Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2011

   

Wprowadzenie

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Świerk pospolity

Nietoperze

Fotoreportaż

Księga puszczy
Tytusa Karpowicza

Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Mapa geologiczno-turystyczna WPN-u

Wójt też człowiek

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2011

 Z ŻYCIA PARKU   

 

  

  

ZIMOWE WYDARZENIA

  

 (1 z 2) 

  

  

W dniu 9 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie tras narciarskich w Krzywem. W imprezie udział wzięło ponad 70 osób. Początkujący narciarze pod okiem instruktora Józefa Poźniaka poznawali podstawy jazdy na nartach. Doświadczeni narciarze wybrali się z przewodnikiem Józefem Koncewiczem na najdłuższą trasę o długości 6 km. Rodziny z dziećmi wybrały trasę krótszą (o długości 4 km)

Trasy narciarskie przypadły do gustu narciarzom, gdyż jak twierdzili, przebiegają przez atrakcyjne, pagórkowate tereny leśne. Po rajdzie na wszystkich uczestników czekał gorący poczęstunek w Dziupli. Przepyszne kartacze, kiełbaski z ogniska, gorące napoje oraz słodkości ufundowali sponsorzy (Centrum Ogrodnicze ILEX, J.G. Szulc Firma Handlowa, Szulc-Trading, S.C. Toolsystems, Aluplex), którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Na zakończenie miłośnicy Wigierskiego Parku Narodowego mogli popisać się wiedzą, biorąc udział w konkursie. Nagrody w postaci przewodników dla narciarzy biegowych ufundował WFOŚiGW. Kolejne wycieczki narciarskie z przewodnikami, zorganizowane z PTTK Oddział Suwałki, odbywały się w każdą śnieżną niedzielę.

  

Trasa narciarska biegnie przez las w okolicach wsi Krzywe.
Fot. Jarosław Borejszo

 

Dużym zainteresowaniem turystów i miejs- cowej ludności cieszyły się kuligi, które organizowane były w Gawrych Rudzie, Mikołajewie, Remieńkiniu, Starym Folwarku, Nowej Wsi.

  

Nie dla wszystkich „sroga” była tegoroczna zima, a na pewno nie dla Morsów z Suwalskiego Stowarzyszenia Morsów, które zażywały regularnych kąpieli, m.in. w Jeziorze Czarnym w Krzywem.

  

W dniu 25 stycznia w Muzeum Wigier odbyło się szkolenie dla służb terenowych WPN-u, zorganizowane w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzącym był dr Romuald Mikusek - pracownik naukowy Parku Narodowego Gór Stołowych. Wykładowca przedstawił prezentację multimedialną pt. „Sowy Polski” i w sposób niezwykle interesujący przedstawił fakty dotyczące systematyki, biologii i ekologii sów występujących na terenie Polski. W części praktycznej szkolenia uczestnicy uczyli się rozpoznawania sów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice międzygatunkowe. Omówiono zasięgi występowania posz- czególnych gatunków sów w naszym kraju oraz sposoby ich ochrony.

  

Dzięki wyplówkom sów, wiemy, czym się odżywiają.
Fot. Lech Krzysztofiak

  

  

  

 

  

Z początkiem roku złożyliśmy 4 wnioski o dofinansowanie działań do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), które zostały zaakceptowane. Dzięki temu uzyskaliśmy środki finansowe na realizację następujących działań: "Ochrona ekosystemów lądowych i wodnych Wigierskiego Parku Narodowego" - realizacja zadań ochronnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż. ekosystemów, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych (koszenie i odkrzaczanie) oraz ochrony ekosystemów wodnych (głównie zakup narybku); "Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego - wykup gruntów" - wykup gruntów cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym; „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego” – m. in. odbudowa i modernizacja drewnianych kładek i punktów widokowych na szlakach, modernizacja sezonowego punktu obsługi turysty na Jastrzębach, wykonanie i montaż drewnianych ogrodzeń na szlakach i w miejscach odpoczynku oraz „Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków Wigierskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie termomodernizacji 4 budynków i utylizacja materiałów zawierających azbest” Złożono także wniosek pod tytułem „Międzynarodowy Rok Lasów 2011 w Wigierskim Parku Narodowym” o dofinansowanie działalności edukacyjnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

  

  

Pracownicy zespołu ds. udostępniania parku brali udział w szkoleniu organizowanym jako element projektu: „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”. Głównym celem tego projektu jest stworzenie tzw. sieciowych produktów turystycznych dla indywidualnych turystów krajowych i zagra- nicznych.

  

  

Obraz mikroskopowy komórek wątrobowca
(Lophocolea heterophylla). Fot. Maciej Romański

  

W I kwartale pracownia naukowo-edukacyjna przygotowywała raport o stanie środowiska przyrodniczego Stacji Bazowej Wigry w roku hydrologicznym 2010. Z funduszy przezna- czonych na prowadzenie monitoringu dokonano zakupu mikroskopu Delta Evolution 300 wraz z przystawką do fotografowania. Mikroskop będzie wykorzystywany do dokumentacji takich drobnych organizmów, jak na przykład śluzowce.

  

Śluzowiec – Trichia decipiens. Fot. Maciej Romański  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł