Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2011

   

Wprowadzenie

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Świerk pospolity

Nietoperze

Fotoreportaż

Księga puszczy
Tytusa Karpowicza

Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Mapa geologiczno-turystyczna WPN-u

Wójt też człowiek

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2011

 Z ŻYCIA PARKU   

 

  

  

ZIMOWE WYDARZENIA

  

 (2 z 2) 

  

  

Zostały zakończone prace nad przy- gotowaniem analizy działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2010. Już wkrótce wszyscy zainteresowani tym dokumentem znajdą go na stronie internetowej parku.

  

W dniu 3 marca pracownicy działu edukacji i turystyki odwiedzili Muzeum w Drozdowie. Ten wyjazd studyjny miał na celu poznanie możliwości dostosowania wystaw dla osób niewidomych i słabo widzących. Planowane jest udźwiękowienie wystawy WPN „Nad Wigrami” w Krzywem z zastosowaniem audiodeskrypcji .

  

Kładka na ścieżce edukacyjnej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Fot. E. Perkowska

  

W budynku dyrekcji parku zakończył się remont pomieszczenia, które teraz będzie służyło jako magazyn na pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Krzywem i na ścieżkach edukacyjnych WPN-u. Zadanie jest elementem realizacji „Projektu Modernizacji Bazy Edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego” współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

 

Po raz kolejny 7 marca gościliśmy dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wy- chowawczego w Brodzie Nowym. Tym razem wielu ciekawych bodźców dostarczyło zwiedzanie Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Szczególnie podobało się wychowankom ośrodka odwiedzenie głębin jeziora Wigry, słuchanie odgłosów ptaków i odpoczynek na materacach, gdzie można poczuć się jak na torfowisku przy brzegu suchara.

  

W związku z ogłoszeniem roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, walory parku są prezentowane na wystawie pn. „Wigierski Park Narodowy” w galerii Centrum Handlowo- Rozrywkowego Suwałki Plaza. Wystawie towarzyszą cykliczne zajęcia przyrodnicze, gry, zabawy i konkursy plastyczne o tematyce leśnej. Otwarcie wystawy, które miało miejsce 11 marca, poprzedził wykład nt. życia i pracy Alfreda Lityńskiego.

  

Serdecznie zapraszamy na wystawę.
Fot. M. Januszewicz

  

  

  

  

  

  

 

  

W Muzeum Wigier odbywają się cykliczne spotkania dotyczące podróży różnych osób w ciekawe zakątki świata. Zapraszani goście przedstawiają w ich trakcie swoje przeżycia i spostrzeżenia dokumentowane zdjęciami. W ostatnim czasie gościliśmy pana Michała Wojewodę z prezentacją pt. „Nowa Zelandia, czyli podróż do kraju, gdzie ludzie chodzą do góry nogami", który interesująco przybliżał ten odległy nam zakątek ziemi. W czasie spotkania rozlosowano wśród słuchaczy nagrody-niespodzianki. 11 marca gościliśmy w MW pana Macieja Smarżewskiego z ciekawą prelekcją i pokazem slajdów pt. „Trochę o Macedonii i Kosowie... czyli tavče gravče dla wszystkich".

  

Muzeum Wigier wraz z Muzeum Okręgowym w Suwałkach przygotowało wystawę pt. Tytus Karpowicz pisarz, której otwarcie odbyło się 21 stycznia w sali wystaw czasowych w Muzeum Wigier. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście, m.in. prelegent Zbigniew Fałtynowicz, poseł Krzysztof Tołwiński, grafik Wiesław Osewski, osoby, które miały szczęście osobistego poznania i współpracy z Tytusem Karpowiczem. Wystawę będzie można zwiedzać do końca kwietnia bieżącego roku.

 

W połowie marca w parku pojawiły się powracające z zimowisk ptaki. Jako jedne z pierwszych powróciły żurawie, czajki, skowronki. Lód pokrywający w dalszym ciągu jeziora zmusił ptaki ściśle związane ze środowiskiem wodnym do gromadzenia się na niezamarzniętych rzekach. Gągoły, łabędzie, nurogęsi i inne gatunki, mogliśmy obserwować głównie na rzece Czarnej Hańczy.

  

Łabędź niemy. Fot. W. Misiukiewicz

  

Nadal trwa, rozpoczęta w listopadzie 2010 roku, inkubacja ikry sielawy w wylęgarni ryb w Tartaku. Wylęg zostanie wykorzystany na potrzeby zarybień wód WPN-u, a także jezior poza terenem parku. W pierwszym kwartale 2011 roku Wigierski Park Narodowy wg planu wykonał wycinkę trzciny na jeziorze Wigry. Do wycięcia przeznaczono 20 ha trzcinowisk na Plosach: Północnym i Południowym.

  

  

  

  

  

  

Materiały przygotowali: Barbara Perkowska, Joanna Górecka, Katarzyna Łukowska, Aleksandra Mackiewicz, Wiesława Malinowska, Michał Osewski

  

  

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł