lat temu, podkreślając ogromną wagę obszarów podmokłych dla życia na Ziemi. Do tej pory konwencję uznało 160 państw, wpisując na listę 1916 obiektów o łącznej powierzchni blisko 187 milionów hektarów. Najwięcej, bo 165 obiektów Ramsar, wyznaczono w Wielkiej Brytanii, zajmują one obszar ponad 1,2 mln ha, natomiast Kanada szczyci się największą powierzchnią 13 mln ha mokradeł wpisanych na listę. Z tej perspektywy 13 polskich obszarów Ramsar o łącznej powierzchni 145 tysięcy hektarów, a tym bardziej Wigierski Park Narodowy, wydają się wyglądać dosyć niepozornie. Podobnie można by myśleć o naszych zasobach leśnych stanowiących nikły promil lasów świata, byłoby to jednak poważnym błędem, gdyż to właśnie niewielkie i różnorodne obszary stanowią o światowym bogactwie przyrodniczym.

  

  

Niech rok 2011 pozwoli nam przypomnieć sobie, jak istotną rolę pełnią ekosystemy leśne i mokradła nie tylko w życiu naszej planety czy kontynentu, ale i w najbliższej okolicy. Zastanówmy się, co decyduje o czystości wód w naszych rzekach, jeziorach i studniach. Zwróćmy uwagę na osobiste odczucia, jakich doznajemy na skraju lasu i wody, wśród naturalnego krajobrazu. Przekonajmy się, że obszary wodno-błotne stanowią zasoby o wielkiej wartości gospodarczej, kulturalnej, naukowej i rekreacyjnej, a ich utrata byłaby nie do naprawienia.

  

Światowy Dzień Mokradeł w roku 2011 obchodzony jest pod hasłem „Lasy dla wody i mokradeł”, natomiast przesłanie Międzynarodowego Roku Lasów to ”Lasy dla ludzi”, co odzwierciedlone jest na sugestywnych grafikach dotyczących obydwu wydarzeń.

  

W bieżącym roku na łamach naszego kwartalnika więcej niż zwykle uwagi poświęcimy lasom. Postaramy się je zaprezentować nie tylko z przyrodniczej, ale i historycznej, turystycznej oraz artystycznej perspektywy. Zagadnienia dotyczące mokradeł będą omawiane w czasie zajęć Letniej Akademii Przyrody i w innych akcjach edukacyjnych. Także tematyka planowanych przez WPN konkursów plastycznych i fotograficznych będzie ściśle związana z przesłaniem tego szczególnego roku.

  

Zapraszam do lektury i uczestniczenia w naszych działaniach.

  

Jacek Łoziński

Dyrektor WPN

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł